שפת אמת תזריע: האדם לפני ואחרי הכול

שפת אמת תזריע תשפד הרב צבי אבינר האדם לפני ואחרי הכול       תרסא בפסוק אדם וכו׳ – על פי המדרש אחור וקדם צרתני – כי נשמה חלק אלוקי ממעל והיא בבחינת קדם שקדמה לעולם. ולכן כ׳ ויטע בגן עדן מקדם וישם שם את האדם אחור פרשו כאן אחרון. קדם פרושו ראשון. כיצד היא...

Topics in Genesis: Homosexuality?

Rabbi Zvi Aviner 2024   ;  Topics in Genesis: Abraham and Abimelech –I Am Allowed – including  Homosexuality         And Abraham traveled from there…(20:1)       A:  A connection to THEFT, Noah’s fourth commandment  ...

וירא: האומר מותר כגון הומוסקסואליטי

הרב צבי אבינר פרשת וירא תשפד אברהם ואבימלך  – האומר מותר, כגון הומוסקסואליזם    ויסע משם אברהם (כ׳ א׳) ם….      א הקשר לגזל – מצווה רביעית של נח     שרה נחטפת בגלל יפיה. כיצד? הרי הייתה בת  90! אלא שכאשר נעשה לה הנס שתכנס להריון עם...

שפת אמת שמיני: תקון המידות

שפת  אמת פרשת שמיני הרב צבי אבינר תשפד תיקון המידות   הקדמה מדרש ויהי ביום השמיני : חכמת נשים בנתה ביתה – זה. בצלאל שנאמר וימלא אותו רוח אלוקים בחכמה, חצבה עמודיה שבעה – אלו שבעה ימי המילואים – כי שבעה ימים ימלא את ידיכם טבחה – אלו הקורבנות ספרא זה הדבר אשר תעשו...

נח: אך בשרבנפשו דמו לא תאכלו

הרב דר צבי אבינר תרפד אבר ודם מן החי שיעור לבני נח מה עמדת התורה כנגד המתת בעלי חיים ?ם מה עמדתה לגבי צמחוניות?ם איסור  אמה״ח  לבני נח נאמר בפסוק   כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק השדה נתתי לכם את כל  אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו   הפסוק הראשון מתיר להמית בעלי חיים...