ב א: מהו השם צבאות

 בא: מהו השם צבאות

 

 

ם” ויהי …עצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים

לא אספסוף חסר צורה יצא ממצרים אלא צבא מסודר ומכובד למרות החפזון – של הקבה, של המצרים ושל ישראל
נתעכב על הביטוי צבאות הויה.  ההפך ממנו הוא שמו החדש של הקבה “הויה צבאות” (אור תורה ללובביץ).  את “צבאות הויה”  מנהיג “הויה צבאות״ 0

ספר שמות עוסק בשמות של הקבה- של הויה למען הדיוק

על פרעה ללמוד את הויה, כפי שאומר הקבה למשה. את האלוקים פרעה. מכיר אך לא את הויה. מי הוא הויה.?הוא שואל .

והנה בליל היציאה למד פרעה שהויה הוא גואל ישראל. לא רק מידת רחמים אלא מידה שמענישה את הגורם הרע בעיניה וגואלת את מי שזקוק לגאולה

והנה למד  פרעה הבט חדש להויה – ששמו הויה צבאות

הראשונה שפנתה לקבה בתפילה בשם הזה היא חנה כשהתפללה בלחש לבן. ולפי המדרש היא התכוונה לאמר שאתה הקבה מנהיג את צבאות השמים וצבאות האדם, בודאי לא יבצר ממך להענות לבקשת אמתך ולתת לה בן.

מה המיוחד בשם הזה? שכן אין להתפלל להויה בלבד בלי להזכיר שם האלוקים, כלומר עלינו לשמור על איחוד השם  כלומר איחוד המידות שנאמר הויה אלוקינו הויה אחד

  אבל אפשר לפנות בבקשה להויה צבאות בלי לחשוש לעבירה על איחוד השם ובלי להזכיר את שם האלוקים

אומר בעל התניא באור התורה ששם הויה צבאות קרוב מאד לשם הויה

וגם ישראל עלו ביציאת מצרים למעמד  הגבוה של צבאות הויה

ישראל עלו, והקבה ירד לקראתם ונקרא הויה צבאות

 

 הקבלה   מבחינה בשתי שמות
  ם”הויה צבאות” שהוא נצח  או מנצח 
ם”אלוקים צבאות” שהוא ההוד