תשפ

 

פרשת משפטים:  מוקש ושמו מטטרון

 

ואל משה אמר עלה אל הויה

.    מי אמר? הפסוק סתום בכוונה תחילה

אומר רבינו בחיי  : מטטרון הראה לו הדרך

מיהו מטטרון? שר הפנים, או מוקש.   לקב”ה יש פנינה יקרה על ההר והוא חפץ לשמרה מפני גנבים לא ראוים שיקחוה לעצמם שלא  כשורה , שכן אין הם מסוגלים בשלב זה להבינה.

כיצד מטטרון שומר על הפנינה? הוא מראה לאורחים הבלתי רצויים את הדרך הלא נכונה והם הולכים לשם ולוקחים פנינה אחרת  לקויה בפגמים.  הם ישמחו עם הפנינה הזו כי אינם  מודעים לפגמים.  יום יבא ויצטרפו  למשה ויהנו אף  הם מהפנינה המושלמת.

ונשים לב שלפי רשי נאמרה הפרשה הזו לפני מתן תורה, ולפי הרמבן  לאחריה.  ויש עוד פרשיות שלגביהן שאלה אם נאמרו  לפני או אחרי מתן תורה.  וכנראה כל הדעות נכונות והפרשיות הללו נאמרו גם לפני וגם אחרי מת”ת.  כביכול הר סיני גבוה בתורה עצמה וכל הפרשיות מתיחסות אליו בין לפניו או אחריו

כלומר המוקש ששמו מטטרון שומר על התורה בראש  ההר גם מלפניו וגם מאחוריו, דהיינו שמירה מעולה.  ממי? 0

 

ההסטוריה מספקת את התשובה.

 

המוסלמים למשל אומרים שהיה זה ” המוסלמי”  שהראה לו  למשה את הדרך.  ויתכן שמטטרון נראה להם כמוסלמי ושלח אותם – את המוסלמים- לפנינה הלא נכונה.  הם מכירים באללה אבל לא  בהויה.  הביטוי השגור בפיהם אללה הרחום והחנון מורה על טעות  חמורה כי אלוקים הוא בהגדרה לא  רחום.

והנוצרים טועים וקוראים את הפסוק כאילו אלוקים אמר למשה לעלות להויה. יש לזה לכאורה בסיס, כי כל הפרשה כתובה לפני כן בשם אלוקים תשע פעמים. כך שמטטרון נראה צודק:  אלוקים אמר למשה לעלות. וזה מתאים לאמונתם בשילוש.  כלומר יש בידיהם פנינה שלדעתם היא הפנינה המעולה,  רק שאינם מודעים שמטטרון  היה זה שהיטעם ויש למשה פנינה יפה מזו שבידהם

ומה לגבי זקני ישראל? 0

הם “חזו את האלוקים ויאכלו וישתו”. אבל עליהם נאמר ש “אל אצילי בני ישראל לא שלח ידו”, ומפרש רשי שהיו ראויים לשלוח בם יד.   יש אומרים שחטאו בזה שאכלו ושתו, שלא כמו משה. ויש האומרים להפך ששמחו בשמחת התורה (רמבן) ם

אך הכתוב מרמז על כשלונם. הם  חזו את האלוקים, כלומר  בלי הויה.   ואמנם יש שמפרשים ש”אל אצילי בני ישראל לא שלח ידו” הכונה שלא זכו לנבואה או לנבואה מלאה (אברבנאל). ואפשר לפרש ששמחו משום שחשבו שקבלו את התורה בכללותה אך האמינו  רק בתורה שבכתב.  הם אכלו ושתו בשמחה כי חשבו שקבלו את הפנינה היפה, אך למעשה נידונו לשריפה ולהעלם מההסטוריה כפי שאומר רשי. ם

כי מטטרון שומר על התורה לא רק מגנבים מחוץ  אלא  גם מבפנים.