ו י ש ב : מי קידש יותר את שם שמים

  פרשת וישב תשפ  מי קידש יותר את שם שמים: יהודה או יוסף   אדם מקדש שם שמים לא רק במותו- אומר הרמבם –  אלא דוקא בחייו בכך שמתנהג כשורה ולא נכשל בעבירה.  הבריות מייחסות את התנהגותו המופתית לתורה שלמד.  ומדובר באדם הידוע כשומר מצוות. וההפך הוא גם נכון:...

ו י ש ב : כל אחד מלך בעולמו והקבה מלך העולם

  כל אדם מלך בעולמו והקבה מלך העולם    מצוות קידוש השם אנו עוברים בפרשה מהמצווה החמישית של אדם- דינים- למצווה השישית והאחרונה שקיבל בעדן והיא חילול /קידוש השם. אדם מישראל – אומר הרמבם – מקדש שם שמים לא רק בנוכנותו למות על קידוש שם שמים אלא גם...

ו י ש ב : הנהגה ומלכות

תשפ   :     לפרשת וישב : מלכות שמים ומלכות ישראל  ידוע ששם הויה חסר מכאן עד סוף הספר מלבד פעמיים – בסיפור אשת פוטיפר ותמר.  הסיבה לפי הרמבן היא שהגזירה להוריד את יעקב ובניו מצרימה פועלת מאחרי הקלעים  כלומר יעקב בשלו, ראובן בשלו, יהודה בשלו ויוסף בשלו וכל...

ו י צ א :הסולם והנדר

        פרשת ויצא תשפ הסולם והנדר   אם יהיה אלוקים עמדי- “אם יהיה לי לדיין” (ספורנו) ם   כבר אמרנו שכל סיפורי יעקב סובבים סביב חיפוש אחר משפט צדק ו”דינים”- שהיא מצווה חמישית של אדם הראשון ונח. כאמור, פרק א’ של...

כ י ת ב א : הנס היחידי שאי אפשר לערערו

כי תבא תשעט הרב דר צבי אבינר   מהו הנס היחידי שאי אפשר להכחישו     ויקרא משה אך כך ישראל ויאמר  אליהם  אתם ראיתם  את כל אשר  עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל  ארצו. המסות הגדולות אשר ראו עיניך האתות והמפתים הגדולים ההם ולא נתן השם לכם לב...