פרשת תולדות

הרב דר צבי אבינר

תתן אמת ומשפט צדק ליעקב

כפי שלמדנו בחיי שרה התורה עוברת מאברהם ליעקב, מחסד לאמת, ממלחמה ב”גזל” לרדיפה אחרי “דינים”, משפט צדק ואמת.  כל ספורי יעקב סובבים סביב רדיפה אחרי צדק פרטי- כנגד שקר, בעד זכותו של אדם לשאת את בחירת לבו בלי שאביה ישקר, זכות אדם לקבל שכר הוגן עבור עבודתו, וזכותו לחיות בשלוה בלי שבתו תיחטף ותאנס בידי בנו של ראש העיר. 0   .

סיפורי יעקב לכן הם אישיים, סובבים סביב צדק אישי. אך מאחר ושמו משתנה לישראל, הרי שרדיפת הצדק והאמת של יעקב מגדירה גם את מהותו של עם ישראל וגורלו- כעם הלוחם בשקר, מבקש צדק ומחכה שהאמת תצא לאור. 0

ואם מאבקו של אברהם כנגד גזל היתה כרוכה גם בשם חדש לקב”ה שכן הוסיפה לו את השם א-דני, כך גם מאבקו של יעקב לצדק ואמת שינתה את שם הקב”ה והוסיפה לו שם חדש – אל אלוקי ישראל, שפרושו הוא הא-ל הדורש צדק ומשפט. 0

האם יש חידוש בשם הזה? על כך כותב הרב אברהם הישל בהרחבה.  כיום אנו מקבלים כמובן מאליו שהקב”ה דורש צדק. אך לא כך היה בעולם העתיק האלילי. לפני תורת ישראל כל חיפוש צדק משפטי היה נתפס כענין פרטי שבין איש לאיש,  בין התובע לנתבע.  לא היה לאיש מן הצד כל עניין דתי להתערב בתביעה המשפטית הזאת. אבל תורת ישראל העלתה את חיפוש הצדק לעניין דתי ומוסרי. לנביאי ישראל איכפת היה שרשעים מנצלים את החלשים.  ומשום כך, כותב הרב הישל זצל למרטין לותר קיג,  אנו היהודים תומכים במאבקכם לצדק חברתי. 0

לפני שנכנס לדיון בפרשה נשאל מהי מצוות דינים? היא נתנה כידוע לאדם הראשון בגן עדן ומצווה עלינו להקים מערכת משפטית הוגנת וצודקת, ללמד שופטים שישפטו משפט צדק, ולהקים משטרה שתאכוף את הצדק.  בעוד ששאר המצוות של אדם הראשון – ע”ז, ג”ע, שפ”ד, גזל- הן שליליות של לא תעשה, מצוות דינים היא גם עשה (להקים מערכת) וגם לא תעשה (לא לעוות משפט אמת) 0

מהו  חיפוש “צדק”? יש כמה הביטים.  (א) להוציא את האמת לאור ולגלות את השקר ברבים (ב) להחזיר את המצב הקודם ולרפא את הנזק (ג) להעניש כראוי  0

נעבור לפרשה.  לכאורה דבר פשוט הוא להוציא את האמת לאור, אך התורה פותחת את סיפורי יעקב בסיפור מסובך שאין כמותו, שדרכו נראה עד כמה קשה הוא להדמות לאלוקים ולהוציא משפט צדק. 0

פרשתנו עוסקת בתאומים יעקב ועשיו הנאבקים על הזכות לקבל את ברכת אברהם.  נניח לרגע שאתם הקוראים יושבים בדין והתאומים באים לפניכם בסוף הפרשה לאחר שכל האירעים התרחשו וכל אחד מהם טוען לזכותו. מה הייתם פוסקים? 0

היות והריב הוא על מורשת אברהם הרי שטבעי הוא שתשאלו על טבעם של הניצים ועד כמה הם ראויים לרשת את הברכה.

