פרשת ויחי תשפא

הרב צבי אבינר

סיכום המסע של המצוות בספר בראשית

 

ספר בראשית לוקח אוןתנו למסע דרך ששת המצוות של אדם הראשון וחיזוקן

ככך בגן העדן נתן הבורא לאדם ואשתו ששה מצוות יסודיות שהן

עבודה זרה

גילוי עריות

שפכות דמים 

גזל

 דינים 

חילול השם

וספר בראשית עובר ממצווה למצווה באופן הבא

עבודה זרה

פרק  ראשון מציג את הבורא וןמידותיו. כאשר דבר בלשון רבים ואמר נעשה אדם , הוא פתח פתח לעובדי עבודה זרה לאמור שיש יותר מבורא אחד

 

גילוי עריות ו. .