הרב דר צבי אבינר

מי מגן על הגר וישמעאל

 

 

 

התורה מקדישה שני סיפורים  אודות הגר וישמעאל, לומר לנו כי הנושא חשוב מאד

סיפור ראשון – פרק 16  1-14

סיפור שני – פרק  21 5-21

הסיפור הראשון מתאר את סבלה של הגר כשברחה משרה

הסיפור השני מתאר את שילוחה מבית אברהם והסבל של ישמעאל שכמעט מת מצמא

לכאורה סיפור מרגש על קנאת נשים שיכול להיות חומר טוב לסרט הוליוודי.

אבל הסיפורים הללו שמשו חומר גם לנצרות והאסלם.

לפי פול האשה השפחה היא היהדות מסיני בעוד שהאשה החופשית כלומר שרה היא  סמל לנצרות – דבר מופרך ללא קשר לסיפור

לפי האסלם הגר היא האסלם , ואותה אהב אברהם ולא את שרה.  הסיפור אירע במכה, ועד היום הולכים עולי הח׳ז שבע פעמים בין שתי גבעות קרובות לסלע השחור כי שם טעתה הגר.   היהודים כמובן סילפו את הסיפור לטובתם

כיצד אנו לומדים את הקטע החשוב הזה?

ראשית נזכור כי כל הסיפורים אודות אברהם סובבים סביב גזל, מצווה רביעית של נח  . צבענו אותם בצבע אחד – למשל ירוק – להראות שהם קשורים לנושא של אמונת אברהם

מה המיוחד באמונת אברהם?0

 

ם1 הכיר ביהו״ה קונה שמים וארץ, שהכול שלו.

ם2 לכן גזל הוא פשיעה באדנות הבורא ובבעלותו על העולם

ם 3 קרא להשם א-דני, שאני שייך לו, שאני עבדו

ם 4 ומכאן המילה שהיא חותם האדון בבשרנו.

ם 5 תיקן ברכות להשם קונה הכל , כי עלינו להו דות לה׳ שהתיר לנו

להשתמש בדברים השייכים לו . מאה ברכות כל יום. והיה ברכה

ם6 האמין בחסד- שהעולם נברא בחסד של יהו״ה על מנת להשפיע טוב על הברואים.  חסד היא המידה של יהו״ה לפני החטא שבגן העדן.  לאחר החטא היא מופיעה לראשונה כמידה סולחת למי שחוזר בתשובה

ם 7 מתוך כך עשה מעשי חסד ללא גבול וללא שהיה מצווה על כך.

חשוב לזכור כל זאת על מנת להבין את הסיפורים הללו כשורה

סיפור ראשון

 

נזכור כי הגר וישמעאל הם דמויות פרטיות ולא בהכרח סמלים הסטורים.  ישמעאל היה בנו של אברהם, ולא בהכרח אבי הערבים.  ההכרה בישמעאל כאבי הערבים הופיעה באופן היסטורי בתקופת מוחמד, במאה השביעית לאחר הספירה. לפני כן במשך אלפי שנה לא חשבו תושבי ערב על עצמם כצאצאי ישמעאל בנו של אברהם. הם היו שבטים עובדי עבודה זרה שהסלע השחור שבמכה היה מקום אליל הפריון.  השם ערב נקבע על ידי רומא שקראה לכל האזור ערב, בלי קשר לישמעאל.

מכל מקום מאחר והדבר השתרש כל כך באנושות של ימינו, אפשר להתייחס לערבים כצאצאי ישמעאל, שכן היה אב לשנים עשר נשיאים וזרעו התערבב בתושבי ערב

 

הסיפור  הראשון ממלא אותנו בשאלות.

מי הגר? לפי רשי הייתה בת פרעה או בת נסיך מצרים

מדוע כעסה שרה על אברהם ואמרה חמסי עליך?  חמס- כעס.  או גזל. הגר גזלה משרה את מעמדה המיוחד.

 מדוע נתן אברהם את הגר לידי שרה שתעשה בה כטוב בעיניה?0

מדוע עינתה שרה  הצדקת את הגר?0

לפי הרמב״ן אכן שרה חטאה ביחסה להגר, דבר שהאסלם לא מסכים כי אי אפשר שנביא או נביאה יחטא.  לכן לדבריהם הסיפור שבידינו לא נכון.   חזל אומרים שאין צדיק שלא יחטא

מצד שני אנו מתפעלים על כך שהגר זכתה לגילוי ה׳ מספר פעמים.  היא האישה היחידה בכל התורה שזכתה לגילוי עשיר כל כך

מה פרוש השם של  הבאר – לחי רואי

מה המיוחד בשם ישמעאל?0

הסיפור השני הוא יותר בעייתי.

 

הוא חל שלוש עשרה שנה אחר כך, אחרי הולדת יצחק והמילה שעשה אברהם לישמעאל בן ה-13  וליצחק שהיה שמונה ימים

לאחר החגיגה של הברית, כתוב ששרה ראתה את ישמעאל מצחק.   מצחק בתורה מכוון לדבר רע.  חזל אומרים שעבר על שלושת המצוות הראשונות של נח – עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים. לפי זה לא היה מתאים לרשת את אברהם למרות שהיה נימול

שרה דורשת מאברהם שיגרש את הגר – האמה המצרית – ואת בנה כי הוא לא ירש את אברהם אפילו  בצד יצחק

לאברהם צר אודות בנו אך אלוקים אומר לו לשמע בקול שרה. היא נביאה גדולה ממנו. הוא מבטיח לאברהם ששני בניו יגדלו להיות עמים .

