הרב צבי אבינר

פרשת וירא

תשפד

אברהם ואבימלך  – האומר מותר, כגון הומוסקסואליזם

 

 ויסע משם אברהם (כ׳ א׳) ם….

 

   א הקשר לגזל – מצווה רביעית של נח

 

 

שרה נחטפת בגלל יפיה. כיצד? הרי הייתה בת  90! אלא שכאשר נעשה לה הנס שתכנס להריון עם יצחק, שינה הקבה את טבעה והייתה נראית צעירה

מה המסר בפרשה?0

כדי להבין את המסר נבחון  ראשית את מקומה בשרשרת הסיפורים אודות אברהם שכולם סובבים סביב גזל.  כאן שרה נחטפת על ידי אבימלך – עבירה על מצווה רביעית של נח, גזל.

אפשר לגזול רכוש, אדמה, ואפילו תוצר רוחני כמו אמונה.  וכמובן שאפשר לגזול ולחטוף בן אדם – עבירה שעונשה כבד: מיתה בידי בית דין של מטה

מבחינה זאת הקטע ממשיך את השרשרת ומתאים לנושא הכללי של סיפורי אברהם שהוא גזל. התורה מגישה את  שרשרת הסיפורים הללו כי כל סיפור מגיש לנו היבט חדש על גזל שלא ידענו לפני כן

מה החידוש לגבי סדום?0ם

ויסע משם – מסדום, אומר רשי.  לפי הפשט, רצה להתרחק ממקום ההפיכה.  אבל אפשר להבין שנע משם –  מסדום  – אל גרר שאנשיה היו שונים מסדון מבחינה רוחנית

הפסוקים מפרשים כיצד היו שונים.

 סדום הכירה ב-יהו״ה אך מרדה בו, שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים ליהו״ה מאוד. הם מרדו בשבע מצוות אחת לאחת ועשו ההפך להכעיס, במודע, כפי שהמדרש מתאר בפרוט .

לעומת זאת על אנשי גרר אמר אברהם אין יראת אלוקים במקום הזה. הדגש הוא על יראה.  לא על ידיעה. לא יראו מעונשו

מניין ידעו?0

השאלה עלתה גם לגבי סדום ושם היה הפרוש שלמדו משם בנו של נח שהייתה לו אקדמיה לתורה ליד ירושלים.  שם העמיד תלמידים הרבה – ביניהם אברהם, יצחק ויעקב, אך לאחר מותו חזרו רוב התלמידים לעבודת אלילים.

אפשר לומר שגם  אנשי גרר למדו משם בנו של נח.

 

הרמה  הרוחנית של גרר

כלומר עמדתם הרוחנית של אנשי גרר הייתה גבוהה מזו של הכנענים מסביב.

אפשר  למצא תמיכה לרעיון הזה כשנסקור את רשימת העמים שאברהם פגש בארץ:

 

 ב העמים שאברהם פגש בארץ

 

 

1

1 כנענים שלא רק עבדו ע״ז אלא גם הקריבו ילדים למולך והייתה להם פריצות קדושה בבתי המקדש שלהם

 2

  המצרים שעבדו אלילים והאמינו בכשפים ומתים, אך לא הקריבו בני אדם

3

  ענר אשכול וממרא בני ברית אברהם שקבלו שבע מצוות אך נכשלו בגזל שלקחו חלק בשלללכי

4

.  מלכי צדק מלך שלם – שידע גם את שם אדוני קונה שמים וארץ. לכאורה היה קרוב מאד לאמונת. אברהם, אבל חזל שמו לב שאמר א-ל עליון כלומר האמין בשיתוף. עדיין סחב עמו משהוא מהאלילות

5

  שם בנו של נח -צדיק גמור

6

   סדום שידעו את שבע המצוות ועשו ההפך

7

  אנשי גרר שידעו את האלוקים וחוקים בלי יראת אלוקים

 

 

לפי זה התורה מגישה את העמים  שאברהם פגש בארץ בסדר עולה של  אמונה. הכנענים היו בשפל המדרגה ויתר העמים עלו בהדרגה עד לשם  בנו של נח וסדום וגרר

לפי זה הדרגה הרוחנית של גרר הייתה הגבוהה – הם שמעו על האלוקים ושבע מצוות בני נח. ובכל זאת היה להם חסרון – כפי שאמר אברהם: אין יראת אלוקים בהם

לכן  לא בטח בהם וחשב שיהרגו אותו כדי לקחת את אשתו  .

המדרש מתאר כיצד היו עושים זאת למרות  שידעו את החוק.  הם היו גורמים לכך שאברהם ימות בתאונה מצערת, ואת שרה היו לוקחים כביכול להגן עליה משום שהיא לבדה.

