פרשת שלח תשעט

הרב דר צבי אבינר

ציצית- מה עמוק מהלב? ם

אפשר למצא  קשר בין כל פרשיות הפרשה לביפור המרגלים. מה הקשר בין ציצית למרגלים?

יש אומרים שהקשר  נרמז במילים “ולא  ת ת ו ר ו   אחרי לבבכם” והרי המרגלים נשלחו  ל ת ו ר  את הארץ. כלומר חטא המרגלים של לשון הרע עלהארץ נבע מחוסר אמונה עמוק  ב ל ב ם ,ומכאן הזעף הגדול מצד הויה השוכנת בלב.  ולכן פנה משה אל הקבה במידות רחמים

ויש אומרים שכשענה לו הקבה לתפילתו הראה  לו תפילין וטלית מצויצת

ויש  קשר לפרשת המקושש שכן לא ראה אות חיצונית בשבת מאחר ואין מניחים תפילין בשבת ולכן הוסיף הקבה מצוות ציצית הנוהגת גם בשבת

אבל הקשר בין מרגלים לציצית עמוק יותר מאחר והציצית מקשרת לא רק בין הקבה ללב האדם  אלא גם בין הקבה למה שנעשה בארץ

אמור  אל בני ישראל ואמרת – אין פסוק כזה בתורה, כדי לסעד את הלב (אוהח). הטון שונה מכל התורה.  הקבה חפץ לסעד את הלב שכן הוא  מקור חטאת המרגלים

מהי הציצית? מלשון ציץ או שער הראש (רשי). הקבה מושך כביכול את האדם בציציות ראשו. משל לאדם שנפל לים והקברניט זורק לו חבל להוציאו מהמים (מדרש). אבל ציץ הוא גם מלשון להציץ מהחרכים וגם מלשון ציץ פרח שנפתח (רשי). וכל הפרושים נכונים כי כאשר הקבה  מושך את האדם מהמים הוא ראשית כל מושכו בציץ ראשו, ואז מציץ האדם  לעולם מסביבו דרך טיפות המים ואז נמשך יותר גבוה כלפי מעלה וכנפיו נפתחות לכל עבר ככנפי ציפור.  ואכן כאשר האדם עטוף בטלית פושט ידיו לצדדיו הוא נראה כבעל כנפי יונה

הנה שקוע האדם במצולות חיי המעשה ואינו רואה את התורה ומצותיה. והקבה מושכו בשערו וכשהוא עולה מעט הוא מציץ לעולם ובנפלאותיו ומכיר בבורא  ועולה ונמשך וכנפיו נפתחות וכעבור זמן הוא ממריא מעל הארץ  ורואה דברים שלא ראה קודם לכן

. ועשו להם ציצית- המצווה היא על העשייה.  האדם מתחיל מעולם העשיה ועולה ליצירה ובריאה ואצילות. החבל מושכו כלפי מעלה.

יש דיון אם “עשיה”  כאן היא העברת הפתיל באריג, או האריגה עצמה. מכל מקום העשייה חייבת להיות בידי ישראל. ובכך דומה ציצית לסוכה שאף היא פותחת בעשייה, ובשתיהן הדגש הוא על “ידיעה”.  הציצית מזכירהף גורמת לאדם לדעת.  אבל על מנת שהאדם יזכור מסתבר שעליו היה ללמוד לפני כן, שכן אחרת מה יזכור? וכל מי שמתעטף או מתעטפת בציצית חייבת להבין שבלי הלימוד אין לציצית משמעות.

מה יש בציצית להזכיר את כל המצוות? (א) ציצית בגמטריה 600. נוספו 8 פתילות ו 5 קשרים הרי לך תרי”ג (ב)  מספר הסיבובים הוא 13, 11, 8, 7 שהם ביחד  39 מלאכות שבת, שאף היא אות.  ומכאן גם הקשר למקושש . (ג) ויש פירוט מפלא עוד יותר שכן 39 מלאכות השבת מתחלקות  ל 13 זריעה, 11 אריגה, 8 נטיעה, 7 שאר מלאכות.

