פרשת ויחי תשעג

למי כבוד?0

הנושא של כבוד עובר כחוט השני בפרשה

א  ויחי יעקב- יוסף כבדו בכיבוד אב

ב  וישתחו יעקב אל ראש המטה- כיבד את יוסף כי הוא המשביר  והיכולת בידו

ג   שיכל את ידיו וברך את אפרים כי הוא יהיה השבט הגדול ממנשה.

ד    השתחווה אל ראש המטה – כי שם השכינה למראשותי החולה

ה   כיבד את הקבה כאשר אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ו   כיבד את מלכות יהודה שאמר לא יסור שבט מיהודה

ז  כיבד את הרוגי מלכות על קידוש השם שאמר על שמשון לישועתך קיויתי השם.

מה לגבי ממשלת ישראל ? האם יש לברך עליה ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם?

על כך יש מאמרים ממצים בתחומין  כרך כ

הרעיון שיש לברך בשם ומלכות רק  כלפי נשיא המדינה הוא טעון עיון שכן  אין לנשיא כל תפקיד של משביר או מנהיג למעשה.

לגבי ממשלת ישראל קשה כיום לצערנו לברך עליה כי אין לה כבוד הדרוש

ואולי התשובה היא בפרשהה.  מי המברך? יעקב, כאשר רוחו חייתה מחדש והוא הרגיש תודה לקבה. אם כך יש להשאיר את הברכה בידי אלה שחשים כבוד למדינת ישראל  וממשלתה.