פרשת שמות

הרב דר צבי אבינר

 האמת ההסטורית של יציאת מצרים

חמשה ספרים שנכתבו  בידי סופר אחד

ואלה שמות- ה ‘ואו’ מוסיף על הקודם (רשי) כלומר הספר מהווה המשך ישיר לספר בראשית.ולמרות ביקורת המקרא יש עדות שכל חמשת הספרים נכתבו על יד מחבר אחד. כך   מורה המחשב שהמלה תורה מופיעה בראשי תיבות בהפסק של 7   אותיות  בתחילת בראשית ושמות, וכן בתחילת במדבר ודברים אך בסדר הפוך . ובתחילת ספר ויקרא מופיע שם הויה באותו דילוג של שבע אותיות כך שלפנינו מבנה של מנורה

ת………..ת……………י…………..ה……………ה

ו………….ו………..ה………….ר…………..ר

ר………ר……….ו…………ו…………ו

ה……ה……ה…….ת……..ת

וכל מי שעיניו בראשו רואה כי אי אפשר אחרת אלא לאמר שמחבר  אחד לחמשת הספרים. ומאחר  ואנו הדור הראשון היודע זאת – עקב המחשב שבידנו- נראה כאילו שהמחבר כלומר משה   כתב זאת ישר עבורנו.  אנו הראשונים שבידינו  המכשיר שיכול  לגלות את סתרי התורה שכאילו

הונחו שם בטכסט עד שנגלה אותם

הקבה מלך

מכאן שספר שמות ממשיך בנושא של פרשת ויחי  שהקב”ה הוא מלך העולם המניע את ההסטוריה האנושית. הוא זה שפעל מאחורי הקלעים להוריד את ישראל למצרים.  ויש בכך חידוש גדול בתפיסת הקבה  כי פרשת בראשית מציגה את הבורא כאלוקים הנמלך במידת הרחמים הויה ויוצרת את בית הדין של מעלה,  והספר מסיים בפרשת ויחי המציגה את הבורא כאדון ההסטוריה הפועל להורדת יעקב ובניו למצרים.  וההכרזה הזאת על מלכות הקבה בהסטוריה מופיעה בד בבד עם הולדת  עם ישראל והופעתו על במת ההסטוריה – ראשית כמניין של עשרה אחים המחפשים את אחיהם האבוד, ועתה בספר שמות הם קרויים עם (הנה עם רב ועצום ממנו). ובכך מכריזה התורה  שההסטוריה האנושית מרגע זה והלאה תסובב סביב עם ישראל

  הנביא המנבא את ההסטוריה   .

ספר שמות ממשיך את הרעיון ומפתח אותו – כיצד הקבה מתערב בהסטוריה הלאומית של ישראל ובהסטויה האנושית כולה. ואם הקבה מלך ההסטוריה הרי נביאו מנבא את ההסטוריה. בד בבד עם הכרזת הקבה כמנהיג ההסטוריה מציגה התורה יצור חדש – הנביא. משה הוא אבי הנביאים.  מהו נביא ישראל?    החוזה רואה את העתיד בברור – כמו אברהם שראה במחזה את הגלות. ה.  לחוזה פונים בשאלה מהו העתיד,  או אפילו למצא אתון אבודה כפי שביקש שאול כשבא אל שמואל החוזה בשאלה.  הנביא לעומת זאת תפקידו להראות את הכוון ההסטורי הנכון – ואף זה בתנאים מסוימים. ירמיה למשל מנבא את החורבן – אם העם לא יחזור בתשובה.

ובניגוד להתגלות הקבה לאבות שהיא אישית, ההתגלות לנביא ישראל מכוונת לעם ולעולם. הנביא מורה את הדרך ההסטורית הנכונה גם לעתיד הקרוב וגם לאחרית הימים.  ואומר בעל הטורים שבמלים “את יעקב איש” יש סופי תיבות שבת, והשפת אמת כותב שהשבת היא הכוון שלקראתו האנושות צועדת לעתיד לבא.  במובן זה יש כאן השלמה לפרק א בבראשית המורה על הבריאה הצועדת לשבתמצ

  לפנינו  אמת הסטורית? ם

  הסטוריה דורשת סיפור אמת. האם הספור שלפנינו הוא אמת הסטורית ?  0

 סיפור התורה ידוע לכל

כדי לבחון את האמת ההסטורית נתחיל מתאריך שקל לזכרו והוא בניין המקדש הראשון בידי דוד ושלמה בשנת אלף לפני הספירה. לפי זה כניסת יהושוע לארץ חלה כארבע מאות שנה לפני כן דהיינו יציאת מצרים אירעה לפי המסורת בערך בשנת 1450 לפני הספירה.   ואם היה משה רבנו בן שמונים כשהתיצב לפני פרעה הרי שנולד בערך בשנת  1530 לפנהס