ראשונה תשאלו מי הם ההורים ומה טבעם? הרי הם מעורבים עמוק בפרשה

ואכן התורה פותחת בשאלה הזו. “אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הולד את יצחק” 0

ידועה השאלה מדוע הכפל בפסוק? והתשובה היא שיצחק היה דומה לאברהם בכל.  שכן ליצני הדור היו לועגים שמא נתעברה מאבימלך (רשי)  ולפנינו המושג שהכניסו חז”ל והוא ליצני הדור. וכל ספור בתורה אפשר להציגו בביטול ובלעג. כל סיפור אמת אפשר להציגו כשקר, תוך כדי לעג רב וצחוק.  חשוב לזכור זאת כהקדמה לחיפושינו אחר הצדק. (למשל לפלשתינאים של היום יש סיפור הפוך ושקרי על הציונות ומטרתה, סיפור שנתפס כאמת בעולם) 0

כלומר כל אחד מהמש\תתפים יש לו סיפור, ויתכן שכל אחד מספר את האמת שלו. עליכם  כשופטים לבצוע הדין. 0

והנה חשוב לדעת מי ההורים ומנין באים.  האב הוא צדיק בן צדיק, עולה תמימה שאפשר בקלות לרמותו. שכן לא עסק בשקר כל ימיו.  הדבר חשוב לגבי חלקו במאבק בין התאומים. האם ראה נכון? האם יכול היה לראות נכונה? האם יכול היה לפעול אחרת? 0

ממולו עומדת רבקה “בת בתואל אחות לבן הארמי” . אנו יודעים על מוצאה מהפרשה הקודמת! אלא שכאן התורה מדגישה שהיא בת לבתואל הרשע שבעל בתולות בעל כרחן, ואחות ללבן הרמאי שאת רמאותו עוד נפגוש בהמשך. היא באה לכן ממשפחה רקובה מוסרית, “שושנה בין החוחים” כפי שמתארים אותה חזל במדרש 0

ואם נשאל מאיו יצאה שושנה יפה כזאת? מציין המדרש שאין ירושה בעניני מוסר.  ראה את מנשה שיצא מחזקיה, גרר עצמות אביו והרג את הנביא ישעיהו זקנו שעל ברכיו גדל. וההפך גם נכון – ראה את רות שיצאה ממואב. 0

האם הרקע המשפחתי של רבקה חשוב להתנהגותה בפרשת המאבק בין התאומים? בודאי! מיד נראה כיצד.  וברגע זה לפנינו שני צדיקים- רבקה  ויצחק.  מי מהם גדול יותר? שוב, הדבר חשוב משום שלשניהם תפקידים הפוכים בנוגע לתאומים. שכן רבקה תומכת ביעקב ויצחק בעשיו. 0

ההבדל ביניהם הוא שיצחק הוא צדיק בן צדיק, ורבקה בבחינת צדיק בן רשע.  והתורה אכן מעמידת את זה מול זו.  עברו עשר שנים לנישואיהם ורבקה ויצחק עקרים . “ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא”.  הם מתפללים אחד עבור השני. היא בקרן זוית  זו של החדר והוא בזוית ההפוכה.  למי מהם ישמע הקב”ה? – אומר הפסוק “ויעתר לו השם” כלומר נעתר ליצחק, שכן “גדולה תפילת צדיק בן צדיק מתפילת צדיק בן רשע” כלומר ליצחק היו שתי זכויות שהצטרפו: זכות  אברהם וזכותו שלו, לעומת רבקה שרק זכותה עמדה לה.  ןמכאן שאלמלא אברהם, זכותה של רבקה גדולה יותר משל יצחק, שכן היא באה מבית רשע והיה עליה להאבק בעברה. וכך גם כותב הרמב”ם בהקדמה למשניות שזכותו של בעל תשובה גדולה מזו של אדם שלא טעם חטא מימיו. 0

ויש המדקדקים שזכותו של יצחק – צדיק בן צדיק – גדולה רק כשהוא מתפלל עבור עצמו ואשתו, אבל לא כלפי אחרים.  כאן זכותו של בעל התשובה – צדיק בן רשע- גדולה  יותר. מכאן נובע שביחס לתאומים, בית דין של מעלה שומע יותר לרבקה ימאשר ליצחק.   0

