. ו א ת ח נ ן : מניין להתפלל אפילו כאשר חרב חדה על צורנו

פרשת ואתחנן תשפא הרב דר צבי אבינר ואתחנן : מכאן להתפלל אפילו שחרב חדה על צווארנו   הפרשה פותחת במלים שהפכו ליסוד תפילת עמידה: ואתחנן האל הויה בעת ההיא לאמר אד-ני הויה (ניקוד אלוקים) אתה החילות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ  (ג כד)...

פ נ ח ס : רעיונות על הפרשה

פרשת פנחס תשפא הרב דר צבי אבינר מחשבות על הפרשה סדר העניינים לדורות בפרשת בלק רואה בלעם את בא משיח בן דוד שנאמר דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל (כד יז).   מיד לאחר מכן מציגה התורה את פנחס שהוא אליהו שיבא ויבשר על בא בן דוד.   ומה בינתיים? מי ישלוט וינהיג את ישראל עד אז?...

ב ל ק : מדוע מתבושש המשיח לבא

פרשת בלק תשפא   הרב דד צבי אבינר       מדוע בושש המשיח  לבא         הרב מלובביץ זצ״ל כתב שיש ללמד גויים (בני נח) שבע מצוות פלוס פרשת בלעם. וכן אומר מיכה בהפטרת בלק ״עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן...

ש ל ח : מניין קדושה לחלה

פרשת שלח תשפא  מניין קדושת החלה       הקשר לפרשיות הסמוכות     מצוות חלה קיבלה לאחרונה תנופה גדולה כטכס רגשי ציבורי לנשים .  החלה מביאה ברכה למשפחה ולבית.  מנין נובעת האמונה הזאת? האם היא לגיטימית?ם וכן כאשר נפתח ספרי הלכה  נגלה כי הרמב״ם...

ו י ק ר א: מה הדחיפות

פרשת ויקרא תשפא  הרב דר צבי אבינר מה דחוף כל כך בויקרא ויקרא אל משה וידבר הויה אליו מאהל מועד לאמר מי קרא למשה?  אומר הרמבן שהפסוק ממשיך את  סוף ספר שמות, ששם כתוב שמשה סיים את המלאכה , הקים כיור רחצה והציבה בין אהל מועד והמזבח (עוד נשוב לדון בכך) ואז ויכס הענן את אהל...

ו י ק ה ל: מה לימד משה בהקהל

פרשת  ויקהל תשפא הרב דר צבי אבינר                 מה לימד משה בהקהל      ויקהל משה את כל עדת בני ישראל  (ל”ה א) ם  מתי הקהיל אותם? אומר רשי: “ויקהל משה- למחרת יום הכיפורים.”  וביתר דיוק:  אם הירידה מההר חלה ביום חמישי (כפי שאומרים המקורות) הרי מדובר...