פרשת וישלח תשפ

ישראל- העומדים בשירה עם מקהלת א-ל

 

    אמרנו שסיפורי יעקב סובבים סביב הגשמת צדק ודינים- המצווה החמישית של אדם. יעקב מחפש אמת על ידי לקיחת החוק לידיו אפילו במחיר של

.שקר. הוא לומד שהדרך הזו מובילה למלחמה. כשהוא מקבל אמת בהסכמת יריביו ומשיג אמת ושלום הוא נקרא ישראל

 מהו  ישראל? כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל. מלשון שר ונסיך,  או במובן של התמודדת עם אלוקים ואנשים ועמדת על שלךונצחת

אבל ישראל מובנו גם פתחת בשירה עם מקהלת מלאכי אלוקים (מדרש) כלומר מעתה נתנה רשות לישראל להצטרף למקהלת הבווקר של מלאכי מעלה המייצגים שבעים אומות בני נח. הם שרים קדוש קדוש קדוש  – כאשדר כל מלאך שר קדוש אחד, שלשה מהוים קבוצה) וכאשר השמש עולה על הר המוריה המקהלה פוסקת ומחכה  לישראל שישירו מלמטה שלש פעמים קדוש.

ובזה התורה מובילה אותנו למצווה השישית ןוהאחרונה של אדם הראשון והיא חילול אול קידוש השם. וברור שהקדושה באה לעולם על ידי ישראל ורק הם מתחיבים במצווה אך כל בני נח מקבלים שכר על קידוש השם