והנה  התורה עוברת להריון המכאיב של התאומים.  “ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר למה אנכי, ותלך לשאול את השם” 0

 0 “למה זה אנכי?”  הפסוק כאילו לא מסיים את מחשבתה שכן רבקה אמנו חשבה לסיים את הריונה בהפלה! ,הדבר לא צריך להפתיע שכן היא בתו של בתואל השבעל בתולות רבות ובוודאי ראתה הרבה הפלות בבית אביה.  וזה חלקו  המר של בעל תשובה שעליו להאבק כל ימיו בזכרונות מעברו. כך לגבי ריש לקיש.  האם הדבר חשוב להמשך הסיפור שלנו? בודאי, שכן דרכי הרמאות של אחיה לבן לא היו  זרים לרבקה וכשהיא מצווה על יעקב להתחפש לעשיו ולרמות על ידי כך את אביו הרי נקטה באמצעים שלמדה בבית אביה. אלא שמטרתה  היתה לטובה. האם כשופטים נאמין שהמטרה מקדשת את האמצעים? 0

ויתרוצצו הבנים בקרבה – והנה מפוצצת התורה כאן פצצת ענק.  אם נקבל שכל תאום היה תמים  מבחינה מוסרית (והנה תומים בבטנה) האחד בשל כצדיק והשני בשל כרשע, הרי שגורלו של אדם נקבע מרחם אמו! אם כן מהי אשמתו שיצא רשע? ומהי זכותו שיצא צדיק?0

ואמנם הרמבם בהלכות תשובה שולל לחלוטין גישה זו ואומר שכל אדם נולד שווה לגבי היותו צדיק או רשע, אבל כסף משנה משיג עליו.

והמציאות מוכיחה שכן לגבי תאומים יתכן מאד המצב שכל תאום ירש מטען מוסרי הפוך מתאומו.  כל אחד מאתנו יכוךל להעיד על תאומים שלמרות שגדלו באותו הבית לאותם הורים ולמדו באותו בית הספר על ידי אותם מורים – למרות כל זאת יצא האחד מקולקל לגמרי מבחינה מוסרית,- שקוע בטומאה, והשני צדיק למופת בעל משפחה ולומד תורה. כביכול קיבל האחד מטען מלא של  חטא והשני מטעןמלא של צדיקות.  אם כן מהי אחריות האדם למעשיו? האם יש לאדם בחירה חפשית?היכן הצדק?  0   .

וסיבוך נוסף: כשרבקה דורשת למשמעות הריונה, עונה לה שם בן נח “ורב יעבוד צעיר.”  וכמו כל אוראקל, האמירה יכולה להשתמע לשתי פנים: או שהצעיר יעבוד את הבכור, או להפך שהבכור יעבוד את הצעיר.  וזה חשוב כי אם היא תטען לאחר מכן שנסתה למלא את הנבואה ולכן התערבה לטובת יעקב (אברבנאל)  הרי שיאמרו לה שהנבואה יכולה להקרא בשתי דרכים הפוכותי!

וסיבוך נוסף: אמנם הם תאומים ועשיו יצא ראשון ולכן קראו לו המילדות בכור . אך יעקב יצא כשידו אוחזת בעקב אחיו כאילו במחאה.  כאילו אומר אני נוצרתי ראשון אלא שמקומי ברחם היה למעלה (מדרש)  ולכן אני הבכור.  ויותר מכאן: מאחר והם יצאו כגוף אחד,ויש ליעקב זכות לטעון שגם הוא הבכור, לא פחות מזה של עשיו.  מה שהמילדות קראו לעשיו בכור זה דבר טכני בלבד כי הרי יצאו צמידים. ואם לאחר מכן ימכור לו עשיו את חלקו בבכורה עבור נזיד עדשים, הרי שיעקב רק מימש את זכותו הטבעית! 0

וסיבוך נוסף:”יגדלו הנערים…ויאהב יצחק את עשיו ורבקה אוהבת את יעקב” ואהבה כידוע עלולה לקלקל את השורה.

