ו א ת ח נ ן תשפ : כיצד אקבל עלי עול מלכות שמים

2020 מ הרב דר צבי אבינר ואתחנן: שמע—כיצד אקבל עלי עול מלכות שמים    פרשת  שמע מכונה  בפי  חזל בשם קבלת ע ו ל   מ ל כ ו ת   ש מ י ם .  והכונה ל”עול” כלומר מעמסה, וכן הכוונה למלכות שמים עלי ,  שאסכים לקבל על עצמי עול מצוותיו.  ולא שאעשה זאת משום שאני יהודי טוב או שאני...

ד ב ר י ם : משפט מלך ומשפט תורה

פרשת דברים תשפ הרב דר צבי אבינר    משפט מלך ומשפט התורה על ידי משה   א  אברבנאל : משה דבר כמלך ושר צבא   משה אמר איכה, ישעיה אמר איכה, ירמיהו אמר איכה ואברנאל אמר איכה משלו.  בהקדמתו לספר דברים הוא מספר בדמעות ובכאב את תולדות חייו ונפילתו מרום המעלה...

מ ט ו ת : התרת נדרים והולדת הפסיכואנליזה

   פרשת מטות תשפ   הרב דר צבי אבינר   התרת נדרים והולדת הפסיכואנליזה    נודר בדבר הנידר   מקומה של פרשת התרת נדרים בסוף ספר במדבר נראה תמוה.  לפני מלחמת מדיין, לפני חלוקת עבר הירדן לשני השבטים, בסוף המסעות, מה עושה כאן התרת נדרים לנערה? אבן עזרא אכן מעתיקה...