פרשת קדושים תשפ

הרב דר צבי אבינר

כיצד נקיים קידוש השם בחיים

 קדושים תהיו כי קדוש אני הויה אלוקיכם

לפנינו שרשרת מצוות המטוות לנו את הדרך להיות קדושים.  הדרך מסתיימת במילים “ונקדשתי בתוך בני ישראל” שהיא מצות עשה לקדש שם שמים.

 ויש שתי דרכים לקדש שם שמים.  האחת למסור הנפש על קידוש שמו כדרך שעשו הרוגי מלכות וקדושי ישראל במסעות הצלב ובפרעות תח ובשואה.  ודרך שניה היא לקדש שם שמים בחייו , כפי שאומר הרמבם.  והיא לעשות הטוב בין אדם לחברו כאשר העושה כך ידוע כירא שמיים. אנשים הרואים את מעשיו מייחסים את הטוב שעשה לתורה שלמד ומכאן קידוש שם שמים.  (וההפך גם נכון כי כאשר אדם כזה  ועל רע לאחרים הוא מחל שם שמים. )ם

 מה הדרך לקדש שם שמים בחיים ?ם

על כך באה הפרשה  ומפרטת. באומרה

  – קדושים תהיו כי אני קדוש ‘..

איש את  אביו ואמו תיראו

ואת שבתותי תשמורו

 אני השם אלוקיכם

אל תפנו אל האלילים ואלהי מסיכה לא תעשו לכם

  אני השם  אלוקיכם

התורה מטווה כאן דרך. ראשית עולה האדם במצוות בלוח הימני מלמטה למעלה.

כך הוא מתחיל בכיבוד אב ואם שהיא המצווה החמישית  התחתונה בלוח הימני.

משם עולה האדם לשמירת שבת שהיא מצווה רביעית בלוח הימני.

ומשם עולה האדם להמנע מעבודה זרה שהיא המצווה השניה בלוח הימני

ומשם זוכה לעלות גם למצווה הראשונה של קבלת מלכות שמים הקשורה באנוכי השם אלוקיך וכו

ועתה ממשיכה  התורה ואומרת

לא תגנובו

ולא תכחשו

ולא תשקרו איש בעמיתו

ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלוקיך

לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין הפעולת שכיר

דהיינו התורה יורדת בלוח השמאלי מלמעלה למטה – במצוות שבין אדם לחברו. והשרשרת ממשיכה  בפרשה ולהקיף  את רוב מצוות החברה האנושית והשלטת צדק ומשפט.

ולהלן בפרשת אמור השרשרת מסתיימת בצווי ונקדשתי בתוך בני ישראל.

 דם יעלה קודם במעלות הלוח הימני ויהיה ידוע לכל כירא שמים , אזי המצוות הטובות שיקיים בין אדם

לחברו יוחסו לתורה שלמד ובזה יקדש שם שמים ברבים

 

מה יתר חשוב, קידוש שם שמים במיתה או בחייו?ם

 

לכאורה מה יכול להיות גדול מקידוש שם שמים במסירת הנפש ממש?0

אבל חזל שמו לב שהשרשת פותחת למעשה בפרשת אחרי מות במילים

      שמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם (ויקרא יח ה( ה

מכאן שקידוש שם שמים בחיים גדול יותר.