ארבע לשונות גאולה מופיעים בצורה  פיוטית מיוחדת במינה.

 

הויה :         אני הויה

האבות:        וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי הויה  לא נודעתי להם וגם הקימותי את בריתי אתם

ארץ כנען : : לתת להם את  ארץ כנען  את ארץ מגוריהם אשר גרו בה

מצרים        וגם אניי שמעתי  את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ו אזכור את בריתי

הויה           לכם אמור לבני ישראל  אני הויה

 

והוצאתי   אתכם מתחת סבלות מצרים

והצלתי  אתכם מעבודתם

וגאלתי  אתכם בזרוע  נטויה ובשפטים גדולים

ולקחתי  אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים

 

הויה     וידעתם כי אני הויה

מצרים   המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים

ארץ כנען  והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה

האבות    לא ברהם ליצחק וליעקב  ונתתי  אתה לכם למורשה

הויה      אני הויה

 

 

הקטעים לפני  ואחרי  ארבעת לשונות  הגאולה הם סימטרים ומקבילים זה לזה: פני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… אני הויה

…………………………………………..  …….אבות

………………………..………………….ארץ כנען

………………………………מצרים

………………………..אני הויה.

 …………………..……….והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי  

 ……………………………אני הויה ..

……………………………..מצרים

……………………………….. ……………ארץ כנען

……………………………………………..…….אבות.

…………………………………………………… ……אני הויה

 

 

בשורת הגאולה מופיעה כפרפר בעל שתי כנפים של הויה וגופו הוא ארבע לשונות הגאולה . הפרפר עף לחרות.  לפני כן היה גולם עטוף בחבלי השעבוד ועתה הפך לפרפר מרהיב העף לחופש

 

מה מהווה את גוף הפרפר, את ארבעת לשונות הגאולה? אם  נקבל שהם ארבעה שלבים ביציאת מצרים, א יזה מהם החשוב? ומאחר והתורה מצווה לזכור אית יציאת מצרים כל ימינו, איזה מהשלבים עלינו לזכור? על כך חולקים רבותינו

 

 

שלבי גאולה שהחלו במצרים

 

שיטת הרמבן (ורבינו בחיי, ואור החיים, וכלי יקר בשינוי קל) היא שהשלבים מתחילים במצרים

 

והוצאתי – הפסקת השעבוד הקשה בראש השנה, כשהם עדיין תחת פרעה . אך עדיין עבדו במקצת

והצלתי –   הפסקת העבודה לגמרי

וגאלתי –  שחרור מהאדון במכת בכורות ויציאת מצרים וקריעת  ים סוף

ולקחתי – מתן תורה בהר סיני שהפכו לעם

 

 

שיטת רבי יוסי בזוהר

 

לעומת זאת סובר רבי יוסי שכל השלבים החלו  ביציאה ממצרים והלאה

והוצאתי – ליל היציאה

והצלתי –  ים סוף

וגאלתי    ים סוף

ןלקחתי – מתן תורה

 

שיטת רבי יהודה בזוהר

 

לעומתו סובר רבי יהודה שכל השלבים ארעו  לפני היציאה בעודם במצרים

 

ההבדל בשיטות

 

השיטה המקובלת ביותר, של הרמבן, מתארת  את הגאולה כתהליך בשלבים. אי אפשר לעבד להשתחרר ולעבור לחרות מיד ובאופן פתאומי.  השרשרת פותחת בדבר החשוב להם ביותר באותה עת- היציאה מסבלות מצרים, כלמר הפסקת השעבוד הגופני הקשה.  הם החלו לנשום לרוחה, אך עדיין היו תחת ממשלת פרעה ועדיין עבדו עבודה קלה.

השלב השני-  ההצלה –  היה הפסקת העובודה כליל

השלב השלישי – הגאולה – היה שחרורם ממשלת פרעה, פדיתם מידיו,  במכת בכורות וקריעת ים סוף.

השלב הרביעי – מתן תורה- היה הכרחי כדי לעקור מהם  את הנטיה לחזור מצרימה לסיר הבשר.  הם הפכו לעבדי השם ולא עבדי פרעה

 

 

מודל לשחרור מעבדות לאלכוהול ולסמים