פרשת בלק תשפא

 

הרב דד צבי אבינר

 

 

 

0?מדוע בושש המשיח  לבא

 

 

 

 

הרב מלובביץ זצ״ל כתב שיש ללמד גויים (בני נח) שבע מצוות פלוס פרשת בלעם. וכן אומר מיכה לישראל בהפטרת בלק ״עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השטים״.    מה איפא יש בפרשה שכה חשוב ללמדה לאומות העולם, ולזכור את בלק ובלעם? הבה ונראה

 

 

שלושת   אשמות  בלק כלפי ישראל

 

 

בדבריו לבלעם האשים בלק את ישראל בשלושה דברים

א –   הנה עם יצא ממצרים – הם  אינם ישראל כפי שהם טוענים אלא ״עם״, ערב רב של עבדים שיצאו  ממצרים לאחר ארבע מאות שנות עבדות.  והרי נשותיהם היו שפחות בבתי המצרים ובוודאי  שהם  בני  תערובת חסרי שם.  הם אינם בני אברהם יצחק ויעקב כפי שהם טוענים, ואין להם זכות לבא ולכבוש את הארץ .

לעומתם אנו, מואב, מתייחסים ישירות ללוט ממשפחת אברהם.  לנו   יחוס ברור . אנו יכולים להנהיג את העולם ואת בני נח

ב –   והנה כסה את עין הארץ – הללו   מכסים את הקדושה בעולם (שפת אמת).  אמונתם אינה צרופה כפי שהם טוענים.  הרי עבדו את  עגל הזהב, ובמשך ארבעים שנה מיררו את חיי משה ובגללם לא זכה להיכנס לארץ.

לעומתם אנו, מואב, שומרים את שבע מצוות (בלעם יעץ לבלק לשמור שבע מצוות לפחות עתה, כדי שהמזבחות שיקים יתקבלו בבית דין של מעלה.) אנו יותר טובים מהם.  אנו רשאים להנהיג את העולם , ולא הם

ג –   עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור – הם לא עם מסודר אלא ערב רב חסר צורה ותרבות, כמו מכת טבע.  אין הם נמניםבין העמים.  לעומתם אנו, מואב,  לנו ארץ מסודרת ותרבותית,  ומעולם לא יצאנו לכבוש שטחים שלא שלנו.

 כך, להלן, על מקום פגישת בלק עם בלעם, אומר המדרש

 

ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר בקצה הגבול- מה ראה בלק לקרבו לגבולין?

אמר לו  הגבולין הלוו נקבעו מימי נח   שלא תכנס אומה לגבול חברתה. ואלו באים  לקלקל

 

בקיצור, בלק משמיע את האשמות הקלסיות של שונאי ישראל בכל הדורות.

א-  אין הם צאצאי היהודים  מבית ראשון או שני אלא  ערב רב של נישואי תערובת. הם צאצאי הכוזרים  או השבטים התימנים או  עמים אחרים שבקרבם ישבו אלפי שנים. הרי אין כל דמיון חיצוני בין יהודי אשכנזי לתימני  או מרוקאי.

ב – אמונתם של ישראל פגומה. אפילו הנביאים שקמו  מקרבם העידו על מצבם הרוחני הירוד.  לעומתם אנחנו הנוצרים והמוסלמים בעלי אמונה צרופה

  (ג)   ג- אין  ליהודים ארץ ומדינה משלהם , אין להם דגל ושפה ותרבות משלהם. כך למשל סרב סטאלין להפיק תעודות זהות סוביטיות שכתוב בהם לאום יהודי

 

 

ראה את ישראל נופלים ביד בתו

 

 

 

ודבר נוסף העיק על בלק. הוא קרא לבלעם ״פטורה״  כלומר פטור לי חלום.  מה חלם?ם

על הפסוק וירא בלק, אומר המדרש שבלק ראה בחלומו את ישראל נופלים ביד בתו.  כשהקיץ התייעץ עם חכמיו והם יעצו לו לשלוח את בתו בראש צבא והיא תדכא את ישראל.  אך בלק היה חכם מדי כדי לקבל את עצתם. הוא ידע שאת משה אין אדם בעולם שיוכל לנצח בחרב.

