שפת אמת בחוקותי: הקבה התורה וישראל הם אחד

שפת אמת פרשת בחוקותי הרב דר צבי אבינר קודשא. בריך הוא, אורייתא וישראל אחד תרלו ואולך אתכם קוממיות – ב׳ קומות, פ׳ כי ציור האדם הוא רק לבוש לאור נשמת חיים אשר בקרבו וזה ב׳ קומות אשר אחר התיקון כל הקומות מראשו ועד רגלו אז זוכה לקומה העליונה החופפת עליו בשלמות תיקון קומת...

Topics in Genesis -8/Be Abraham’s Ally

      Topics in Genesis -8 Become Abraham’s Ally Rabbi Zvi Aviner     The Torah describes a group called Abraham’s Allies. Such were Aner Eshkol and Mamra (14, 13), who accepted the seven Noahide commandments and supported Abraham in his...

שפת אמת שמות: רחמים בדין או ההפך.

פרשת  שמת שפת  אמת הרב דר צבי אבינר   א  גאולה כרחמים בדין  או ההפך       גלות מצרים היא גלות השכינה, , גלות ישראל וגלות הנשמה. הרב מתייחס לכל השלושה גלות השכינה   יעקב ראה את כל ז״א – קודשא בריך הוא ושכינתיה – שהם סיכום חייו, (ויחי ויעקב ), אבל...

שפת אמת ויחי: חיבור יעקב ליוסף

שפת אמת פרשת ויחי הרב דר צבי אבינר חיבור  יעקב ליוסף תרלא אא״ז הגיד על מה שכתוב השבעה לי וכו׳ וישתחו ישראל על ראש המטה- ופירש רשי שהיתה מיטתו שלימה שהרי יוסף מלך וכו׳.   ומה עניינו לשבועה? ופירוש השבעה לי שעל ידי השבועה שהוא הדבקות כל החיות ז׳ מדות נתוודע בחינת יוסף...

שפת אמת קדושים: שם הויה שאפשר לבטא

שפת אמת פרשת קדושים הרב צבי אבינר שם הויה שאפשר לבטא   תרנד במדרש ואתה מרום לעולם יהו״ה – דידוע  ששם יהו״ה ב״ש למעלה מכל השמות והוא מורה על כל הויות המציאות שזה קיום הכל לפי סיפור הבריאה השני יהו״ה מקדים את כל הבריאה ביום עשות יהו״ה אלוקים ארץ ושמים יהו״ה אלוקים ...

שפת אמת קדושים: כיצד לעלות במעלות הקדושה

שפת אמת פרשת קדושים הרב דר צבי אבינר כיצד לעלות במעלות הקדושה תרלא   קדושים תהיו -במדרש והזוהר הקדוש כי הוא הבטחה, כי איך יוכל בשר ודם להתקדש בקדושת השם ית׳. – אך כי קדוש אני אלוקיכם    תרמג קדושים תהיו פרשה זו נאמרה בהקהל, שאי. אפשר לזכות בקדושה רק על ידי הביטול לכלל...