ו י ק ר א: מה הדחיפות

פרשת ויקרא תשפא  הרב דר צבי אבינר מה דחוף כל כך בויקרא ויקרא אל משה וידבר הויה אליו מאהל מועד לאמר מי קרא למשה?  אומר הרמבן שהפסוק ממשיך את  סוף ספר שמות, ששם כתוב שמשה סיים את המלאכה , הקים כיור רחצה והציבה בין אהל מועד והמזבח (עוד נשוב לדון בכך) ואז ויכס הענן את אהל...

ו י ק ה ל: מה לימד משה בהקהל

פרשת  ויקהל תשפא הרב דר צבי אבינר                 מה לימד משה בהקהל      ויקהל משה את כל עדת בני ישראל  (ל”ה א) ם  מתי הקהיל אותם? אומר רשי: “ויקהל משה- למחרת יום הכיפורים.”  וביתר דיוק:  אם הירידה מההר חלה ביום חמישי (כפי שאומרים המקורות) הרי מדובר...

כ י ת ש א : מדוע השבת דחויה, מותרת ומחולללת עבור פקוח נפש

פרשת כי תשא  תשפא הרב דר  צבי אבינר מדוע השבת דחויה, מותרת  ומחוללת עבור פיקוח נפש       ויאמר השם אל משה לאמור  ואתה דבר אל בני ישראל לאמור אך את שבתותי תשמרו כי אות היא ביני  ובינכם לדרתיכם לדעת כי אני השם. מקדשכם ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם מחלליה...

ת צ וו ה : נר נשמה למשה

פרשת תצווה תשפא הרב דר צבי אבינר   נר נשמה  למשה     ואתה תצווה את בני ישראל וייקחו אליך שמן זית כתית למאור להעלות לפני נר תמיד וע מאמר בשם הגרא שאנו קוראים את פרשת תצווה – שבה חסר שמו של  משה – בשבוע שחל בו שבעה באדר שהוא  יום הולדתו ופטירתו של...

ת ר ו מ ה :מי יבנה המקדש ולשם מה

פרשת תרומה תשפא הרב דר צבי אבינר מי יבנה המקדש ולשם מה     ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם     מקדש שלישי? ם     ידוע מאמרו של בעל הטורים שהמלה ושכנתי מרמזת על שני בתי המקדש: שכן – תי מרמז על בית ראשון שעמד תי שנים, ואם נוציא ״שני״ מהמלה...