מכל מקום היה החלום סתום בעיניו עד שבלעם  פתרו

 

 

 שלשה דברים שראתה האתון

כנגד שלושת הטענות, רואה האתון שלושה פעמים את מלאך הויה שבו יש רמז ברור לבלעם מה יאמר לבלק כתשובה לטענות הללו. נ

0בלעם כנביא אמת (חזל עומדים על כך שלפחות לשעה זאת היה נביא אמת שווה בגדולתו למשה רבנו רק שאפיו היה משחת והתשמש בגדולתו לרעה)

  ידע  שעל מנת להרוס את ישראל עלי ״לנקוב   בשם הויה״ כלומר לא למצא בהם עברה על החוק כלפי אלוקים מידת הדין, אלא דוקא מום שימאיסם בעיני השכינה.

ולכן הוא מבקש לראות את הויה בחלום הלילה, אך הוא רואה רק את האלוקים שאומר לו אל תלך.

    בבוקר הוא משקר לשרי. מואב באמרו  ״מאן הויה לתתי להלך עמכם.״

.    אך לאחר השתדלויות רבות מסכים האלוקים שילך, בתנאי שיאמר רק את מה שהאלוקים ישים בפיו.

  עדיין לא ראה בנבואתו את הויה. הוא קם והולך למואב כקטגור המחפש מום בעיני הויה. 

   האלוקים חש בכך ככתוב ״ויחר אף אלוקים כי הולך הוא .״ והוא יענה לבלעם מדה כנגד מידה. כיצד?

0 כתוב מיד :״ויתיצב מלאך הויה בדרך לשטן לו״.   המלה שטן פרושה תובע .  כמו שכתוב בעזרא שהשומרונים שלחו למלך פרס כתב שטנה כנגד המתיישבים אין קשר בין השטן באמונה הנוצרית לשטן המוזכר בתורהם.

מלאך הויה  קטיגור כלפי בלעם.  (ויש להדגיש שכאן מופיע שם שטן בפעם הראשונה והיחידה בתורה, וברור שאין לו כל קשר למושג המסולף שטן אצל הנוצרים. והמוסלמים.

מלאך הויה הוא מלאך של רחמים, אומר רשי, וקרוב לודאי שהיה לו  פני תינוק יפים וכנפיים לבנות וצחות

 י

ומלאך הויה מתגלה לאתון שלוש פעמים, כנגד שלושת טענותיו של בלק כלפי ישראל.

בכל התגלות לאתון יש מסר לבלעם.    המלאך מאשר שבלעם ילך למואב, אך ידבר רק את מה שהויה ישים בפיו,  כמו   האתון  שמדברת רק את מה שהקבה שם בפיה.

    .   המלאך יודע שבלעם יבחן את ישראל שלוש מבחנים –  מבחינת  מוצאם, אמונתם והחברה שלהם, כפי שטען בלק, ולכן יהיו לו שלוש התגלויות, בכל אחת יענה על האשמה אחת

בלעם ידבר בכל התגלות   בפה  רק שבחים שהויה   ישים בפיו.   אך בלבו יוכל לחשוב ההפך, לחפש בהם מום להכפישם בעיני הויה. 

 

כמו האתון,  בכל התגלות תנתן לו דרגת חופש  שונה  לחשוב כפי רצונו.   וזה ישתנה בין ההתגלויות.

