הרב דר צבי אבינר תשפב

שבועות

כיצד להיות עם סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש? 0

 

 

בית הדין של מעלה נכנס לברית עם ישראל 

 

הקריאה לחג השבועות פותחת במלים

 בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים (יט א)

מדובר בהקדמה למתן תורה על הר סיני ולעשרת הדברות.

מבט מלמעלה  מורה שמדובר בברית בין הקבה לישראל כפי שאומר רשי ״ושמרתם את בריתי- שאכרות אתכם על שמירת התורה״ (יט ט).  ואמנם לאחר עשרת הדברות מסופר בהרחבה על הברית שערך משה בין ישראל לקבה

 וברית כרוכה  בהופעת בית הדין של מעלה במלא הדרו, קודם הויה ולאחריה אלוקים. הויה מדברת על מהות הברית ומטרתו והשפעתו על לב האדם, בעוד שאלוקים מביא את הדינים הבאים מתוקף הברית.

כך למשל בברית הקשת בין הקבה לנח לאחר המבול – ראשית מופיעה הויה ודוברת אודות לב האדם שהוא רע מנעוריו אך יש סיכוי שיהיה יותר טוב ופחות אכזרי וצמא דם, ומיד בא האלוקים ומתרגם זאת לדיני שפיכות דמים כולל המצווה השביעית של בני נח שהיא איסור אכילת ושתית דם ואכילת אבר  מן החי.  המצווה השביעית  תעזור לאדם להתגבר על יצר שפיכות דמים שכה הדאיגה את נח שלא רצה להוליד יותר בנים.

כך גם לגבי ברית המילה לאברהם: ראשית מופיעה הויה ואומרת לאברהם התהלך לפני והיה תמים (בראשית יז א) ולאחריה  מופיע  אלוקים ומצווה לאברהם למול  עצמו ובני ביתו (יז ג-יד) וכן  לשנות את שמו.

כך קיבל אברהם על עצמו ובניו לשמור מצווה שמינית, אחת מעל שבע מצוות של בני נח

לגבי יעקב – אמנם הוא מקבל על עצמו ובניו לשמור את איסור גיד הנשה,  שהיא מצווה תשיעית – שלשה מעל  שבע מצוות של בני נח- אך היא לא באה ״כברית חדשה״ כמו המילה.

ועתה לפני  מתן תורה מופיע בית הדין של מעלה במלא הדרו ומבשר למשה שישראל עומדים להיכנס לברית  ואתה  עשר מצוות, דרגה אחת מעל גיד הנשה.   אלא שהדרגה העשירית באה כחבילה  של תריג מצוות.

 

ששת המצוות של אדם הן הבסיס

 

 

והנכון הוא שכל עשרת הדברות הן חזרה ופרוט של  ששת המצוות הקדמוניות שנתנו לאדם  בגן העדן (ע״ז, ג״ע, שפ״ד, גזל, דינים וחילול השם) מלבד השבת שהיא המצווה החדשה היחידה שהתווספה בסיני. (כל תרייג מצוות מסתעפות מהעשר של סיני).

דהיינו:ם

אדם הראשון קיבל שש מצוות קדמוניות בגן העדן.

בגן העדן נכשל, עבר על ע״ז (בכך שלא שמע לדברי הקבה) וג״ע (חווה עם הנחש) ולכן גורש

בארץ החל האדם את מסעו ההיסטורי כאשר קין קם והרג את אחיו הבל.  שפ״ד גברה במשך הדורות והתסיימה במבול (עם גזל ) ולאחריה ברית הקשת ומצווה שביעית של נח – שבאה לתקן ולחזק את לב האדם כנגד שפ״ד.

 כלומר מצווה שביעית  של נח באה לחזק לב האדם כנגד מצווה שלישית (שפ״ד) של אדם הראשון.

 

ובדומה לכך באה מצווה שמינית לאברהם, המילה, לחזק עמדתו כנגד גזל שהיא המצווה הרבעית של אדם הראשון.   לפי אברהם, הקבה קונה הכל ולכן הכל שלו וגזל הוא פגיעה בבעלותו. והיות והקבה הוא אדון כל הארץ, אני עבדו והמילה היא חתם האדון בבשר העבד. שוב, מצווה שמינית באה לחזק את עמדת האדם מול יצר הגזל, שהיא מצווה רביעית של אדם הראשון

 

וכך מצוות גיד הנשה – התשיעית – שבאה לחזק עמדת יעקב כנגד עיוות דינים, שהיא החמישית של אדם הראשון.

 

יוצא שמטרת כל המצוות שמעל ששת המצוות של אדם נועדו להביא את גן העדן עלי אדמות

 

עתה נותרה רק לחזק מצווה אחת, השישית של אדם הראשון, והיא חילול השם, שאותה יש לתקן על ידי מצווה חדשה, העשירית, בעשרת הדברות.  המצווה החדשה תגביר את הקדושה בעולם . הבה ונראה כיצד.

