שפת אמת על וישלח: ההבדל בין חסד לרחמים

שפת אמת פרשת וישלח ההבדל בין חסד לרחמים     הרב דר לצבי אבינר תרסב   הצילני נא מיד אחי מיד עשיו – פ׳ שביקש  להנצל מלהלתקרב אליו יותר מדי ומן מלחמה   עמו. והנה כתיב הידים ידי עשיו  א’כ יש (ליעקב) ב׳  ידים והנה ב׳ התארים (של עשיו שיש גם ליעקב) איש יודע...

שפת אמת ויצא: סולם יעקב

              פרשת  ויצא  שפת אמת הרב דר צבי אבינר סולם יעקב תרלט  והנה סולם מוצב ארצה וכו׳ ולא כתוב נצב, כי סולם זה צריך האדם להעמידו כאשר מתקן מלא קומתו להלן בפ׳ וישלח נראה שיעקב חפש את האמת, את מלא קומתה של השכינה והוא הוא הסולם...

THEFT-5/Abraham Opposite Sodom, Forever?

    Ó Copy Right 2022 Rabbi Dr Zvi Aviner           THEFT-5/ Abraham Opposite Sodom -Forever?       How would you envision Sodom and Gomorrah? Most people would see them drinking wine and surrounded by naked women. ...