המשך הסיפור ידוע  ונניח עתה שהתאומים מופיעים לפניכם למשפט- למי מגיעה הברכה? מה יהיה משפטכם?. 0

  הראשון שתקראו לעדות הוא יצחק.  לדבריו חלקו בסיפור היה פשולי. ראשית לא היה מודע כלל למצבו המוסרי של עשיו. הייתי עוור גם מבחינה פיזית וגם נפשית, כי עשיו שיקר לי בכשרון רב, כפי שנאמר “ציד בפיו”.  ומה רע בכך שאנכי אוהב את עשיו בני הבכור? מה רע בכך שאני אוהב שהוא איש שדה וצייד מוכשר ושרבים הם ההולכים אחריו?. הוא מנהיג טבעי, ההפך ממני ואני גאה בו. והרי אני בן לאברהם ואינני מודע לדרכי שקר.

השניה שתעמוד לעדות בפניכם תהא בודאי רבקה.  אתם יודעים כבר שהיא “צדיק בן רשע” היודעת להכיר רשעים. את רבקה אין איש יכול לרמות.  היא בעלת אשיות חזקה שפועלת למען החסד בלי היסוס.  אין פלא שהכירה את מעלותיו של יעקב בניגוד לקלקולי בנה עשיו. בטחונה מלא שאין עשיו ראוי לקבל את ברכת אברהם, ושרק יעקב ראוי לכך. עלי קללתך בני. היא מודעת לכך שהסוואת יעקב היא מעשה פסול אך מוכנהי לקבל את עונשה. ואם יאשימו אותי באהבה יתירה ליעקב, אין זאת אלא משום שיעקב התם הוא ההפך מהרשעות שראיתי בבית אבי

והנה עומד בפניכם עשיו.  וטענותיו מרשימות ביותר. כולם מסכימים שהוא הבכור האמיתי שכן יצא ראשון. וגם אמו קראה לו “עשיו בנה הגדול”.  וכשמכר את הבכורה ליעקב אין לכך חשיבות כי יעקב ניצל את רעבונו וחולשתו ובמקום לתמוך בו ולתת לו את הנזיד בחינם כפי שאח צריך לנהוג הוא דרש ממנו למכור לו כביכול את זכותו. והרי יצחק התכוון לברך אותו ולא את יעקב.  “בסך הכל אני בן טוב ותומך בהורי.  וגם כשראיתי שרעות בנות כנען בעיני הורי נשאתי אשה אחרת.”  ובזמן שנודע לו כי יעקב גנב את ברכתו, הוא פרץ בבכי מר ועם שלוש דמעותיו בכו גם מלאכי השרת. ומאז הפך למנהיג העולם, וגם מקהלת מלאכי השרת שומעת למלאך שלו, של עשיו.  0

 ועתה מתייצב  לפניכם יעקב . לטענתו הוא זה הראוי לקבל ברכת אברהם משום שהוא איש תם היושב באהלי תורה.  וללאברהם נאמר היה תמים.  והרי עשיו כבר ויתר במודע על בכורתו בזה שלאחר שאכל מנזיד העדשים קם והלך ללא מחאה וביזה  בלבו את הבכורה כפי שמעדי על כך הפסוק.. וכן עשיו מכור ללבו שכן כתוב “ויאמר עשיו בלבו”. צדיקים מדברים אל לבם ורשעים הם ביד ליבם. וכל עניין ההתחפשות לא בא מצדו אלא מאמו.  ויש לו זכות מלאה לבכורה משום שיצא וידו אוחזת בעקב אחיו.  0

 עתה סיימו הנפשות הפועלות את טענותם ואכן קשה לכם להוציא משפט שכן כל צד נראה נכון ממבטו.  ובעוד אתם שוקלים את הדין מגיע שליח ובידו מכתב  סודי המודיע לכם שהתאומים הללו הם חלק מניסוי שבו כל אחד מהתאומים קיבל מטען מוסרי מראש- אחד נועד להיות צדיק והאחד רשע. ברגע זה יורד כוחכם  לשפוט לאפס.   האם אפשר להאשים את עשיו שכך נוהג? האם אפשר לשבח את יעקב שכך נוהג?  מי מהם זכאי לקבל ברכת אברהם? הרי למדנו וקודם שרבקה ידה על העליונה משום שנאבקה ביצר הרע.  מה דינו של אדם שאין לו יצר הרע בכלל שכך נולד? ומה דינו של אדם שיצרו עצום משום שכך נולד? 0