הציצית קושרת את ימי המעשה לשבת. את ששת ימי הבריאה לשבת הנצחיתתשלעתיד לבא

והרמבן אומר שהציצית מזכירה את כל מצוות התורה שתכלת  שבה, שכן תכלת דומה לים המזכיר שמים וכסא הכבוד.  ותכלתהיא צבע מלכות. ולכן קבעו לאמר פרשת ציצית כל יום עם קבלת עול מלכות שמים.  וצבע מלכות בית דוד אף הוא תכלת. וקודם מקבלים על מלכות שמים ורק אחר כך מלכות אדם ולא להפך

אבל לרעיון הקשר בין האדם, מים ושמים יש עומק גדול יותר. שכן המצווה היא להכיר את הקבה דרך הסתכלות בעולם.  וזה מה שלימד הרמבם שעל האדם להשתדל ולהכיר את הטבע כדי להגיע להכרת ואהבת  הבורא. הדבר לא יודע ברבים כל כך אבל במאות השבע עשרה והשמונה עשרה למנינם היתה לדעה הזאת השפעה מכרעת על התפתחות המדע.  ניוטו סבר שהבורא שנתן חוקי מוסר הוא גם הבורא שקבע חוקים בטבע.  ולכן ראה לעשצמו חובה דתית לפענח את חוקי הטבע  כדי לדעת את גודלו של הבורא.  יש שאומרים שהסיבה שמדע  לא התפתח במזרח הוא חוסר האמונה בבורא העולם.

ואם בסוף המאה ה19 נראה היה שלכאורה החליף המדע את האמונה בבורא, הרי שהמדע עצמו המשיך והתפתח וכשבאה לעולם המכניקה הקואנטית התברר ששום דבר  בעולם אינו צפוי ושהכרתנו משפיעה על היקום ולא כאן המקום לברר.  הנקודה היא  שאכן גם היום הים והמדע והטבע מזכירים ומסבירים  את השמים ואת כסא הכבוד

תכלת- העולם הוא לא רק מלא בחכמה אלא גם ביופי.  העולם הוא אסטטי.  והאסטטיות הזאת היא חלק חשוב מחכמת הטבע שכן  משואות מתימטיות המתארות את הטבע הם נכונות כאשדר הן יפות וסימטריות.  וכך למשל גחלה איינשטיין שהזמן הוא מימד רביעי שכן עליד כךהמשואות נראו סימטריות ויפת ודי לחכימה ברמיזה

  אחרי עיניכם ואחרי לבבכם – כאשר האדם נמשה מהמים קודם כל עיניו מציצות ורואות, ורק אחרי כן עולה הלב שהיה משקע עמוק יותר במים. ולכן התורה מזכירה קודם עינים ואחר כך את הלב.

אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים – הפסוק מזכיר את הדברה הראשונה ומציג את האני של הבורא, לאחריו ומתחתיו המידות  הויה אלוקים, ואחר כך בשורה השלישית את הוצאתי אתכם שהוא מלכות שכן השורה מתארת את פעול השם בארץ.  וזה הסדר שךך ההתשלשלות מלמעלה למטה : אני, מידות ומלכות

אבל מתחת למים הסדר משתקףהפוך.  האנ  עמוק  מתחת למים ומעליו  המידות ומעליהם למעלה המלכות.  והרי האדם נברא בצלם ודמות כלומר אנו בתוך המים בדמות של הקבה המשתקפת במים רק שבנו הסדר הפוך. עמק ביותר שוכן האני.

דהיינו חטא המרגלים היה האני שלהם שהיה עמוק יותר אפילו מלבם.

  אבל הצמח צדק אומר ההפך שהחבל של הציצית לא מושה אותנו למעלה אלא להפך מוריד את השכינה למטה לעולם  העשיה שזה מטרת כל התורה אתה