פרשת וישלח תשסח

הרב דר צבי אבינר

מה צפוי לנו בחזרה לארץ

לאחר גלות ארוכה אצל לבן, חוזר יעקב ארצה.  אומר השפת אמת כי כאשר יצא, פנה עוזה פנה  הודה.  עכשיו כשחזר , חזר גם הודה.

במשך  אלפיים שנה,  שיצאו ישראל מהארץ, פנה הודה וזיוה. כל אלה שישבו בה לא יצרו כלום והארץ  היתה שוממה. עתה משחזרנו בשיבת ציון החדשה, חזר הודה וחזר זיוה

אך חזרתו של יעקב ארצה הייתה כרוכה בשורת מבחנים שהוא עצמו לא עמד בהם בהצלחה. הפרשה מתארת שבע כשלונות של יעקב

  • א

הפגישה עם עשיו: יעקב פונה אליו ללא הסבר – ״אחז באזני הכלב״ , אומר הרמב״ן בתמיהה.   ולא עוד אלא שולח לרשע דורון, משתחווה לפניו ומחניף לו ״כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים״. ועל המילים וישקהו על צווארו״ יש נקודות רבות, כאילו שהתורה עצמה מגחכת על כך. ועל ההתחנפות הזאת שילמנו מחיר יקר שכן לפחות מקדש אחד נחרב על ידי אוהדי אדום כלומר רומא.

 הצלחתו הכבירה של עשיו – התורה  פותחתת בעיֿשיו ומסיימת  בשבע מלכי אדום, וזאת לפני מלוך מלכים בישראל.  כל עוד מצליח עשיו, יעקב יור

   ב

ובמאבקו עם המלאך לפני הכניסה לארץ נקעה ירכו, וגם בימנו נקעה רגל ישראל על ידי עמלק של דורנו שהשמיד מיליוני יהודים.

ג

ובכניסתו לארץ ובחפשו שלום, בעיר שלם, מיד  קפצה עליו פרשת דינה. ויש רואים בפרשה כשלון של יעקב שלא עמד על כבודה אלא ויתר לשם השלום עכשיו.

ד

ובעודו בורח משכם, מתה דבורה ומתה רבקה.  הדבר נזקף לחובתו של יעקב שעזב את אמו שנים ארוכות ליד עשיו השנוא עליה. כה בושה הייתה עם עשיו שהקברנים קברוה באישון לילה כדי שעשיו לא יבא ללוויה ולבכותה בציבור.

ה

מות רחל גם נזקף לחובתו של יעקב כאשר כעס על רחל ואמר התחת אלוקים אני. יש אומרים שהאיסור לשאת שתי אחיות נעשה תקיף בארץ, ולכן היה על אחת מהן למות.

ו

קלקול ראובן -אפילו לדעה האומרת שלא בלבל יצועי אביו ממש, בכל זאת קלקול מידות יש כאן בגדול. והמדרש מרחיב על תרומתו של יעקב לקלקול ראובן

ז

הכישלון הגדול. מכל של יעקב מזכר בפרשה הבאה והוא מכירת יוסף.

החזרה לארץ הייתה כרוכה בשבע ניסיונות ליעקב שבהן לא עמד כצפוי ממנו.

אך זה רק חלק מהסיפור. לכל נפילה יש גם עליה שבה יעקב מצטיין דווקא בארץ. הבה ונראה כיצד

חזרה שניה לארץ

כאשר חזר יהושוע בן נון לארץ  דרש מתושביה לשמור שבע מצוות. אלה שנענו – כמו הגבעונים – נשארו לחיות באךץ בשלום.  לכאורה הצליח יהושוע, אך ברבות הימים גברה כנען ותרבותה ועשרת השבטים נעלמו מההיסטוריה היהודית.  היה זה כשלון, אך עם ישראל כתב את התנך. אי אפשר שישראל ישבו בארץ בלי שישראל תתרום תרומה ענקית לעולם

כשחזרו לארץ בשלישית

 בזמן עזרא, הקפיד עזרא להקים חיץ בין ישראל לבנות הארץ.  וכמו שיעקב נכנס בפרשה דרך סוכות, כך גם עזרא קיים את חג הסוכות כפי שלא נעשה מימי דוד ושלמה.  אך ברבות הימים גברה שנאת אחים כפי שהייתה בזמן יוסף והבית נחרב.  היה זה כשלון, אך בינתיים  יסדו  אנשי כנסת הגדולה את מטבע הברכות והתפילות, ולאחר מכן כתבו את  המשנה ובעקבותיה התלמוד. שוב, כשלון מצד אחד אך תרומה לעולם מאין כמוה.

ובימנו שאנו עדים  לשיבת ציון החדשה – נתפלל שלא נחזור על שגיאות יעקב וישראל בבית ראשון ושני ושנזכה לראות רק פרי טוב היוצא מהחיבור המופלא שבין ישראל לארץ ישראל