מה אירע בתקופה זאת במצרים? אנו יודעים בברור עד כמה היתה התקופה סוערת בתולדות ימצרים.     דורות לפני כן פלשו שבטים שמיים למצרים התחתונה בשפך הנילוס אך בסביבות שנת 1650 לפנהס – כמאה שנה לפני משה- הצליחו ההיקסוס השמיים להקים שושלת פרעונים משלהם.  אם יעקב ירד למצרים 210 שנים לפני היציאה נגיע בדיוק ל 1670- לתקופה שפרעה שמי שלט בחלק הצפוני של מצרים.  ההיקסוס היו אמנם עובדי אלילים  אך בודאי חשו קרבה ליעקב ובניו השמיים. הדבר יכול להסביר כיצד מצא חן יוסף בעיני פרעה השמי. ואפשר גם להבין שבמשך השנים הבאות תחת שלטון ההקסוס נהנו ישראל מחופש ויכלו לשבת בכל מקום ולהאחז בארץ בשלווה כפי שהתורה מספרת.  ולכן היה להם קל להתבולל בשליטים מבחינה חברתית ותרבותית ותמלא הארץ אותם.

והנה בשנת 1550 לפנה”ס קרה מהפך עצום ומלך מצרים העליונה (הדרומית) הצליח לעלות ולכבוש את הצפון ולגרש את ההקסוס כליל ממצרים. שמו היה אח-משה והוא החל את שלטון השושלת ה-18 במצרים שנמשך כארבע מאות שנה. לאחריו שלטו טוט-משה הראשון והשני והשלישי.  הפרעה הראשון אח-משה שגירש את ההקסוס אכן שנא אותם “ולא ידע את יוסף”. סביר להניח שחשד שישראל השמים שנהנו משלטון ההקסוס יתנו יד לשונאי מצרים ההקסוס כשאלו ינסו לחזור ולתפוס את השלטון.  פרעה זה נחשב לחכם ושומר חוק והתאור המקראי כיצד שיעבד את ישראל בהדרגה מתאים לאשיותו.  כ 25 שנה לאחר התחלת השיעבוד בשנת 1530 נולד משה  ונאסף עלידי בת פרעה שהיתה כנראה עדיין צעירה. היא קראה לו משה – שם משפחת המלכות שכן כל השושלת נקראה כך. בנתנה לו את השם משה היא העניק לו הגנה כך שנחשב כבן משפחת המלכות  מצד שני גם טבעה במשה את ההכרה במובן העברי של השם – שמן המים משיתיהו

משה גדל בבית פרעה כאח של  טוט-משה הראשון אך נאלץ לברוח על נפשו לאחר שהרג את המצרי. שמונים שנה לאחר  מכן כשחזר למצרים שלט במצרים  טוט-משה השלישי נכדו (לא הישיר) של הפרעה שגדל עם משה. התורה אומרת שבימים הרבים ההם מת מלך מצרים וקם מלך חדש אכזרי יותר שתחתיו נאנקו בני ישראל מעבודה קשה. הבה ונראה מי היה המלך הזה שמולו התיצב משה העברי.

טוט משה השלישי עלה על כסא המלכות בגיל צעיר כשירש זאת מדודתו (או אמו.)  ההסטוריונים מכנים אותו נפוליאון המצרי משום שהרחיב בכיבושיו את גבולות מצרים עד  למסופוטמיה- עיראק במזרח ועד לוב במערב.  צבאותיו כבשו אפילו את מתיניה שליד בגדד של היום.  הכיבושים הרבים הביאו למצרים זרם של עבדים ורכוש רב וחיי הפאר שעלו לשיא שלא היו כדוגמתו. מצרים הפכה לבית עבדים כפי שמספרת התורה.  טוט משה השלישי עסק גם בבניה מסיבית של ארמונות וקברים וערים שאת הקיפם רואים גם היום.  הפרעה הזה מכונה בפי החוקרים נפוליאון גם משום שהיה נמוך קומה.  לפי הרישומים המצריים הוא הצטיין באכזריות ובחוסר אנושיות. כשהלך בארמון נהג לדרוס על שבויים שמיים שנעקדו על הרצפה. זוהי דמותו של פרעה טוט-משה השלישי שמולו התיצב משה העברי, שלנו בדרישה שלח את עמי

אפשר להרחיב ולדון באמת ההסטורית של מכות מצרים.  כרגע נציין שכאילו נמחקו עקבותיו אחרי 1450 לפנה”ס, כלומר מיד אחרי יציאת מצרים.  לפתע נוצר  חלל ריק של שפל מדיני וכלכלי שהכה במצרים.  רק כמאה שנה לאחר מכן התאוששה מצרים תחת   פרעה טו-אנחאמון שהאמין באל אחד- השמש

  הנה למדנו שסיפור שיעבוד ישראל במצרים הוא אמת הסטורית המתאים למה שאנו מכירים מהחפירות. לא רק שהחפירות אינן סותרות את הכתוב אלא גם מרחיבות את תפיסתנו מי היה פרעה האכזר הזה שעמד מול משה ועד כמה ניסית ובלתי צפויה היתה יציאת מצרים