ביקור במקדש

תפילת הבוקר לבני נח

נתרכז היום על תפילתו של נח לאחר המבול ועל התפילה בכלל

יש להבדיל בין תפילה אישית של כל אדם שאין לה כללים והיא יכולה להיאמר בכל מקום

 ובין תפילה לבני נח שנאמרת כעבודה – בדומה לעבודת הקורבנות בבית המקדש. כלומר

תפילה שמבטאת את מעמד בני נח כקהילה לפני השם ובצד ישראל.

לתפילה כזאת יש כמה מטרות:  ם

היא צריכה לבטא את הזהות של בני נח, את התקוות שלהם ושל האנושות כולה.

היא גם צריכה לרגש את המתפלל ולהוציא אותו מהאדישות של חיי יום יום

וגם צריכה למלא את המתפלל הערכה עצמית שיוכל ללמד את בניו את הרעיון של בני נח

בגאווה

נחלק את התפילה לשלושה חלקים

 ם1 הקדמה

 ם2 שירת תהילים

 ם3 קבלת עול מלכות שמים

 ם4 עמידה בפני השם

 ם 5  סיום

 ם1 הקדמה

 

 

נזכור  את נח.  למה? כי הוא היה הראשון בתורה שהתפלל, לאחר המבול יצא מאררט והלך להר המוריה להתפלל על  בניו – בני נח – שהמבול לא יחזור.

זה מקור להשראה

גם אנו – ישראל – הולכים בתפילת הבוקר להר המוריה ששם עמד המקדש.

ובני נח הולכים בדמיונם מאררט -או מכל מקום שהם יושבים – אל מוריה

המקום שבן נח  יושב הוא לא חשוב. אין צורך בהיכל או  בית תפילה  מפואר אלא אפילו חדר או בשדה .  מה שחשוב הוא ההיכל שבדמיוני.  אני יכול להיות בחדר קטן, באופן פיזי, אבל באופן רוחני בדמיוני אני נכנס להר הבית.

וכאן אני מזכיר לעצמי את דברי שלמה המלך שאמר עם הבניה

ויעמוד שלמה לפני מזבח ה׳ נגד כל קהל בני ישראל ויפרוש כפיו השמים ויאמר

ה׳ אלוקי ישראל אין כמוך אלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת

כי האמנם ישב אלוקים על הארץ הנה השמים והארץ לא יכלכלוך

אף הבית הזה אשר בניתי

ופנית אל תפילת עבדך ואל תחנתו ה׳ אלוקי לשמוע אל הרנה ואל התפילה

אשר עבדך מתפלל לפניך היום להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה

לילה ויום, אל המקום אשר אמרת יהיה שמי שם לשמוע אל התפילה אשר

יתפלל עבדך אל המקום הזה

שלמה מזכיר רינה קודם ואחריה  תפילה ואנו נעשה כך בזה הסדר

 

ואתה תשמע אל מקום שבתך אל השמים ושמעת וסלחת

בהיעצר השמים ולא יהיה מטר , והתפללו אל המקום הזה

ואתה תשמע מן השמים  ונתת מטר אל ארצך

 

רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה שדפון ירקון חסיל ארבה כל נגע ומחלה, כל תפילה כל תחינה אשר תהיה לכל האדם .ופרש כפיו אל הבית הזה, ואתה תשמע מן השמים מכון שבתך וסלחת עשית ונתת לאיש ככל דרכיו אשר ידעת את אשר על לבבו

 

וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא ובא מארץ רחוקה למען שמך

ובא והתפלל אל הבית הזה , ואתה תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי

(מלכים א׳ ח׳ )

ואני נזכר גם בדברי ישעיהו

והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים….

