שפת  אמת פרשת מקץ

 

הרב  צבי אבינר

 

 

מהי מלכות יוסף

 

 

הקדמה

 

הרב הראה כיצג נבנה זעיר  אנפין מכל ספר בראשית.   בפרשת וישב הגענו ליוסף שמייצג הנהגה מיוחדת בעולם ומסיימת  את זעיר א נפין לפי המרשם הזה,

 

                             עולמות מעל הכתר…………………..

                                    i……………………………

                              כתר………………………….

                             

 חסד                                       גבורה

 אברהם.                                     יצחק

 

                           רחמים………..           

                            ישראל……………..

                             יעקב…………….

 

נצח.                                          הוד

 

                            צדיק………………….

                           ֿיסוד………………

                           מלכות –  ישורון……..

  יוסף…………….

                       i……………..

                         עולם  הזה………..

 

 

 

 

 

 

עתה דן הרב בטיבה של מלכות יוסף.  היא. המגע של הקבה עם העולם, המפתח המאפשר כביכול את שפע הטוב להגיע לעולם, והיא בהסתרה.  הפרות הטובות נבלעו ברעות כלא היו,  אבל זה רק בנראה ולא באמיתות.  הפרות הטובות מצוות בתוך הרעות. כך הא מלכות השם בתוך הרע בנסתר וזו מכלות יוסף. הרב מביא כמה דוגמאות:      

                           ז״א…………….

                          יוסף………….

                          i       ..    

         הנהגת העולם הזה בפנימיות

 

 

 

מהי ההנהגה   בחינת יוסף?ם

  1. שפע מקדים להסתר פנים, הקבה מכין טוב לפני בא הרע
  2. קדושה מקדימה ס״א ונמצאת בשורש
  3. יוסף מכין לגאולה, למשל ישראל גדרו עצמם בעריות בגלל יוסף
  4. כל אדם. להכין עצמו מהארה לחשכה
  5. המעבר משבת ליום חול – עובר דרך המפתחות של יוסף כמו שהפרות הטובות היו בקרב הרעות כך השבת בתוךימי החול, בפנימיות הדברים, וזה חקל תפוחים
  6. המגע של הנשמה לגוף הוא. דרך הנהגת יוסף
  7. המגע בין הקבה לעולם; בין זעיר אנפין לעולם הוא. דרך יוסף

196

ההבדל בין יוסף ליהודה

שורש הדיבור ביוסף,  עיקר הדיבור ביהודה

יוסף שקידש שם שמים בהסתר , ניתן לו ה׳ משמו של הקבה

 יהודה שקידש שם שמים ברבים, נקרא כולו על שמו של הקבה

יהודה כמלך  במלחמה (ויגש) לב בנפש, יוסף כמלך על כסאו (ללא מלחמה)שליט על הארץ

יהודה מייצג את  אחיו – כמו לב שמייצג את האיברים שהם האחים.  יוסף מייצב את המח מעל האיברים.  יהודה הוא בחיר אחיו, הוא פונה לפרעה (יוסף() כש אחיו תומכים בו מאחור,  יוסף היא שליח השם היושב כבר על כסאו ופניו אל האחים

יהודה תרם את נצח והוד כפי שרואים  בויברך דוד