פרשת  וארא:  גאולה בשם המפורש

ויאמר אליו אני הויה

אומר רשי נאמן לשלם שכר. מה הרבותה? אלא שיש שכר הניתן על ידי מידת הדין אלוקים שהיא במידה כנגד מידה. ויש שכר גבוה  יותר שניתן על ידי מידת חסד ,הויה , והיא למעלה מכל שיעור.

אבל מה הרבותה? אנו יודעים גם על מידת חסד והשפעתה על העולם   מה מחדש כאן הקבה למשה? ועל כך אומר רבינו בחיי שהקבה מסר כאן למשה את השם המפורש.  כל ברכה וגאולה בשם המפורש פרושה שתתממש למעלה מכל ספק וחשבון, אפילו למעלה מחסד.

 מהו השם המפורש? הוא  שבעים אותיות  הכמוסות בדברי השם הבאים:

 

אני הויה

וארא אל אבהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל שדי ושמי הויה לא נודעתי להם

וגם הקמתי את בריתי אתם  לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגוריהם אשר גרו בה

וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים  מעבידים אותם ואזכור את בריתי

לכן אמור אל בני ישראל אני הויה

 

והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ולקחתי אתכם לי לעם

 

וידעתם כי אני הויה  אלוקיכם

המוציא אתכם מתחת  סבלות  מצרים

והבאתי אתכם אל הארץ

אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם למורשה

אני הויה

 

 

לפנינו שתי כנפיים סימטריות הנושאות את ד לשונות גאולה

 

 אני הויה

  …….אבות

…………………….ארץ כנען

 ………………………מצרים

 …………………………..אני הויה.

 ………………..והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי  

 ……………………………אני הויה ..

 ……………………..מצרים

 ………………הארץ

 ………..אבות..

 ……אני הויה ..

 

 הכנפיים  הן הטענות המוראליות לגאולה, והן  נושאות אתה משני הצדדים . אבל גוף הפרפר הנפלא הזה מהוווה את ארבעת לשונות גאולה או  ארבעה גאולות שבפרוש יבואו ללא ספק  בסדר הזה  כי כך קבע  השם המפורש

  ולא שמעו אל משה מקוצר רוח

       עתה אנו מבינים את גודל  הפלא שלא שמעו. הוא בא אליהם בבשורה גדולה ומפורשת כל כך  בשם המפורש שכל העלם נשמע לו , אפילו הטבע, ובכל זאת אזנם היו אטומות

 האם אזנינו זומעות את בשורת הגאולה? האם גם אזנינו אטומות מקוצר רוח ועבודה קשה?   ה

א