-2 עבודה זרה-

דע את שמותי הקדושים 

 

© 2017 by Rabbi Zvi Aviner

הרב ד”ר צבי אבינר

Noahidesevencommandments.com
Genesis-and-seven-laws-of-noah.com


  דע את הבורא, את עצמך ואת ההבדל

 

  •            ם  א: המצווה החיובית הראשונה בלוחות

 

אנו משתמשים במצווה הראשונה והשניה של עשרת הדברות כמטווה ללימוד איסור עבודה זרה. ראינו שלמרות שהמצווה מפנית כאן לישראל, היא גם מפנית לכל האנושות, כי כל מצווה שנתנה לנח ומשה חזר עליה לישראל, לזה ולזה נתנה. ויש כמובן הבדלים בחומרה שנין בני נח לישראל.

וראינו שהמצווה הראשונה “אנוכי”  היא חיובית ומורה לנו לדעת את מי לעבוד, והמצווה השניה “לא יהיה”  היא שלילית ומורה לנו את האלילים לסוגם שאותם עלנו להמנע  מלעבוד

נתחיל במצווה הראשונה בלוחות האומרת

    ם1  אנכי

     ם 2  הויה אלוקיך

     ם 3 המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים

 

שורה ראשונה מציגה את :אנכי” כלומר את “עצמיות” הדובר

שורה שניה מציגה את  מידותיו  (אלוקים מידת הדין, הויה מידת רחמים) 0

שורה שלישית מציגה את “מלכותו” כלומר התערבותו בהסטוריה ובטבע

 

נשים לב שהמצווה הראשונה והשניה (המהוות את איסור ע”ז) נאמרו על ידי הבורא . שאר המצוות בלוחות נאמרו למשה שאמרן לישראל.

הטןן בדיברה הראשונה: אנכי וכו’ –  הוא לא של צווי או פקודה. לכן יש שמגדירים אתוה לא כמצווה אלא כהקדמה של הדובר, הקב”ה, המציג את עצמו.  אך הרמ”בם במניין המצוות מונה אותה כמצווה נפרדת בתרייג  והיא ” ל ה א מ  י   בקיום הבורא”.  והשיג עלזו הרב חסדאי קרקש באמרו שאין זה הגיוני שמישהוא יצווה להאמין בקיומו.

 ואמנם הרמב”ם עצמו ביד החזקה אומר שהמצווה הראשונה היא  ל ד עת  את הבורא. והוא מתאר זאת כתהליך ארוך: להגיע לדעת את הבורא על ידי התבוננות בטבע, ולימוד תורה. אך האמת היא שאין ערובה שאם אדם  ילך בדרך זו אכן יגיע להכרת הבורא.  ענקי המדע כמו  איינשטיין הכירו בקיום “תבונה” שבנתה את העולם, אך בשום אופן לא שהתבונה הזו מתענינת בחיינו ומתערבת בהסטוריה. כלומר לא במלכותה ” ויש שלמדו תורה ובבכל זאת הגיעו לכפירה 0      .

 .אך חז”ל ראו את המצווה הראשונה כחיוב לדעת לא רק שהבורא קיים אלא לדעתו באופן מיוחד כלומר בשמותיו וכנוייו כפי שהם מופיעים בדיברה. ולא רק לדעת אלא לפנות אליו בדרך ובאופן שהוא מכנה את עצמו.
כך למשל אנו עושים כשאנו מתפללים או מברכים את השם למשל על הלחם

   ם 1    ברוך אתה

      ם2  השם (הויה) אלוקינו

     ם 3 מלך העולם  המוציא לחם מן הארץ

שורה ראשונה כנגד “אנכי”, שורה שניה כנגד המידות, ושורה שלישית כנגד  מלכותו. בדוגמא זאת המלכות מתבטאת בכך שהתערב בטבע והוציא לנו לחם מן הארץ.וכך גם בתפילה.

 

דוגמא  לבאור העניין

נניח שאני מציג לראשדונה את עצמי לפני הכתה הזאת, לפניכם  אני אומר בנימוס

 ם1 שמי הוא

    ם 2 רבי דר צבי אבינר

 ם 3 ואני מלמד במוסד הזה תורה במשך שנים

 

אני בחרתי להציג את עצמי בדרך מחושבת

ראשית אני מצפה מעתה והלאה שתלמיד בכתה לא יפנה אלי בשמי הפרטי  (שורה 1) אלא בכנויים שבשורה השניה והשלישית. רק אלו הקרובים אלי מאד, בני משפחתי או חברי, יפנו אלי ללא התארים.

שנית, בחרתי להציג את עצמי בתארים : ראשית “רבי” ואחר כך כד”ר.  בחרתי ב”רבי” להעביר את המסר שאני מוסמך ברבנות ויש לי ידע מקיף בתורה המספיק לשמש  כמורה.  הוספתי את התואר ד”ר כדי להעביר את המסר שבנוסף לתורה רכשתי ידע מקיף במדע ובהלכות עולם. כלומר אין אני בן ישיבה המרוחק מעניני העולם הזה. הוספתי זאת מאחר ואני סבור שזה יחזק את עמדתי בעיניכם, תלמידי.

