ב מ ד ב ר : הארון וקנאיו החיים לעולם

פרשת במדבר תשפ   הרב דר צבי אבינר הארון וקנאיו החיים לעולם      ויאמר השם למשה ואהרון   אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלויים      וזאת עשו להם ולא ימותו בגשתם את קודש הקדשים אהרון ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עגודתו ועל משאו ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו...

IDOLATRY-11/Creating Adam for his final judgment

  © 2020 by Rabbi Dr. Zvi Aviner Noahidesevencommandments.com Genesis-and-seven-laws-of-noah.com   IDOLATRY-11/ Creating Adam for his final judgment   The Genesis text of creating Adam  The Midday Judgment of the Sixth Day ”And ELKIM said Let the Earth bring...

א מ ו ר : מה מיוחד כל כך בעומר

פרשת אמור תשפ מה מיוחד בהנפת העומר   האם ספירת העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות? האם היא מצוווה התלויה במצווה אחרת – בהנפת העומר- ולכן לא תלויה בזמן ונשים חייבות ?  מה דינה בזמן הזה: מהתורה או מדרבנן? מה סודה: האם אנו מתרחקים על ידה מהעומר, או מתקרבים...

IDOLATRY-4/The Heavenly Court of Genesis

© 2020 by Rabbi dr. Zvi Aviner Noahidesevencommandments.com Genesis_and_seven_laws_of_Noah.com The Heavenly Court of Genesis   In the First of the Ten Commandments, the Speaker- GOD – presents Himself as I Am  LORD (YHVH) your GOD (ELKM)  Who took you out...