תשפ

 

:     לפרשת וישב : מלכות שמים ומלכות ישראל

 ידוע ששם הויה חסר מכאן עד סוף הספר מלבד פעמיים – בסיפור אשת פוטיפר ותמר.  הסיבה לפי הרמבן היא שהגזירה להוריד את יעקב ובניו מצרימה פועלת מאחרי הקלעים  כלומר יעקב בשלו, ראובן בשלו, יהודה בשלו ויוסף בשלו וכל אחד נע במעגל חייו בלי שידע את מהלך ההסטוריה שנקבע כבר מראש על ידי ביד של מעלה

יכול היה הקבה להוריד את  יעקב בשלשלאות ברזל למשל על ידי צבא כובש אך הוא משתמש בגבורי הספור ללרא ידיעתם ואפילו שולח איש לכוון את יוסף לאחיו

וזה  מה שאנו קוראים מלכות כלומר שהקבה מנהל את עניני האדם

 ואין לך פרק כזה בכל התנך שאנו הקוראים מודעים למלכות ששכזאת שיש גזירה המובילה את שלשלת המאורעות לכוון אח’ מובילה ואנו עדם  כיצד המלכוות נוהגת

לפני כן בספר בראשית  הקבה מופיע כבורא וכשופט  (אלוקים) וכבעל רחמים ובית דין במבול ואדון  הכל קונה שמים וארץ   לאברהם  ועכשיו בסוף הספר הוא מופיע  בברור כמלך

ב וזה מתאים להויה אלוקים מלך העולם

ועם המלכות צדיך להיות לו עם ולכן המלכות באה עם יעקב-ישראל

 ועם ישראל מופיע עם אפשרות של קדושה בעולם כפי שראינו בשם ישראל שנתן לו המלאך

 ואין פלא שויחי מסתימת בבחירת מלכות לישראל – בין היא מלכות משיח בן יוסף או בן דוד משבט יהודה

מתחת הנהגת מלכות שמים צומחת מלכות ישראל בעולם וכן מלכות משיח בישראל בפרט  וכל זה תחת דינים וקדושה כלומר מצווה חמישית ושישית של אדם