פרשת מטות תשפב

  הרב דר צבי אבינר

Ó

Copy Right 2022

Rabbi Dr Zvi Aviner

כיצד כל הנודר על דעת יעקב הוא נודר

ראינו סיבות רבות לנדר . אך הרב קוק זצ״ל כותב ״ סוד הנדרים בכללם, הטובים שבהם, להמשיך כח הקיום המעשי באורח הקבוע של החיים״ (פנקס הראיה)

כלומר הרב אומר שאדם נודר בדרך כלל מתוך מצוקה, נפשית או חיצונית. המצוקה הזאת מקרבת  אותו לקבה מעל  מעשה יום יום.  למשל אדם  שקרובו אהובו נמצא בבית חולים לפני ניתוח קשה ומסוכן.  ברגע קשה הוא נודר נדר שאם הכל יעבור בשלום הרי יעשה כך וכך.  הנדר   נעשה כאשר האדם חש קרבה לקבה.  מיד לאחר מכן האדם נופל מרגע זה של קרבה אל המציאות של בית החולים. כאשר הוא מקיים את הנדר הוא חוזר בנפשו אל רגע הקרבה כאשר נדר.

המודל הוא יעקב שנדר,  בשעת מצוקה.  לפני כן התפלל ערבית, אבל בתפילה אין אנו מזכירים ומבקשים רפואה ועזרה באופן ישיר אלא ״רפאנו השם וארפא״ במובן כללי בלי לפרט, וגם בשומע תפילה אין אנו מפרטים את הבקשה. לעמת זאת בנדר אנו מפרטים בקול ולפני עדים את בקשתנו.

יעקב במצוקתו ישן על אבני המקום וחולם את חלום הסולם, שבו השם עומד עליו- או על הסולם או על יעקב. הוא מתעורר מלא התפעלות וחש שהשם במקום הזה, שהוא  שער השמים.  יעקב חש קירבה עצומה לקבה במקום הזה.

וכשהוא מתעורר  שנית הוא חש שהמראה היה חלום ולכן נודר נדר ״והיה הויה לי לאלוקים.״. אם החלק של התנאי יתקיים, אזי כאשר יחזור ארצה הוא ילמד את בניו להכניס את ערכי השכינה לעולמו של האלוקים.

וזה מה שאומר הרב קוק זצל, שהנודר מכניס את רגע  הקירבה שחש בזמן הנדר את המציאות של יום יום.

ולכן כל  הנודר, על דעת יעקב הוא נודר