שפת אמת בלק: מדוע כיסו ישראל את עין הארץ

שפת  אמת פרשת בלק הרב דר צבי אבינר מדוע כיסו ישראל את עין הארץ  הקדמה שתקל על קריאת דברי הרב בלק  העלה ג׳ טענות לגבי ישראל 1    הן עם יצא ממצרים – הם ״עם״ ללא שם, עבדים שיצאו ממצרים.  אינם   צאצאי אברהם יצחק ויעקב כפי שהם טוענים ולכן אין להם זכות להיות כאן. ...

שפת אמת חוקת: ההבדל בין מאמר לדיבור

55 חוקת שפת אמת הרב צבי אבינר ההבדל בין מאמר לדיבור       כדי להבין טוב את דברי הרב נקדים את הרקע של מי. מריבה רקע מדבר קדש ותמת שם מרים ותקבר שם לא התאבלו עליה ולא היה מים לעדה – התייבש פי הבאר,  נוצר חלל בעולם ויקהלו על משה  ואהרון – קהל...

שפת אמת קורח: חלק על השבת

שפת אמת פרשת קורח הרב צבי אבינר  קורח חלק על השלום והשבת       תרל”א[עריכה] ב”ה קרח בזוה”ק קרח חלק על שלום ושבת ע”ש. הזוהר קעו  ע״ב אומר ״קורת חלק על השלום. מי שחולק על השלום חולק על השם הקדוש משום שהשם הקדוש שלום נקרא. אין העולם...

Jacob, Rachel, Leah and Love

        Rabbi Z Aviner     Jacob, Rachel, Leah and Love     As part of the lessons on various matters in  Genesis, this time we will discuss the encounter between Jacob and Rachel (chapter 29)   And Jacob lifted his feet...

יעקב, רחל, לאה ואהבה

הרב צבי אבינר יעקב, רחל, לאה ואהבה במסגרת  השיעורים על עניינים שונים בספק בראשית,  נדון הפעם במפגש בין יעקב לרחל (פרק כט) וישא יעקב את רגליו וילך ארצה בני קדם בדרך כלל רגליים נושאות את הגוף, וכאן יעקב נשא את רגליו (מדרש). אומר רשי. – ״משנתבשר בשורה טובה שהובטח...