זה מסביר כיצד לא יראו את אלוקים שרואה הכול.  כלפי חוץ, כלפי העולם היו נראים טוב אך לא כלפי האלוקים

 ג דוגמא: המשיח

 

 

כדי להבין במה מדובר נתאר לעצמנו את התרחיש הבא

נניח שהמשיח בא , שיחרר את ישראל  מעול הגויים  ובנה את בית

המקדש. נניח  שהוא נוסע מחוץ לישראל לחפש תומכים בעולם.   הוא לוקח את אשתו היפה אתו לנסיעה עם כל הפמליה. במי יבטח שיארחו אותם ? לגביו כל העולם הוא בדרגא של ארץ ישראל וכמו אברהם הוא בודק את העמים שיפגוש 0

הוא מסתכל על כדור הארץ, המלא עמים וארצות. יש בהם עמים בדרגות שונות של אמונה.

יש ביניהם עובדי אלילים שלא שמעו עליו ואינם מכירים את התורה ואת שבע המצוות של בני נח. הם יצטרכו ללמוד זאת כדי שיכנסו למחנה של המשיח שיבטח בהם.

ויש עמים בדרגות גבוהות יותר  של אמונה -בדומה לעמים שאברהם פגש בארץ.  חלקם יודעים פחות וחלקם יותר

 ויש  בין העמים כאלה שכבר קיבלו את התורה ואת שבע המצוות והם  גם מכירים אותו,  בעלי בריתו. כמו ענר אשכול וממרא שהיו בעלי ברית אברהם.  אבל המשיח  יודע שהם רק רוצים  להשתתף בכבוד שלו ולחלק שלל.     אבל אין בהם יראת אלוקים אמיתית.   עליהם אין המשיח  יכול לסמוך.

ויש ביניהם כאלה שכבר יודעים הרבה על התורה ושבע. מצוות אלא  שסוחבים עמם חלקים מהעבר ועדיין מאמינים למשל בשיתוף. אין המשיח יכול לבטוח בהם

אך  ישנם בני נח שיודעים תורה והם  יראי השם. .  הם היחידים שמהווים את המחנה האמיתי של המשיח. הם יעזרו לו לשנות את פני העולם

נחזור לאברהם ואבימלך

 

ד הנך מת על החטיפה 

 

אברהם לא שיקר, כי שרה הייתה בת דודו .

אבימלך לא נגע בה כפי שכתוב שה׳ נגע את כל בית אבימלך  – לא יכלו לקיים יחסי אישות

אלוקים התגלה לאבימלך בלילה  ואמר לו כי הנך מת על האישה אשר לקחת כי בעולת בעל היא,  אישה נשואה .  אבימלך טען  כי לא ידע וידיו נקיות,  וה׳  מאשר ואומר כי אכן אבימלך לא ייענש על גילוי עריות   אבל עליו להשיב מיד את האישה לבעלה.

לפי הפשט (אור החיים) הנך מת -מעתה ואליך, אם לא תשיב אותה לבעלה.  האלוקים פוטר אותו  גם ממה שהיה יכול להיות כי  כי הייתה טעות בזיהוי, , אך מעכשיו שהוא יודע עליו להחזירה

אבל התלמוד ורשי לומדים זאת אחרת, שהמלים הנך מת מכוונים  לרגע החטיפה.  אבימלך עבר על שתי מצוות של נח – גזל,  וכמעט ועבר על גילוי עריות.  האלוקים אומר שעל גילוי עריות לא עבר כי לא ידע שהיא נשואה וגם כי הוא לא נגע בה, ומבחינה זאת  הוא נקי כפים. לא עבר על מצווה שניה של נח

אבל אין הוא נקי כפים על החטיפה, על הגזל, שהיא מצווה רביעית.

כי מי מתיר לו לחטוף אישה לא נשואה – כאוות נפשו? בוודאי ששרה לא הסכימה והיא נלקחה בעל כורחה. זו עבירה על  גזל

ושנית, אלוקים אומר שאברהם צדק, שגם אם אבימלך היה יודע שהיא נשואה היה הורג את אברהם, עובר על שפיכות דמים, מצווה שלישית.

כי אם אין יראת אלוקים, מצווה ראשונה, אדם יעבור על השנייה והשלישית והרביעית.  אלוקים קרא את לבו

התלמוד  שאל: כיצד התיר אבימלך לעצמו לחטוף אישה פנויה למרות רצונה?  הרי זה בניגוד לשבע מצוות!ם

התשובה: אבימלך אמר : לי מותר. אני המלך, וכל הארץ שלי.

לא שהוא מעל החוק,  אלא שהחוק מתיר לו.  שהמסורת שלו מתירה לו.

ועל כך אומר לו האלוקים –   אני לא מקבל זאת.

דינך מוות, כמו כל אדם אחר.

 

 

ה הרב״ם מסכם

 

בן נח ששגג באחת מן המצוות – פטור מכלום…במה הדברים אמורים? בשוגג  מאחת מהמצוות ועבר בלא כוונה.

כגון שבעל אשת חברו ולא ידע שהיא אסורה עליו ודימה שהיא פנויה.

אבל אם ידע שהיא אשת חברו ולא ידע שהיא אסורה עליו או שעלה על לבו שהדבר הזה מותר לו, זה קרוב למזיד ונהרג עליו. מפני שהיה עליו ללמוד ולא למד

ו  הפלישתים

 

 

נשים לב  לטענת אבימלך – לי מותר.