בהתגלות הראשונה של האתון  עם המלאך –  היא שתטה  מהדרך והלכה בשדה חפשיה לנטות ימינה או שמאלה

בהתגלות  השנייה עמד המלאך במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה, כך שהאתון יכולה הייתה  לנוע  רק אל הקיר כך שהיא מעכה את רגלו של בלעם

בהתגלות  השלישית  עמד  המלאך במקום צר אשר אין בו דרך לנטות ימין או שמאל כך שהיא נאלצה לרבוץ על הקרקע, דבר שהכעיס מאד את בלעם

 

והמסר לבלעם היה משולש:

בהתגלות   הראשונה – כאשר  תבחן אותם על הקשר   לאבות ואמהות,  הקבה לא יגביל אותך לחשוב כלבבך,   כמו  שהאתון הייתה חפשייה לנטות ימין או שמאל

 בהזדמנות השנייה שניתנת לך לבחון   אודות אמונתם,  החופש  לקללם יהיה מוגבל יותר.   ואם תנסה יקרה  לך נזק גופני

ובהזדמנות השלישית, לא יינתן לך כל חופש  לקללם ויהיה עליך לשבחם בפה ובלב כפי שהקבה ישים בפיך

 

 וכשהקבה פותח את עיני בלעם והוא רואה את המלאך, הוא מבין וקולט את המסר

.  עתה   יבחן את ישראל משלוש  רמות, ויענה לבלק על שלושת  אשמותיו כלפי ישראל .  בפיו  ישבחם, אך בלבו יחפש מום   לקללם  ולהרסם  בעיני השם.

והוא יודע שדרגת החופש יורדת בין השלוש הזדמנויות.

 

 

 

נבואה ראשונה מבמות בעל

 

 

 

בהדרכת בלעם, שחז״ל כאמור עומדים על כך שהיה נביא  אמת שווה למשה רבנו, לפחות לזמן הסיפור,

בלק מעמיד שבע מזבחות ומקריב עליהם שבעה פרים ושבעה  אילים,  רמז לשבע מצוות בני נח .

לרגע הוא זונח את אליליו ומכיר בקבה,  עד כדי כך שחז״ל אומרים שהדבר זעזע את מלאכי השרת לטובתו.  אכן ידע בלעם כיצד להציג  את הקליינט שלו . ו.

 

בלק לוקח  לראשונה את בלעם לבמות בעל, לרמה הנמוכה בין השלוש.  משם יראה את קצה העם.  כל קטגור טוב יודע שמוטב לתקוף צד אחד חלש בנאשם, ולהגדיל אותו בעיני השופט.

מהו במות בעל? כידוע, הבעל והעשתורת היו אלילי הפריון.  בלעם יתקוף  את ישראל מזווית הפריון, מחיי המשפחה.  ובזה יענה לשאלה הראשונה  של בלק: האם הללו  הם באמת בני ישראל, בניהם של אברהם יצחק ויעקב כפי שהם טוענים?ם

 הוא יבחן  אותם מרמה נמוכה שבגוף, מחיי המין.

והתוצאה: לאחר הקדמה מפוארת – מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם, לכה ארה לי יעקב, ולכה זועמה ישראל – ממשיך ואומר בלעם:

 

כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו

הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב

מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל

תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו

 

ו ישראל שונים מכל העמים בעולם, אומר בלעם .  ״ מי מנה עפר יעקב״–  חזל מפרשים כך: מי מנה את מספר העופרים, הבחורים והבחורות של ישראל

שנשאים זה לזו בהיותם בתולים?    .   עפר הוא גם  רמז     לעפר שכיסה    את עור ברית המילה.

 

ומהם  ראש צורים? הווה אומר האבות,  אברהם יצחק ויעקב.  ומהם הגבעות? האימהות, שרה רבקה רחל ולאה.

כלומר  הללו שם הם בני  האבות והאימהות, והם בני ישראל האמתיים טהרת המשפחה הגנה עליהם במשך הדורות בהיותם במצרים

 

בלק, שהיה חכם, הבין את משמעות הדברים. הוא פסק כפיים ואמר לבלעם – מה עשית לי? לקוב את  אויבי לקחתיך, והנה ברכת ברך!ם

בלעם  ענה לו כי אין הוא יכול אלא לאמר  מה שהקבה שם בפיו.   אך בלבו זכר את הלקח שלמד מגילוי המלאך לאתון.