 

הלוחות באות לחזק את הקדושה  בעולם

 

בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים (יט א)

מדוע בחודש השלישי? לפי הפשט – כי לקח להם 49 יום להגיע ממצרים להר. ואור החיים מעלה את הרעיון שהמספר לא מקרי כי הוא שבע פעמים שבעה נקיים לטהרה. עם ישראל עולה מ״ט דרגות טהרה מעל התחתית של טומאה וחילול השם של מצרים

ואפשר גם לפרש שהחודש השלישי הוא כנגד המצווה השלישית מעל ששת המצוות של בני נח, לכן הם קרויים ״בית יעקב ובית ישראל״ שהם בדרגה תשיעית, המיוצגת על ידי גיד הנשה. עתה יקבלו דרגה עשירית ואחרונה.

ויחנו  במדבר ויחן של ישראל – כאיש אחד.  בכל שאר המסעות היו במחלוקת ותערומת (רשי) כלומר אין הקדושה יורדת לישראל כאשר הם מחולקים  בינם לבין עצמם. במדבר – שהיו שפלים והמעטת עצמם כמדבר.

ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו הויה –

משה עלה מעצמו ולכן פנה אליו הקבה , איתרעותא דלתתא גוררת איתרעותא דלעילא.  היוזמה להתקרב לשכינה ולהביא קדושה לעולם חייבת להתחיל באדם (אור החיים)

ומשה עלה מעצמו אל האלוקים, ורק אז פנתה אליו הויה. אדם לומד קודם כל הלכות ודינים ותלמוד תורה , ואם יזכה תשרה עליו השכינה. אין קיצור דרך.

 

מהו גוי קדוש

 

 

ושמרתם את בריתי והייתם לי עם סגולה, ממלכת כהנים  וגוי קדוש

 

מסביר בעל הסולם (הרב אשלג זצ״ל) כי יש כאן עליה של שלוש דרגות

 

עם סגולה פרושו  עם חביב למקום (רשי). אדם  מישראל שומר תורה ומצווה קודם כל ליפות את עצמו בעיני הקבה.

קשוט עצמך תחילה  ואחר קשוט אחרים.

ואז יעלה ויהיה ממלכת כהנים. מדובר בממלכה כי רק כך נשפיע על אומות העולם.

 הכהן נבחר לתפקיד – לשרת אחרים, את הקהל.  בעוד הכינוי סגולה מסמל יופי עצמי, הכהן  נבחר לשרת אחרים.  אסתר מצאה .

קודם כל  חן בעיני רואיה, ואחר כך נבחרה למלכה ובכך הצילה את ישראל.

  את השבת קיבלנו קודם כל במרה משום חביבותנו , ורק  בסיני נבחרנו לממלכת כהנים, לכן אין לאמר בקידוש שבת ״אותנו בחרת״ ורק בקידוש יום טוב אומרים ״אשר בחר בנו מכל העמים״ (אבודרהם) ת

א הכהן משרת אחרים משום שהוא מצווה על כך, ובכך  משרת גם את עצמו כי הוא זוכה לקרדיט בעיני הקבה.  ר אמנם הוא עולה מדרגה של סגולה של יפוי עצמי, לדרגה של כהן המשרת את הזולת, אך גם פעולתו זאת למען הזולת היא בסופו של דבר  למען עצמו

דרגה שלישית היא מעלת גוי קדוש – כאשר האדם מישראל  עולה בעבודתו  למען הזולת למעלה שאין לו כל מטרה אישית כלשהיא, כמו משה רבנו. לדרגה זאת אין אדם מגיע בקלות ולמעשה נוצר כאן אדם חדש נטול אנוכיות כלשהיא. הוא קרוי קדוש כי רק בכך נעשה דומה לקבה שהוא נותן ולא מקבל.

גוי קדוש הוא מטרת התורה, המשנה את לב האדם כל כך,  באופן פרטי ובמשך הדורות, כך שהוא עושה עבודת השכינה בעולם שהיא כולה חסד ללא שמץ של אנכיות.

 

ואהבת לרעך כמוך

 

כפי שאמר הלל, ואהבת לרעך כמוך היא עיקר התורה, כלל גדול הכולל את כל מצוות התורה והוא מטרת התורה.

וכבר לימד רבי עקיבא שקודם כל יאהב אדם את עצמו ויציל עצמו ואחר כך יאהב ויציל אחרים

 ואמנם זה המסלול להגיע למצווה הכללית הזאת

אדם עולה קודם כל במעלות הלוח הימני ומקיים מצוות שבין אדם למקום ובכך נעשה סגולה חביבה ומייפה את עצמו

ומשם ירד במעלות הלוח השמאלי שבין אדם לחברו ויפעל  כמממלכת כהנים למען אחרים

ומשם יגיע למצוות ואהבת לרעך כמוך שהיא בספר ויקרא והיא תכלית כל   המצוות

ובזה הוא מקדש שם שמים ברבים כי אנשים הרואים את מעשיו, הם מיחסים זאת להיותו עבד השם

ועכשיו  יכול אדם כזה להיות משכן לשכינה בלבו, שנאמר ושכנתי בתוכם בלבם.