ישעיה מזכיר את הדבר שעשה נח שכיתת חרבות לאיתים ומזמרות.  ונח חלם על עולם ללא מלחמה וללא שפ״ד

הוא הביא את בניו מאררט  להר המוריה והראה להם את המזבח שהקימו קין והבל.  זה המקום ש -שפ״ד  החלה, וזה המקום שהיא תפסק כך אמר ללבניו. כאן תהא עיר השלום, ירושלים

 

 

שלב ב׳: הכניסה להר הבית

 

 

עכשיו בדמיונך אתה נכנס להר הבית.  אתה רוחץ את ידיך ונושל את נעליך.

 עדיין חושך, והמקום מואר על ידי אבוקות.  אתה מצטרף לאלפי אנשים שנכנסים לשם להתפלל תפילת הבוקר.  כולם נכנסים דרך אותו השער והולכים אל חצר המקדש.

אבל כאן הם נפרדים לשלושה מעגלים המופרדים על ידי חבל או שככה.  ההבדלה היא לפי מספר המצות.   מי שיש לו יותר מצוות מתקדם. פנימה

 אתה כבן נח עומד ליד החבל החיצוני בעוד שישראל נכנסים פנימה כי יש להם   613 מצוות בעוד שלבני נח יש שבע.  למעשה יש לישראל עשר מצוות, שלוש מעל  שבע של בני נח.  מילה, גיד הנשה, והשבת שבעשרת הדברות

גם לישראל יש חבל המבדילם מהמחנה של הלווים, כי הלווים מצווים יותר.  במחנה של הלויים עומדת מקהלת הלויים על חמש עשרה מעלות בכניסה והם שרים פרקי הלל של דוד

גם ללוים יש חבל שמבדיל אותם מהמחנה הפנימי יותר של הכוהנים שלהם יש יותר מצות.

אמנם אתה עומד כמעט  לבד, ורק מעט בני נח אתך. אבל הנכון הוא שהמחנה שלך הוא בפוטנציה הגדול ביותר כי הוא מקיף את כל האנושות, כל שבעים אומות של בני נח.

למעשה המחנה של ישראל  נוצר להוביל אותך – בן נח – קדימה להשם.  ישראל הם ששמרו את התורה והם אלו שמלמדים אותה -לא למען עצמם אלא עבור כל האנושות.  הם יושבים קדימה כי הם המובילים  את המחנה שלך של שבעים אומות

יוצא שאתה כבן נח הוא המטרה של המקדש

וכשאתה פוסע  לקראת העזרה אתה שומע את שירת הלויים.   הם שרים את פרקי תהילים שאנו חוזרים עליהם כל בוקר לפני התפילה עצמה כפי שאמר שלמה המלך אל הרנה ואל התפילה.  קודם רינה ואחר כך תפילה

אתה מקשיב למזמורים הללו ויכול לחזור עליהם מתוך הסידור של התפילה של ישראל.

המזמורים נבחרו כי הם מספרים את גדולת הבורא בסיפור הבריאה, וכיצד הוא מנהל את העולם.

אתה יכול להזדהות עם המזמורים הללו.  אתה גם יודע עד כמה מפלא ומדויק סיפור  הבריאה שהתורה מספרת  ועד כמה הוא מתאים למה שהמדע  מגלה.  והרי זה פלא ממש שיש בידינו שאין לו הסבר הגיוני.  חזרה על הסיפור תורם לחזק את האמונה בתורה  ולעלות אותך מחיי היום יום . אין סיפור דומה בתורה שמחזק כל כך את האמונה

אתה חשוב על הקוסמוס, על  הגלקסיות, על המפץ הראשוני, על האבולוציה שהביא את האדם על האדמה. ואתה חושב על השכינה שחפצה להיכנס לליבך ולשנות אותו מלב של חיה מפותחת ללב של אדם שנברא בצלם, לאדם שהתורה קורית  לו טוב מאד. כל זה בהליכה לעזרה כששירת הלויים מלווה אותך

 

 

שלב שלישי במקדש: קבלת עול מלכות שמים

 

בעוד מקהלת הלויים שרה,  השמים במזרח  מתחילים להאיר.  השעה באה לקבל עלינו עולל מלכות שמים

קבוצה של כוהנים רצה מהר אל שער המזרח ועומדת שם כשגבם לשמש ופניהם כלפי ההיכל.  הם משתחווים כלפי ההיכל ואומרים את הטקסט הבא

השם, אבותינו עבדו את השמש ולא הכירו אותך. אנחנו  מפנים את  אחורינו  אל השמש ועובדים רק אותך. 