הוא ידע שבנבואה הראשונה נתנה לו רשות לסטות ימינה או שמאלה מדברי השבח, ולחפש ולמצוא בישראל חולשה  שדרכה   יוכל להשמיצם בעיני הויה.

אך לעת עתה שמר שתיקה בעניין והלך עם בלק לרמה השנייה הגבוהה יותר -שדה צופים

 

 

חז״ל אומרים שבלעם  ברגע זה ראה בחזונו את הקבה יושב ועוסק בענייני פריון.  .

  הוא בודק בזרע של  בני אדם ומחפש את ״הטיפה שממנה יבא צדיק״.   כלומר חיבור של פריון   ואמונה.

בלעם הגאוותן פרץ בצחוק . מלכי-  אמר –  האין לך משהוא מכובד יותר לעשות?  וכתגובה איבד אחת מעיניו.  שנאמר מיד לאחר מכן  נאום הגבר שתום העין.

 אך לתדהמתו,ראה בלעם שטיפת הזרע שממנה יבא צדיק, שאותה חיפש הקבה, נמצא   – בבלק עצמו

   זאת   לא יכול היה עדיין להבין. כיצד יבא צדיק מזרע של רשע מרושע, שונא ישראל?0

 

הנבואה השנייה משדה צופים

 

 

המקום החדש, שדה צופים, היה גבוה יותר מבמות בעל, ומשם ראה בלעם קטע גדול יותר ממחנה ישראל ,

ומשם גם בחן אותם מרמה רוחנית גבוהה יותר – מאמונתם. ובכך ענה לטענה  השנייה של בלק: האם  אמונתם חזקה כפי שהם טוענים?0

הצופה למרחוק שם ידו על מצחו להסתיר את השמש.  בלק טען הנה כסה את עין הארץ, את השמש.

עתה בודק בלעם את אמונתם מבחינת קבלת עול מלכות שמים, כלומר קריאת שמע , שבה אנו מכסים את עינינו בידנו תוך כדי ריכוז עילאי

והוא אומר

 

לא איש אל ויכזב- הם לא מחליפים אל באדם (רבנו בחיי)

לא הביט און ביעקב ולא עמל בישראל – הם נקיים מעוון עבודה זרה

השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו- הם מאמינים ביחוד השם אלוקים, והם ממליכים את הויה אלוקים בתרועת שופר מדי ראש השנה (מדרש)

כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל – אין בהם מכשפים וידעונים ומאחזי עיניים

הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא – לעבודת הבורא

לא ישכב עד יאכל טרף – הם שונים קריאת שמע בבוקר ובערב

 

אכן, חז״ל  בזמן בית שני הוסיפו את הקטע לקריאת שמע  אך הדבר נשמט במשך  הדורות.

ובכך ענה בלעם ישירות לטענת בלק על חוסר אמונתם.  ישראל  ראויים להיכנס לארץ.  הם ראויים להיות עם סגולה המלמד תורה לעמים

בלעם אמר בפה את שלו,  ובלבו ידע שבנבואה השנייה ניתנה לו   רשות מגבלת יותר לקלל מאשר בראשונה.

אך הוא זכר את האתון שנלחצה אל הקיר והבין שעדיין נשארה לו רשות קטנה ללחוץ על ישראל – ואם ינסה יהיה לו נזק כמו לאתון.  .

ם

 

 

הנבואה השלישית  מראש הפעור

 

 

העבודה זרה של הפעור הייתה המכוערת והמוזרה ביותר שמין האדם יכול היה להמציא.

העובד את הפעור היה עושה צרכיו לפני הפסל .  ההפך ממה שנתפס בעינינו כקדוש.

ומשם, מראש הפעור, ישראל נראו יפהפיים גם בעיניו השונאות של בלעם.

