ו י ש ל ח : מהו ישראל

פרשת וישלח הרב דר צבי אבינר תשעט מהו ישראל כלל גדול בידנו שבכל מקום ששמו של איש או עם או מושג כלשהוא המופיע בתורה בפעם הראשונה, שם תמצא את הגדרתו בעיני התורה.  כך למשל הפסוק “בראשית ברא אלוקים את השמים והארץ” מגדיר את האלוקים – כבורא הטבע ושופט צדק בדרך של...

ו י צ א : עקודים וניקודים לפי הבעש”ט

  פרשת ויצא תשעט הרב דר צבי אבינר ויצא: עקודים וניקודים על פי הבעש”ט       יצא לקראת כלה ויצא יעקב – יצא מבית מדרשו של שם – שם למד תורה במשך ט”ו שנה משם בן נח (למד שבע מצוות ב”נ) והלך חרנה ליעודו, לקראת כלה. אנו נפגוש בפרשה שתי כלות שהן שתי זוגות-...

IDOLATRY/The Kabalistic Self

IDOLATRY/The Kabalistic Self Mose’s First of the Ten Commandment gives us an oppotunity to sdudy the Heavenlly Self. It says: I Am  (Self) YHVH your ELKM  (Attributes) Who took you out ofEgypt  (Kingship)   We can wriite this as a diagam: I (self)...

ת ו ל ד ו ת : תתן אמת ומשפט צדק ליעקב

  פרשת תולדות הרב דר צבי אבינר תתן אמת ומשפט צדק ליעקב כפי שלמדנו בחיי שרה התורה עוברת מאברהם ליעקב, מחסד לאמת, ממלחמה ב”גזל” לרדיפה אחרי “דינים”, משפט צדק ואמת.  כל ספורי יעקב סובבים סביב רדיפה אחרי צדק פרטי- כנגד שקר, בעד זכותו של אדם לשאת את...

ח י י ש ר ה: המעבר מאברהם ליעקב, מחסד לאמת, ומגזל לדינים

פרשת חיי שרה תשעט מעבר מאברהם ליעקב, מחסד לאמת, מ”גזל” ל”דינים”  0 בפרשה שני סיפורים עקריים: הראשון: המעבר משרה לרבקה. שקעה שמשה של שרה וזרחה שמשה של רבקה. והשני הוא קניית מערת המכפלה שהוא הדבר האחרןן שאברהם עושה. וכאן מעבר מאברהם ליעקב (יצחק...