ש ב ת ת ש ו ב ה: תשובה מיראה, מאהבה ותשובת אמת (שפת אמת)

שבת תשובה שפת אמת הרב דר צבי אבינר תשובה מיראה, מאהבה, ותשובת אמת הקדמה דברי הרב מבוססים על כמה יסודות: התשובה בתורה מוזכרת בפ׳ ניצבים והיא בנויה על 7 פנים של המלה תשובה. שלוש מהן הם: תשובה לשאלה, כמו שאלת הלב תשובה כחרטה רוחנית  וידוי והבטחה לשינוי הדרך תשובה כחזרה...

ר א ש ה ש נ ה: לאן עולה בית הדין? שפת אמת

ראש השנה שפת אמת נכתב ר״ה תשפ״ד לאן עולה בית הדין של מעלה בראש השנה?  ם תרלג  ראש השנה פ׳ קודם ההתחלקות של השפע להיות נשתנה. כי כשבא חיות השית לעהז תחת הזמן והטבע ונשתנה מרוחניות לגשמיות , וראש השנה הוא המקור וההתחלה קודם ההשתנות כי במקורו הוא בלי ציור גשמי   ר״ה  הוא...

שפת אמת כי תבא: בכורים והטוב

פרשת כי תבא שפת אמת הרב דר צבי אבינר   כי תבא: ביכורים והטוב          כדי להבין את  הרב נקדים סקירה קלה לגבי מצוות ביכורים. כידוע המביא ביכורים מברך את ה׳ על הטוב, ככתוב והשתחווית לפני ה׳ אלוקיך (דהיינו בעזרה) ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה׳ אלוקיך״ (כו׳ י-יא).   כאן...