אברהם קם בבוקר ומשלח את הגר ובנה כי לחם וחמת מים . היא טועה בדרך והולכת למדבר

כל המפרשים תוהים  כיצד שילח אברהם אותם עם כה מעט מים ולחם?ם

יש הרבה תשובות . אבן עזרא אומר שהדרך  לבאר שבע הייתה אמורה להיות קצרה והיא טעתה.  ומי אומר שאברהם לא נתן לה מתנות של זהב וכסף? אך ברור שלפי הפשט לא היה הדבר כך.

כשכלו המים והילד התעלף מצמא, הגר משליכה את הנער כי לא רצתה לראות במותו. התיאור נוגע ללב ואין לך אדם בעולם שלא יזדהה עם הגר והילד

והנה שוב היא זוכה לגילוי של הקבה שמורה לה כי שמע האלוקים את קול הנער , והנה שם באר מים  . הפעם היא לא חוזרת לאברהם , אך מדרשים מאוחרים מספרים שכן חזרה ושמה מעתה קטורה.

איך נתייחס אנחנו לסיפורים?ם

ושרי אשת אברם לא ילדה לו בן

ושרי אמרה לאברם ראה עתה (1) יהו-ה  עצרני מלדת

הושפלתי בעיניה, יתן (2) יהו-ה לשפוט ביניכם

 מלאך (3)  יהו-ה  מצא אותה

 מלא ך  (4) יהו-ה אמר לה  שובי אל גבירתך

 מלאך   (5) יהו-ה אמר לה אני אגדיל מאוד

 מלאך  (6) יהו-ה אמר הנה, את הרה

ותקרא שמו ישמעאל כי (7) שמע יהו-ה

ותקרא  בשם (8) יהו-ה שדיבר אליה

ותאמר שרי  צחוק עשה לי  (1) אלוקים  

 ויאמר ( 2) אלוקים  לאברם אל  ירע בעיניך

 וישמע (3) אלוקים  את קול הנער

 ויקרא מלאך  (4) אלוקים   להגר מן השמים

כי שמע  (5) אלוקים  את קול  הנער באשר הוא שם

ויפקח (6) אלוקים  את עיניה  ותרא באר

ויהי ( 7) אלוקים   עם הנער

הסיפור הראשון נכתב תחת השם יהו״ה מידת  הרחמים.  השם מרחם על הגר  הסובלת ובוכיה. שם יהו״ה מופיע 8 פעמים להזכירנו שזכותה גדול עקב אברהם שקיבל שמונה מצוות -אחת מעל שבע של בני נח. והיא המילה שנעשית ביום השמיני.  שם האלוקים חסר כאן

ובסיפור  השני מופיע האלוקים שבע פעמים, בלי שם יהו״ה הסיפור מתרכז בישמעאל – העומד במשפט.  האם יזכה לנס ? המספר שבע מורה שנשפט לפי שבע מצוות בני נח ולא לפי שמונה של אברהם.

 וכאן יש חידוש עצום בתורה.  אומר הרב יד סולוביציק זצל כי כאן לראשונה שומעת מידת הדין את קול הנער.  עד כה היה זה תפקידה של מידת הרחמים, ולא מידת הדין הפועלת בצורה מדויקת מידה כנגד מידה ללא רחמים. אך כאן לראשונה בתורה מידת הדין היא זאת ששומעת את הצער של הנער.  היא הופכת לרחמים

כי שמע האלוקים את קול הנער באשר הוא שם – כפי שהוא סובל עתה, בלי קשר לעבר או לעתיד.

לפנינו בית דין של מעלה בהופעה חדשה.

ולכן – אומר הרב סולוביציק  זצל– אנו קוראים הפרשה ביום כיפור להראות  שגם מידת ה דין שומעת לתפילתנו -לקול הנער באשר הוא שם.

  .

ובצורה דומה אנו קוראים ביום כיפור גם את ספר יונה ששם כתוב כי תושבי נינווה חזרו בתשובה ולבשו שק ואפר והתפללו שלושה ימים. והאלוקים שמע את תפילתם ולא הפך את נינווה כפי שיונה ניבא לפני כן

מסביר הרב: אחת משלש עשרה. מידות רחמים היא אמת. (רב חסד ואמת).  והרי זה פלא כי אמת היא מידה של אלוקים שחותנו אמת. מה היא עושה בי״ג מידות רחמים? אלא שזוהי המידה שהופיעה כאן אצל ישמעאל.

ואכן השם ישמעאל מתפרש שהאלוקים שומע. המלאך רמז שהנער יגדל והאלוקים ישמע לקולו.  שזה חידוש עצום בתורה

ומעתה ואילך מידת הדין שומעת לקול הסובלים. כמו במצרים שכתבו וישמע אלוקים את זעקתם

המסקנה: אין להתפלל רק למידת הרחמים שתשפיע.  יש להתפלל להשם אלוקים שהם אחד.

אפשר לראות כאן חידוש נוסף.

נסתכל על המבנה של כל  הקטע

 יהו״ה  – לידת יצחק – מילה – הפיכת סדום – אלוקים

הגר                                                           ישמעאל

 

 

יש כאן רמז ברור שישמעאל ובניו

הולכים עם האלוקים ושוכחים את יהו״ה.

 

כדי שכלל בית הדין של מעלה יגן על ישמעאל,

עליו לחבר את יהו״ה עם האלוקים, כפי שאומר השמע ה׳ אלוקינו ה׳ אחד  

 

ולשם כך

עליו ללכת עם יצחק, וכנגד סדום שהיא ההפך מחסד. כמו הנאצים ימ״ש. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHVH —-ISAAC—CIRCUMCISION – SODOM —-ELKM

                                                                                    Ishmael