ש ב ו ע ו ת : שפת אמת

שבועות תשפג שפת אמת תרנא   בעניין שתי הלחם מה ששמעתי על הפ׳  את קרבני לחמי לאשי  ריח ניחוחי תשמורו וכו׳ ופ׳ כי הקבה משפיע שפע פרנסה וקיום  לכל בריותיו אבל יש השפעה מיוחדת שנתוספת  על ידי העלאת ריח ניחוח מבנ״י ושפע זה היא תוספת מרובה על העיקר. נמצא שיש ב׳ מיני לחם- מן...

ב ה ר: עניין שמיטה להר סיני שפת אמת

פרשת בהר הרב  צבי אבינר תשפג שפת אמת עניין שמיטה להר סיני       תרלב במדרש מוות וחיים ביד הלשון : גחלת נפח בה ביערה, רקק  בה כיבה. ככר עד שלא עישרו טבל, עישרו חיים.  כי בודאי יש חיות השי׳ בכל דבר בעולם. כי באוריתא ברא הקבה עלמא.  ותורה נקראת אש ויש כח אש התורה  בכל...

א מ ו ר שפת אמת : ג סעודות בשבת

שפת אמת פ׳ אמור ג׳ סעודות בשבת תרמ״ז ליל שבת.                             בוקר.                                 מנחה (ס׳ שלישית) ויכל אלוקים.                         ויברך אותו                           ויקדש אותו יחוד (עונג הויה אלוקים)        ...

שפת אמת: ק ד ו ש י ם – כיצד

פרשת קדושים תשפג שפת אמת הרב דר צבי אבינר כיצד קדשנו במצותיו תרנד במדרש אתה מרום וכו׳ דידוע דשם הויה ב״ה למעלה מכל השמות והוא מורה על הויות המציאות שזה קיום הכל כאשר שם הויה נכנס כביכול לעולמנו בסוף היום השישי לבריאה כפי שמרומז בראשי תיבות במלים יום השישי ויכולו...

ש מ י נ י : באיזה לב תשכון השכינה ותבער האש – לפי שפת אמת

פרשת שמיני תשפג שיחת סיכום  על פי שפת אמת באיזה לב תשכון השינה ותבער האש בלבבי משכן אבנה להדר כבודו ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו ולנר תמיד  אקח לי מאש העקדה ולקרבן בו אקריב את נפשי היחידה (הרב הוטנר זצל) השיר הזה מתאר את כל מה שנאמר כאן בפ׳ שמיני במשך שבעה ימי המילואים...

כ י ת ש א : השבת אינה זקוקה למשכן (שפת אמת)

פרשת כי תשא תשפג הרב דר צבי אבינר לפי שפת אמת      האם השבת צריכה את המשכן       תרלא     הרב פותח בשאלת הרמב״ן  שלדעתו המלים    ״אך את שבתותי תשמורו״  ממעטות את השבת, שהיא נדחית  – למשל – ממילה ופ״נ.  א״כ  ל״ט מלאכות  יהיו מותרים בשבת! והרב מחדד את...