שפת אמת צו: תרומת הדשן עיקר

שפת אמת צו תשפד   הרב צבי אבינר   תרומת הדשן  עיקר הקורבנות       הקדמה     כדי להבין את דברי הרב נשים לב לנקודות הבאות צו את אהרון ובניו הפרשה מדברת באהרון הכהן הגדול, כנגד ויקרא שמדברת על משה שם בויקרא  מופיע משה בענווה, ויקר עם...

צו: מרשם להקמת בית שלישי

פרשת  צו הרב צבי אבינר, תשפד מרשם להקמת בית שלישי   צו את אהרון ובניו לאמר זאת תורת העלה היא העלה על מוקדה שלוש מערכות אש  הנושא של הפרשה הוא האש  הבוערת על המזבח.  והדבר תומה – אומר ספר החינוך – כי לכאורה האש היא למען הקורבן, מעין מכשיר מצווה, ומדוע התורה מתרכזת בה?...

ויקרא: עשה רצוני כרצונך

 פרשת ויקרא תשפד הרב דר צבי אבינר שיחה לבני נח עשה רצוני כרצונך       א הקשר המוכח שבין  חמשת הספרים אם עד היום היו מבקרי המקרא מסוגלים לטעון שספר ויקרא – תורת כהנים – נכתב בנפרד מהמקורות של שאר הספרים,בא המחשב והראה שכל חמשת  הספרים נכתבו על ידי סופר...

For Me the World was Ctrated

  הרב דר. צבי אבינר   For me, the world was created     We deal with various matters from the book of Genesis. This time we will discuss the well-known saying of the Sages from Tractate Sanhedrin, chapter 2, Mishnah 5   One must say that for...