כאן התמלאה  הדרישה של המלאך בקלות -פיו ולבו של בלעם היו שווים.

והפעם הוא ענה לטענה השלישית של בלק – שאין   לישראל תרבות,  , שאינם ראויים להיחשב בין העמים.

  ממבטו על פני כל המחנה הכריז בהתפעלות אמת

 

 וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוקים

וישא משלו ויאמר

מה טובו אוהליך יעקב. משכנותיך ישראל

 

לא רק שהמחנה מסודר להפליא לפי שבטיו ודגליו, אלא כל אוהל ואוהל היה פתוח לעצמו כך שלא יראה אדם את תוכן בית שכנו.

וחז״ל דרשו את דבריו כמתייחסים לאוהלי תורה ותפילה, לבתי מדרשות ובתי כנסת

 

כנחלים נטיו כגנת על פני נהר

כארזים נטע השם כארזים עלי מים

 

בלעם רואה את העץ ששמו ישראל.

שורשיו  באבות ואימהות  עקב טהרת המשפחה,  גזעו,  שהוא אמונתם   עבה וחזק, ונופו שהוא חברה הבריאה המבוססת על תורה ותפילה וזכויות הפרט.

עץ כזה, ממשיך ואומר בלעם, יניב פרי מתוק מדבש- מהו הפרי? 0

 

  יזל מים מדליו וזרעו במים רבים

וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו

 

  הפרי שהעץ יניב והוא שאול ודוד.

 

אל מוציאם ממצרים כתועפות ראם לו

יאכל גויים צריו ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ

כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו

מברכך ברוך ואורריך ארור

 

כאן,   מראש הפעור, לא הייתה לבלעם כל אפשרות לנטות ימין או שמאל.  הדבר יקום ויהיה, ואין ביכולתו למנוע זאת

אך דבר נפלא ראה כאן בלעם. הוא פתח את נבואתו השלישית במילים

 

 

נאום בלעם בנו בעור

נאום הגבר שתום העין

נאום שומע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עיניים

 

 

בלעם התעלה כאן למרום הנבואה, למחזה ברור.

ובתמונה שחזה ראה נערה מואבייה ענייה החוזרת עם חותנתה משדה מואב אל ארץ יהודה

החותנת, נעמי, מבקשת ממנה לחזור לבית אביה, אך הנערה ‘ רות, עיקשת להמשיך ואומרת ״עמך עמי ואלוקיך אלקי״.

מיהי הנערה המופלאה הזאת ? תהה בלעם.

ולתדהמתו  ראה מהיכן באה – מבלק עצמו!

לבלק יהיה נכד ששמו עגלון שימות  על ידי השופט   אהוד כאשר שם אלוקים על שפתיו.  ומעגלון   תצא נכדה – רות.

ומרות יצא דוד!0

עתה הבין בלעם את פרוש חלומו של בלק על בתו השולטת בישראל, שהם נופלים לרגליה.

האם יקבל זאת בלק ? האם יסכים לפתרון חלומו?ם

 

 

הנדסה גנטית של הקבה: הסיפור של הניצוץ שהפך ללהבה  

 

בלעם הבין  את התהליך שיביא את דוד –    לאחר דורות של הכנה.

ישראל עוברים לארץ ישראל על מנת להביא פרי מופלא ששמו דוד

והתהליך לוקח  דורות.  כמו עץ שנשתל בארץ ישראל.  העץ הזה, ישראל, יש לו שורשים באבות ואמהות, יש לו אמונה טהורה ואינו מחליף השם באדם ואין לו קסם וכישוף ויש בו  תרועת מלך של ראש השנה והכרה והמלכת השם, והוא יושג בארץ ישראל ומקים בה חברה צודקת שאין בה קנאה וכל אוהל פונה לעצמו, ויש בה  בתי כנסת ומדרשות   לתורה ואנשיה עוסקים בישוב הארץ ומקיימים מצוות התלויות בארץ,  – עץ כזה יניב פרי ששמו דוד

 

ישראל הוא עץ שתול על מים, ששורשיו באבות וגזעו הוא אמונה צרופה ונופו הוא חברה וסביבה רוחנית ספוגה בתורה ובמצוות ובתפילה.