  אי אפשר להתקדם למקדש  ולקבל עול מלכות שמים כשיש בליבך אפילו צל של עבודה זרה.   לא מספיק לרחוץ את הידיים בכניסה אלא גם ובעיקר. את הלב והמוח.

וגם אתה כבן נח מזכיר ברגע זה שאתה עזבת כל שמץ של עבודה זרה ורחצת את ידיך ולבבך ומוחך מכל טעות

ועתה  מגיע הרגע וכל הקהל אומר את קריאת שמע.  כל אחד מכסה את עיניו כדי להתרכז ואומר

שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד

המובן של ה – ״שמע״  לפי רשי הוא שכיום השם הוא אלוקי ישראל בלבד כי הם מכירים אותו ושומרים את התורה. אבל בעתיד יכירו כל העמים שהשם הוא אחד

כלומר ישראל מכריזים את מטרת קיומם – להביא את כל העמים לאמונה ביחוד השם.  ואתה אומר לעצמך ובכן, הנה אני פה.  אני מאמין בהשם אחד.  המטרה בשמע הוא להביא אותי אל ה׳, ובכן – אני כאן והמחנה שלי , של יתרו, יגדל ויהיה הגדול ביותר

כפי שאומר ירמיהו

השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה

אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו 

אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל

והקהל אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

שלב רביעי  במקדש:  תפילה

עתה נפתחים שערי ההיכל וקורבן התמיד מוגש.  הוא מזכיר את עקידת יצחק. אבל לך כבן  נח הוא מזכיר גם כן את העולה שנח הביא כאן כשעלה להתפלל לאחר המבול.  מדוע עולה? כי הבעלים לא אומרים מילה אלא מעלים את רחשי הלב למעלה עם העשן. כך התפלל נח ללא מילים.

נח התפלל בלחש, וכך גם ישראל

על מה ישראל מתפללים (קודם כל בלחש) ?

התפילה בנויה קודם כל על התשובה, כמו עשרת האחים של יוסף שחיפשו את אחיהם האבוד.

וכן מתפללים שהשם יחזיר את שכינתו לציון וירושלים תבנה ועוד.

 

על מה בני נח מתפללים?ם

לאו דווקא על ישראל. קודם כל על עצמם

ולפני הכול הם עומדים  בתשובה.  התשובה באה מגן עדן כאשר קרא השם אדם אייכה?

 ואכן  יש לאנושות הרבה לחזור בתשובה.  להודות על החטא ולבקש סליחה מהבורא.

למשל על הדרך שהאנושות התייחסה עד כה לישראל.  על האנושות להתוודות ולבקש סליחה על הפוגרומים, על חוסר ההבנה, על האשמות השווא של עלילות דם, על  האינקוויזיציה,  על השואה, על החמס.

הכרה כזאת מטהרת,  וזוקפת את קומתו.

והעיקר – יש בהכרה כזאת  עשיית צדק.  כחלק ממצוות דינים. ומכיוון שהיא מצווה חיובית, זוהי הדרך לבני נח להיות קדוש.  שנאמר קדושים תהיו את מצוותי תשמורו

ואלמנט שלישי: ישראל  מבקשים לחזור לארץ ישראל.  בני נח מבקשים לגאול את העולם מחטא אדם הראשון – על ידי שמירה על שש מצוות אדם

שלב חמישי: חזרה הביתה 

אחרי התפילה אתה חוזר מהמקדש לביתך, כמו שיתרו חזר למשפחתו.

ויאמר  אליו לא כי אל ארצי ואל מולדתי אלך (במדבר י׳ ל׳)

להשפיע על שאר בני נח בעולם.