פרשת ויחי תשעג

הרב דר צבי אבינר

שני פנים לשמע ישראל

 

 

מה יאמר יעקב לבניו כמורשה לפני מותו?0

הוא קרה לבניו וחשב לאמר להם מה יקרה להם באחרית הימים , אך הנבואה נסתמה מממנו.

לכן שאלם האם יש בכם מישהוא שאינו מאמין?

והם ענו לו פה אחד

שמע – אבינו ישראל – הויה אלוקינו הויה אחד

ואז אמר יעקב :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

והדגש הוא על כבוד המלכות של הקבה שהוא מנהיג את ההיסטוריה והוא זה שיקבע מה יקרה באחרית  הימים.  ורק פנה לבחור מנהיג מבין בניו, כלומר משיח

והנה יש לנו שני הביטים שונים של השמע.  בספר דברים משה אומר ומכתיב לישראל את השמע, כמשה רבנו. מלמעלה למטה.  כאן הבנים אומרים את השמע מלמטה למעלה,

בספר דברים משה מדבר כמשיח בן יוסף, כשפניו פונים לישראל כמו יוסף לאחיו, מלמעלה למטה.

כאן הבנים פונים לאביהם כשבראשם יהודה שהוא משיח בן דוד המייצג את ישראל מלמטה למעלה

והנקודה בזמן כאן היא חשובה. מה ילווה את ישראל בהסטוריה עד  אחרית הימים ויבטיח את קיומם? ההכרזה  והאמונה של יחוד השם

ובעל הטורים אומר ש״שמעו״ אלי אותיות שמע, ו״שמעו אל ישראל״ בגמטריה ״זה קולו של משיח״ והכוונה למשיח בן דוד ש״זה קולו״ כלומר כאן שומעים את קולו מלמטה למעלה

לכן כאשר אנו אומרים את השמע פעמיים ביום עלינו להתרכז ולהחליט האם אנו שומעים למשה, או לבנים הפונים לאביהם ישראל?   דומה לי שמלמטה למעלה זו הדרך הטובה יותר שכן הפוסקים כולם מחבבים את הדרך הזו

ובני נח שאינם ישראל חייבים אף הם להתרכז בשמע, כי דורו של נח החל את נפילתו הרוחנית בפיצול המידות, בהפרדה בין הדבקים.  שכן אנוש ותלמידיו העדיפו את הויה, שנאמר אז הוחל לקרא בשם הויה.  וחטאם היה ששכחו  את האלוקים.  מצד שני עמדו צאצאיו של קין שהעדיפו את האלוקים  על הויה ולכן  נקראו בני אלוקים.  הם התדרדרו במדרון לגילוי עריות ושפיכות דמים וגזל, בדומה לתלמידי אנוש וכך בא המבול.  רק נח ואשתו נעמה שהאמינו בייחוד השם, שהמידות הן אחד, נצלו ממי המבול

פרשת ויחי תשע