עם ישראל יכנס לארץ ישראל, ושם יכה שורש שראשיתו באבות ואמהות   דרך טהרת המשפחה.  שם בארץ ישראל הוא יעבוד את השם  באמונה ובתורה ובמצוות ,

ושם   יקים חברה לתפארת כפי שמתוארת בספר שופטים עם בועז ונעריו.  סביבה כזאת מן ההכרח שתניב פרי יפה ששמו דוד.

 

כל חברה אנושית יצורת אשיות שמבטאת את רוח החברה.

החברה המונגולית יצרה את צינגיז חאן הרוצח, והחברה הרוסית יצרה את סטאלין שמש העמ ים שאחראי לרצח של עשרים מליוני איש, והחברה הגרמנית הניבה את  היטלר ימח שנו וזכרו והחברה האוקאינית הניבה את חלמניצקי גיבור האומר שרצח מאות אלפי איש באכזריות שאין כמוה.  והחברה היהודית של ישראל הניבה אתדוד משורר התהילים ואת משיח בן דוד ו.

ויתר על כן. בלעם תהה מהיכן יצא בלק? מואב הרי נולד לבתו של לוט כאשר שכבה עם אביה.

היה זה מעשה חסד מתועב, במובן יחסי מין אסורים במשפחה.  אח השוכב עם אחותו, אומרת התורה, הוא מעשה חסד, כלומר מעשה מכוער ונורא ואיום.

זה פרוש אחד של המלה חסד. אך כמובן המובן השכיח של המלה חסד הוא בהקשר לרחמים.

  והנה דוד הפך את החסד במובן הרע לחסד במובן הטוב. ואין חסד אלא ביטוי של הויה בעולם

 

בלעם ראה , לכן, כיצד הקבה ״מהנדס ״ את מין האדם כדי שיצמח דוד.

  מסדום ועמורה, שהם ההפך הגמור של היהדות, משם יצא דוד.  והדרך הייתה ארוכה.

היא החלה בבת לוט שגדלה בסדום וחז״ל אמרו שהייתה פרוצה כמו חברותיה,  אך כאשר שכבה עם אביה היא  עשתה זאת ממניע טוב,

כי חשבה שכל האנושות נכרתה.  היה לה ניצוץ של קדושה.

ממנה בא בלק שהכריז על עצמו שהוא מאמין בשבע  מצוות של נח, לפחות  בפרשת בלעם.

ומבלק יצא נכדו   עגלון מלך מואב שנלחם והציק לישראל, אך כאשר אהוד אמר לו דבר אלוקים לי אליך, הוא קם ממקומו ובכך איפשר לאהוד לנעוץ את חרבו בבטנו.

עגלון לכן מת כששם אלוקים על שפתיו.  היה בו ניצוץ של קדושה גדול יותר מאשר בבלק.

ועגלון זכה ויצאה ממנו רות שבלבה אש בערת של אמונה.  וממנה יצאה הלהבה העצומה של דוד.

היש לך סיפור מדהים מזה בכל העולם? ניצוץ של קדושה בסדום שהפך ללהבה בדוד

עד כאן דברי השם בפי בלעם.

אך בלק סירב לשמוע כל זאת.

 

בן דוד

 

 

ויחר אף בלק אל בלעם ויספוק כפיו ויאמר בלק  אל בלעם

לקב אויבי קראתיך והנה ברכת ברך, זה שלש פעמים

ועתה ברח לך אל מקומך, אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך הויה מכבוד

 

 

אך  בלעם לא יוותר בקלות על שכרו

ויאמר בלק אל בלעם

הלא גם אל מלאכך אשר שלחת אלי דברתי לאמר

אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי השם

ועתה הנני ההולך לעמי, לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים

 

בלעם יודע שבנבואה השלישית אין לו כל יכולת לנטות ימינה או שמאלה.