האם מתאים הדבר מבחינה היסטורית?ם

הפלישתים באו מאיי הים היווני, כשהיונים הקימו מושבות בכל אגן הים התיכון לאורך  החופים של טורקיה, סוריה, כנען ועד מצריים

התרבות שלהם הייתה יונית עתיקה. האישה נחשבה לרכוש של בעלה, ניאוף היה אסור כי זו פגיעה ברכוש  הבעל וכבודו.  אבל למלך היה דין אחר

קחו למשל את סיפור מלחמת טרויה – 1200 לפני הספירה

הרקע למלחמה היה שאפרודיטה הבטיחה לפאריס בן מלך טרויה את האשה היפה ביותר בעולם והיא הלנה אשת מנלאוס מלך ספרטה.   פאריס חטף אותה ובעלה יצא למלחמה נגד טרויה.  לאנשי טרויה לא הייתה בעיה להגן על פאריס למרות שעבר על חוק הגזל. ועל גילוי עריות עם אי ששה נשואה

נשים לב שלאנשי יוון לא הייתה  בעייה עם ההכרה שאלילה הורתה לבן המלך לחטוף אשה נשואה. המושג של גילוי עריות כעבירה כלפי שמים לא היתה ידועה להם. וגם החטיפה אינה אסורה כאשר מדובר במלך.  הבעל ת

  למלך ולאלים מותר מה שאסור לבני אדם פשוטים

המוסר של אברהם היה שונה מהמוסר של אבימלך.  אבימלך אמר לי הארץ, ואברהם אמר הארץ לה׳ קונה שמים וארץ.

אבימלך אמר אני מכיר את האלוקים אך לי  מותר, המסורת שלי מרשה לי, מעמדי מרשה לי

אברהם אמר  החוק של אלוקים הוא אוניברסלי.

הגמרא מרחיבה את מה שאמר אבימלך גם לדברים אחרים, שאדם אומר לי מותר.  מקח למשל דוגמא אחרת של עבירה על גילוי עריות והיא הומוסקסואליזם

 

 

 ז הומוסקסואליטי

 

 

הומוסקוליטי נאסר על האדם בגן העדן שנאמר על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.  משה חזר על כך לבני ישראל שנאמר

ואת זכר לא תשכב משכבי אישה תועבה היא (ויקרא כ׳ יב׳ ) שעונשה מוות.

לפי הכלל שבידנו, מצווה שנאמרה לנח ומשה חזר עליה לישראל , לזה ולזה נאמרה.

בעולם העתיק היתה ההומוסקסואליטי נפוצה מאד בכל העמים – מצריים, כנען, יוון.  דור המבול עבר עליה.  האיסור היה פשוט וברור וסימן שחיתות מוסרית בגדר של גילוי עריות.   כל העובר נחשב היה למורד בקבה ובתורה.  לכן כל אדם חייב להתגבר על יצר הרע שיש בו לגבי הומו סקסואליטי – כמו שצריך להתגבר על יצר הרע של אשת איש או משכב עם אחותו , וכמו כל יצר הרע שמושך את האדם לעבור על מצוות השם

אך במשך הימים למדנו שיש בני אדם שאינם יכולים להתגבר על המשיכה המינית של הומו.  התוצאה היא עגומה – אנשים לא מוצאים אושר בחיים, לא מסוגלים לקיים חיי משפחה מקובלים, ונהפכים למוקצים מהחברה.  ההתנגשות הזאת בין המשיכה הטבעית לבין החוק של התורה הביאה רבים או לעזוב את התורה או להתאבד.

כיצד נפתור את הבעיה?0

התורה אומרת כאן שכל האומר מותר, הריהו כמזיד.

אסור לאדם לומר – כמו אבימלך –  לי מותר, כי יש לי ערכים אחרים

אסור לאדם לומר שהוא לא מכיר בחוק של התורה כי היא ארכאית ישנה וזמנה עבר.

אסור לאדם לומר שהמוסר הוא יחסי ונקבע על ידי החברה באופן שרירותי ולכן יש לכל אדם חופש בחירה לחיות את חייו כפי שירצה. לכן אני רשאי להתעלם מהחוק של האלוקים

לעומת זאת יש דרך נכונה והיא לא לומר לי מותר, אלא שהיום אנו יודעים שהמושג של זכר ונקבה  אינו בינרי.  יש ספקטרום רחב של הגדרה מדעית מהו זכר ומהי נקבה.

יש זכר אידיאלי שעונה לכל הדרישות המדעיות והפסיכולוגיות  והוא נמשך בטבעו לבני מינו בלבד

ויש  נקבה אידיאלית שעונה לכל הדרישות המדעיות והפסיכולוגיות והיא נמשכת לבנות מינה בלבד

לגבי אלה חלה המצווה של התורה. האלוקים לא יתן לנו מצווה לקיים כנגד הטבע שלנו ושתגרום לסבל

לעומת זאת כל אדם שיש בו שינו טבעי מהזכר או הנקבה האידיאלים, הרי שהוא או היא איננו בגדר המצווה. היא לא חלה עליו כלל

אדם כזה אסור לנדותו ולגרום לו סבל חינם. להפך -עלינו ללמוד לקבל אותם באהבה

..