ואתם יודעים שקשה מאד להתגבר על דברים הטבועים בנו בתת מודע. למשל אם ארדים אדם בהפנוזה ואפקוד עליו שכאשר יתעורר יעמוד מול החלון וישאג החוצה “אני רעב” , חזקה שאכן יעשה כך כשיתעורר.  אך כשישאל מדוע הוא שואג לחצר “אני רעב: הוא ימצא תירוץ שכלי כלשהוא שיסביר את פעולתו המשונה, בלא שידע שלמעשה מילא פקודה שנתנה לו בהרדמה.  הרצון החפשי שלו הוא מדומה לחלוטין.  האם כך פועל יעקב כצדיק משום שהדבר נקבע כשנוצר ברחם? האם כך נהג עשיו ברשעות משום שזוהי הפקודה מבטן? וגם ירמיה אמר בטרם אצרך בבטן ידעתיך”   (אומר רבנו בחיי כאן) 0

.  ובעוד אתם מהססים כיצד להוציא כאן פסק אמת מגיע פתק נוסף מהממשלה ובו מודיעים לכם השופטים הנכבדים שהניסוי הזה בתאומים הוא חלק מהנדסה אנושית סודית שעורכת הממלשה כדי לשפר את המין האנושי של אזרחיה. המהנדס הסמוי חילק את הגנים כך שתאום אחד יקבל מטען מוסרי  מסוים בעוד שהשני יקבל את המטען הראוי לאברהם.  היות ומדובר בירושת אברהם וברכתו הרי שיש לממשלה  הצדקה להתערב.  היא רוצה שאכן תאום אחד יהיה ראוי מאד לקבל את ירושת אברהם.  וזה למרות שהתאום השני יצא פגום מבחינת אברהם.  וכדי לפצות אותו, מודיעה הממשלה שהיא מעניקה לתאום השני רכוש גדול ומעמד עצום במדינה. 0

עתה תשבו משותקים לגמרי לגבי השאלה מי אחראי למה.0

ובדיוק כך הדבר לגבי יעקב ועשיו.  אין עשיו מפסיד מאומה אפילו אם לא קיבל את ברכת אברהם שאליה לא היה ראוי.  במקומה קיבל ברכה עצומה ללא הגבלה. שכן ליעקב נאמר “יתן לך האלוקים” כלומר יתן בדין אם תהיה ראוי.  לעשיו נתנה הברכה ללא שם אלוקים, בין אם יהיה ראוי או לא. 0

כל תאום יוצא מבית הדין שלכם ללא שויתר על טענתו.   עשיו לא ויתר ליעקב וזה לא ויתר לעשיו.  וכל עוד שכל אחד עומד על צדקתו, אין שלום ביניהם.  יעקב יעמוד שוב על צדקתו כלפי לבן ובגלל זה יאלץ שוב לברוח על נפשו. שאם אתה מחפש צדק, לעלם לא תמצא שלום. 0

רק כשיוותר יעקב לבדו ויתאבק עם שרו של עשיו  באין רואים, רק כאשר הם לבדם זה מול זה, בלי שבית המשפט מתערב, רק אז הם יכולים להגיע לפשרה ביניהם ושלום.  ועל כל אחד יהיה לוותר משהוא על עמדתו ואז יהיה פיוס של אמת.   יעקב יצלע ומלאך עשיו יותר על מקומו ובכורתו במקהלת המלאכים, אך יפרדו בשלום.

מי יוותתר למי יותר, עשיו ליעקב אן להפך? אומר בעל הטורים שעשיו בגמטריא שלום. לכן  השלום תלוי בעשיו. ואז יעלו מושיעים בהר עשיו והיתה להשם המלוכה.

.