פרשת תרומה : מהם הכרובים

 

ידועה  שאלת אברבנאל: כיצד צוותה התורה לעשות דמות וצורה בקודש הקדשים, לאחר שצוותה שלא לעשות כל פסל וכל תמונה אשר בשמים מממעל ועל הארץ  מתחת? אלא  שיש בכרובים  מסר נשגב המתגבר על האיסור.  מה יכול להיות המסר הזה? ם

 רבנו בחיי מסכם את הדעות לפני שמציע פרוש קצר  משלו

        א)  הכרובים במקדש מופת ועדות למציאות המלאכים. וזוהי גם דעתו של הרמבם. השאלה היא האם המלאכים הם כה חשובים שעבורם  נסכן עבודה זרה  חלילה? ם

        ב) לכרובים פני תינוקות אוהבים , של זכר ונקבה, להודיע לישראל כמה חביבים הם לפני הקב”ה כחיבת זכר ונקבה. שוב, האם מסר זה כה חשוב שמצדיק סיכון עבודה זרה?ם

    ג) לכרובים פני אדם מבוגר ופני תלמיד, להעיד  על חיבת הקב”ה לישראל כחיבת  מורה לתלמידו או אב לבנו או משפיע ומושפע.  שוב, האם מסר זה  חשוב כל כך  שיצדיק סיכון של ע”ז? ם

  1.   ד ) לכרובים פני  חיות הקודש במראות יחזקאל.  כך סובר הרמבם.  שוב, מה חשיבות למסר הזה שיצדיק סיכון של עבודה זרה?ם
  1.  ה )נחשוני מביא אוסף פרושים מודרנים, מהם פילוסופים ועמוקים כגון:  האיסור על עשיית פסל ותמונה וההוראה לעשות כרובים נתנו פה אחד  כך שאחד מבטל את השני. או שבמקדש הדבר מותר מכיון שנעשה לשם שמים
  2. וכדומה. ונראה שאין בפרושים הללו כח להסביר את עניין הכרובים

ולכן מסיים רבינו בחיי

והיו שניהם זהב כי הכל מקבל מן החסד והדין

והיו  מקשה להורות על האחדות

 ובמשפט  קצר וקולע כדרכו בקודש ביטא הרב את עיקר הענין . הכרובים מיצגים את המידות דין ורחמיםאלוקים והויה, המביטים זה בזה באהבה אלוקית כפי שהיה ביצירת האדם.

   וזה פרוש מתאים כי הכרובים מופיעים בתורה בסיפור גן העדן

   ולפי רבינו בחיי מקום קודש הקודשים הוא הקצה והפתח של גן העדן שהוא מעין בועה מעל ארץ הקודשץ ולגן שתי פתחים: האחד להר המוריה אל תוך קודש הקודשים והשני אל מערת המכפלה.

 הפתח מעל קודש הקודשים מוביל לדרך עץ החיים שבראשיתו להט החרב המתהפכת והכרובים. הדרךעולה אל הכס שעליו יושב כביכול הקבה ובבסיסו אוצר הנשמות.  כל נשמה מתחילה דרכה מתחת כסא הכבוד, יורדת  לארץ ועוברת דרך להט החרב המתהפכת המזכירה לה שהיא תחת משפט ומזהירה אותה לחזור טהורה יותר משהתחילה. הנשמה יוצאת דרך הפתח שבין הכרובים ומשם מתגלגלת לתוך גופנו באשר אנו נולדים לעולם.

 ועל הכסא יושב כביכול הויה אלוקים כפי שכתוב  “ביום עשות הויה אלוקים  ארץ וושמים”. רק בסיפור גן העדן שתי המידות מופיעות צמודות זה ללא הפסק ביניהם, כפי שלא יופיעו שוב בתורה. שכן   ת מ י ד  יש הפסקה בין הויה לאלוקים כגון “הויה הוא האלוקים”  או “הויה אלוקינו”.  כאן בסיפור גן העדן המידות נראות כזוג כרובים אוהבים היוצרים את האדם כפי שכתוב נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו.  אין עדן אלא מקום עדנה שהיא  אהבה כמו שכתוב היתה לי עדנה. ואין זה מקרה שבגן עדן נוסדה הנישואין לכל בני האדם שנאמר “על כן יעזב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד” ומכאן כל חוקי העריות לבני נח.

    וכידוע ביקש אדם הראשון וקיבל ענף מעץ החיים כשגורש לארץ. ומאז כל מי שמחזיק בענף חי לעולם.  אדם חי שנים רבות אך משהגיע זמנו הוריש את הענף לנכדו אנוש וגם הוא חי שנים רבות עד שהורישו לנח .  ונח הורישו לשם והוא לאברהם יצחק ויעקב ומהם הגיע הענף לידי משה שעשה ממנו ידית לספר התורה שכתב והניח בארון תחת הכרובים בפתח גן העדן ששם מקומם. .

ומאז ישראל המחזיקים בתורה חייםם לעולם ושום אויב לא יוכל לנו