  הוא עצמו לא מרוצה מהפתרון של החלום ששמו רות.    הוא רוצה למנוע את בא דוד.

  יש בלבו פתרון אחר לחלום של בלק שימנע את דוד.  אך קודם לכן הוא מכין את המלך לכך באמרו

 

אראנו ולא עתה, אשורנו ולא מקרוב

דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל

ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת

 

הפתרון שבידי, אומר הנביא למלך, הוא לא טוב עבורך.

אני רואה את  הכוכב שדרך מיעקב, את משיח בן דוד בא ומוחץ את מואב.   ועלינו למנוע זאת

 כיצד? שואל המלך 

אם תתן לי בית מלא כסף וזהב, אומר לך  את הפתרון הרצוי לך, שימנע את דוד ואת בן דוד מלבא

המלך מסכים, ובלעם יועץ לו את מה שהתורה להלן קוראת ״עצת בלעם״.

 הרמז לכך נתון מיד בהמשך הפרשה: וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב״. כל זה קרה בעצת בלעם.

 

בלעם אומר למלך:

אי אפשר לגדוע את הנוף של העץ ששמו ישראל. אתה יכול להרוס את בתי הכנסיות והמדרשות והמקדשים שלהם, להרוס בחרב את חברתם, אך הם יקימוה חזרה

אי אפשר לגדוע את הגזע של העץ, את אמונתם.  תוכל לעשות זאת במידה פחותה, אך ללא הצלחה ממשית.

אבל אתה יכול לנתק ולחבל בשורשים שלהם הקושרים אותם לאבות ואימהות. המלאך אמר לי שזה החלק הרגיש והחלש שלהם.  כאן יש לך סיכוי

 

כיצד? שאל המלך בעיניים מבריקותם

אתה זוכר את  חלומך על בתך השולטת עליהם?ם

קח את בתך היפה ושלח אותה עם מיטב חברותיה אל מחנה ישראל.

אמור להן להביא מיטב הפרות והיין וכל מיני מטעמים.  הן תשדלנה את בחורי ישראל לעבוד את הפעור, ובזה ניתקת את הקשר שלהם לשורשיהם.  העץ ירקב ויפול

 

בלק הבין וקיבל את עצת בלעם.   והתוצאה היא מוות של עשרים וארבע אלף איש,שהוא מספר המצדיק את השראת השכינה.

בלעם שילם על כך בחייו, שכן ישראל הרגוהו להלן בפרשת מט ות על כך שגרם נזק בעצת בלעם

 אבל העצה פועלת עד ימינו. בארהב אנו רואים שואה רוחנית אדירה כאשר ההתבולללות מגיעה לשבעים אחוז.

ואם אתה שואל מדוע מתעכב בן דוד מלבוא?  הרי קיבלת תשובה: מפני עצת בלעם

 

עתה אנו מבינים מדוע כתב הרבי מלובביץ זצל שעלינו ללמד בני נח שבע מצוות פלוס פרשת בלעם.

על הגויים להמנע מלחשוב, כבלק, שהם טובים יותר מישראל ושהם מחליפים את ישראל כלפי הקבה.

  עליהם להמנע מהטענות  השקריות על השורש הגנטי המשפחתי בין היהודים של היום לבין האבות והאמהות.

עליהם לתמוך בישראל שישבו על אדמתם, ידבקו שם באמונה בהשם, ויקימו שם חברה לתפארת   עמוסה בבתי מדרשות ותפילה.

  ועליהם להמנע מלמשוך צעירי ישראל להתבולל בהם.  כל יהודי שהולך לאיבוד הוא בפוטנציה מקור למשיח.

וגם אנו חייבים לזכור, אומר הנביא מיכה, שהמשיח יבא רק עם נזהר מעצת בלק ומה שבלעם אמר לו.