כ י ת ב א : הנס היחידי שאי אפשר לערערו

כי תבא תשעט הרב דר צבי אבינר   מהו הנס היחידי שאי אפשר להכחישו     ויקרא משה אך כך ישראל ויאמר  אליהם  אתם ראיתם  את כל אשר  עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל  ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך האתות והמפתים הגדולים ההם ולא נתן השם לכם לב...

כ י ת צ א : שילוח הקן והוכחה שיש שכר בעולם הזה

הרב דר צבי אבינר תשעט כי תצא :קן ציפור- היש שכר בעולם הזה   הפרשה מתחילה בשרשרת מצוות: מצוות יפת תואר, לאחר מכן עניין אשה שנואה ואהובה, ולאחריו פרשת בן  סורר ומורה, ולאחריו מצוות תלוי על עץ שיש לקברו.  וחז”ל ראו כאן התדרדרות:  אם תכנע ליצר הרע  ותיקח  אשה...

ע ק ב :והיה אם שמוע

עקב תשעט והיה אם שמוע אנשי כנסת הגדולה בחכמתם קשרו את פרשת השמע ישראל שבאתחנן לוהיה אם שמוע בפרשתנו למקשה אחת. וזאת למרות שהשמע דורש  אהבה ללא  חשבון ומסירות נפש ללא גבול, בעוד ש”והיה אם שמוע” מבוססת על תנאי- אם תשמעו למצותי אזי תקבלו שכר ואם לא תענשו....

yhvh 2

         Genesis Vs Evolution Class 5/What would make Adam Very Good?   NoahideSevenComandments.com Genesis-and-Seven-laws-of-Noah.com   According to Science, Man is distinguished by our mind, wisdom, art, self consciousness, sex drive...

yhvh version

         Genesis Vs Evolution Class 5/What would make Adam Very Good?   NoahideSevenComandments.com Genesis-and-Seven-laws-of-Noah.com   According to Science, Man is distinguished by our mind, wisdom, art, self consciousness, sex drive...