פרשת נח

ברכה לזוג הצעיר צליל ונועם

שבת חתן מושב דולב תשפג

זוג צעיר יכול לעלות לרמה רוחנית גבוהה יותר מאשר אדם בודד

כלומר יש רמות רוחניות שאדם בודד לא יכול בשום אופן להגיע אליהם לבדו אלא אם כן הקים משפחה והוא נמצא בזוגיות

זאת רואים מהפרשה. קחו למשל את הזוג נח ואשתו נעמה. לפי המדרשים והזוהר אין לך זוג בעולם שהיו כה רחוקים זה מזה. כל אחד בא מרקע רוחני הפוך מהשני

נעמה באה מקין- דור שמיני- הקרויים בפרשה בני אלוקים. מדוע? כי הם עבדו את אלוקים מידת הדין הקשה וזנחו את הויה, מידת הרחמים. מדוע עשו כך? כדי לכפר על עוון אבי משפחתם קין, הם קבלו עליהם לשמור מצוות אדם הראשון בחומרה יתרה ללא רחמים. כך הענישו קשה כל חוטא, סקלו ותלו וחתכו ידיהם של גנבים ללא רחמים בככר השוק לעיני כל. הם הגשימו עין תחת עין ממש, שן תחת שן ממש, ללא רחמים. כמובן שהתנהגות כזאת עשתה אותם לאכזריים חסרי רחמים. וכשהם התעשרו עקב  תגליתו של טובל קין הם התדרדרו לגילוי עריות כפי שכתוב שבני האלוקים ראו ולקחו להם נשים בין פנויות ובין נשואות. ומשם גלשו לשפ״ג וגזל ואי צדק. הכנופיות הידועות של טובל קין גזלו ואנסו לאור היום ללא בושה וללא פחד.

לעומתה בא נח מאנוש – דור שביעי – שעליו נאמר שבימיו החלו לקרא בשם הויה.  החלו – חיללו את שם הוויה כיצד? בכך שהטיף כי מדת רחמים עומדת לבא לעולם ולשלוט בו, ומשום כך אפשר להתעלם ממידת הדין. אנוש הטיף לחמלה ורחמים ואהבה וסליחה – כל זה ללא הדגשה על מדת הדין. התוצאה היתה ששומעיו לא יראו מאלוקים כי הכל נסלח באהבה.  לכן גלשו גם הם לגילוי עריות ושפיכות דמים וגזל כמו המחנה של קין. כך שלמרות שכל מחנה בא מפילוסופיה שונה, שניהם גמרו בשפיכות דמים וגזל.  כלומר בחמס.

ולפי הזוהר שתי המחנות גם נלחמו זה בזה בחרמה, ואף אסרו חיתון ביניהם.  כך שנעמה שגדלה במחנה של קין לא היתה אמורה להנשא לנח שבא ממחנה של אנוש. ובכל זאת נעמה ונח נשאו זה לזו ואהבתם גברה על האיסור.  ובנישואים שלהם הם הגשימו את אחוד אלוקים והויה.  היא למדה את נח את דרכי האלוקים והוא למדה את דרכי ההויה כך שבנישואיהם הגשימו מה שכתוב על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, ואין אחד אלא הקבה. ביחד הם השיגו דרגה שכל אחד בנפרד לא היה יכול להשיג.

כפי שהרמבם אומר שאין אדם משיג אהבת השם מהי אלא אם כן הוא אהב אשה, או אשה אוהבת איש. אדם בודד לא יודע אהבה מהי ואינו יכול לאהוב את השם.  ואפשר לאמר שאין אדם יודע לבדוק בהשם אלא אם כן קיים שאדם יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. דרך הדבקות שבנישואין יכול אדם לדבוק בשכינה, מה שאינו יכול לעשות לבדו. ובגלל זה שנעמה ונח הבינו וקיימו יחוד השם, הם נצלו מהמבול. הם היו הזוג היחידי בעולם שידע וקיים את הויה אלוקים אחד ושמו אחד. ולכן נשא אותם בית הדין של מעלה מעל מים שוטפים והם נצלו

ולמרות שנעמה ונח היו משפחה אחת קטנה, הרי אמונתם באיחוד השם הביאה אותם לגדול וזרעם ממלא היום את העולם.

ואני מברך היום את החתן ואת הכלה שבחייהם המשותפים יזכו לעלות מאהבה לאיחוד ולדבקות זה בזו ומתוך כך גם יעלו בדרגה הרוחנית ויזכו לאהוב את השם וליחד את שנו ולדבקה בו, ועקב כך יזכו לעמוד כנגד כל מים שוטפים שבעולם ושיזכו לבנים ובני בנים העוסקים בתורה ובעבודה.