כמובן שבמקום אחר למשל בקליניקה שלי אציג עצמי כד”ר אבינר ואשמיט לגמרי את התואר רבי שכן אין הוא מוסיף מאומה לגבי מעמדי בעיני החולים שבאים אלי להרפא.

 ואז סיימתי במילים “אני מלמד תורה במוסד הזה במשך שנים” המתארות את “מלכותי” כלומר מאת מה שאני עושה. לדעתי חשוב לכם ,כתלמידי, לדעת שאכן נבחרתי על ידי מנהלת המוסד ללמדכם, ושיש לי סמכות ונסיון. 0

מכאן שאם מישהוא מעוות את שמי או את התוארים שבחרתי בהם להציג את עצמי, הוא לא רק גס רוח אלא חסר דעת.  למשל אם הוא מעוות את התואר “רבי” ופונה אלי בשם “רוביה” וכדומה הוא לא רק העליב אותי אלא בעיקר גילה שאין התואר רבי מדבר אליו. הוא אינו מודע לכך שכדי לקבל סמיכה רבנית עליך להקדיש שנים ללימוד תורה וגם לעמוד בבחינות.  וכיוצא בזה אם הוא מעוות את התואר ד”ר וקורא לי “דוקוטורה” וכדומה הוא לא רק זילזל בי אלא מגם גילה שאינו יודע משמעות התואר דקטור. עוות השם או התואר הורס את הסמכות של הדובר .

וכך בדיוק  לגבי עשרת הדברות. הדובר, הקב”ה, הציג עצמו במכוון בדרך מסוימת ובסדר מסוים.  ראשית את עצמו, שנדע שישי לו עצמות

שנית את מידותיו : קודם “הויה” ואחר כך “אלוקים” ובסוף הציג את מלכתו

חשוב לדובר שנדעהו ונפנה אליו דוקא בשמות והתוארים הללו שבחר להציג עצמו.

הסיבה ברורה: שכן דעת השמות והתוארים הללו היא המפתח לתורה.   זאת נראה פעמים ללא סוף 0

ולכן מי שאינו מודע לשמות הללו או מעוותן הוא לא רק מזלזל בקודש אלא בעיקר מגלה בורות יסודית וחוסר דעת.

למשל מי שקורא להויה בשמות המקובלים בעולם כמו “יהוואה” הרי לא רק שעוות את השם הקדוש, זילזל בו אלא גם גילה לכל שאינו מבין משמעות  השם .  הוא דאינו מודע ששם הויה הוא ראשי תיבות שלעולם לא מבוטאים  אלא בכנוי מחליף כגון “א-דני” או “השם” ומובנה מידת רחמים וחסד.  0איך יכל אדם ללמד תורה בלי להבין דבר  זה לאשורו ? 0

משה מניח שהקורא מודע לשמות הללו מספר  בראשית. הבה ונפנה לפרק ראשון בבראשית ששם מופיעים השמות הללו בפעם הראשונה בכל הדרם ובמלא משמעותם

   

***

Select the best answer

(1) The First line in Moses’ Ten Commandments is (a) an introduction only (b) (B) a commandment only (c) both introduction and a commandment (d) neither a Commandment nor an introduction

(2) In the First of the Ten Commandments, G-d wishes us (a) to believe in His existence (b) to know that He exists (c) to Know Him by these very Names (d) To love Him

(3) G-d presents Himself as having (a)an Essence (b) Attributes (c) a KINGSHIP (d) all the above

(4) Mispronouncing YHVH is (a) rude ((b) offensive (c) betraying ignorance (d) all the above

(5) The first of the Ten Commandments tells us (a) who the speaker is (b) whom we should worship (c) that He rules over history (d) all the above

(6) In the First of the Ten Commandments, the Speaker (a) lists the idols (b) threatens us with punishments (c) promises us to return to Eden (d) none of the above

(7) YHVH is (a) the attribute of Mercy (b) the attribute of Judgment (c)the attribute of Kingship (d) an independent deity

(8) ELoHiM is (a) the Essence (b) the Attribute of Mercy(c) The Attribute of Kingship (d) the Attribute of Judgment

(9)Where can we find the meaning of the names YHVH and ELoHiM? (a) in the Book of Exodus (b) in Leviticus (c) In the prophet Amos (d) In Genesis Chapter One

(10)To comply with the IDOLATRY Commandment in full, we need to (a) only avoid worshipping idols (b) only to avoid worshipping anyone (c) to avoid worshiping the ‘other side’ (d) to KNOW G-d by these Titles and names

***

Read also: “Genesis Vs. Science, Can They Match?” By Zvi Aviner, at www.smashwords.com

END OF IDOLATRY CLASS 2

Top of Form

Bottom of Form

© 2018 Noahide 7 Commandments. All Rights Reserved.
Designed & Developed by

Skip to toolbar

  •  

Top of Form

Search

Bottom of Form

Log Out