שפת אמת

פרשת ויחי

הרב דר צבי אבינר

חיבור  יעקב ליוסף

תרלא

אא״ז הגיד על מה שכתוב השבעה לי וכו׳ וישתחו ישראל על ראש המטה- ופירש רשי שהיתה מיטתו שלימה שהרי יוסף מלך וכו׳.   ומה עניינו לשבועה?

ופירוש השבעה לי שעל ידי השבועה שהוא הדבקות כל החיות ז׳ מדות נתוודע בחינת יוסף ליעקב

  בחינת יעקב הוא החלק העליון של ז׳ מידות זעיר אנפין

חסד…………גבורה

אברהם…….יצחק

א…….יעקב – ישראל – תפארת

בחינת יוסף הוא החלק התחתון של מלכות

נצח………….הוד

א……..מלכות

ב….יוסף – יהודה

ראינו שהחלק העליון – יעקב- הוא הקודשא בריך הוא, בעוד שהתחתון מייצג את השכינה, החלק השואף למלוך בארץ.

אומר הרב שהשבועה הוא הועילה לחבר את יעקב עם יוסף, וכך הושלם ז׳ מידות,  וליעקב נתנו חיים.  רק בדרך זו יכול היה לחיות בארץ מצרים

וזה הפרשו של תתן אמת ליעקב

יעקב החל דרכו בפרשת תולדות כשהוא. מחפש את האמת.  במהלך דרכו מצא  את האמת שהיא ישראל .   אבל עדיין האמת הזו לא היה בה לתת לו כוח לחיות בכל מקום בעולם.  רק כשחיבר את האמת שלו עם מלכות יוסף התמלא שמו של הקבה ויכול היה לחיות בכל מקום

נקודות

השבועה מחברת את יעקב ליוסף, ולא ליהודה

השתחווה לראש המטה כלומר למלכות הקבה, לפני שיקבל מלכות יוסף המשביר.  כלל גדול הוא להקדים מלכות שמים למלכות בשר ודם, כמו בקדושה שאנו אומרים קודם ממקומך מלכנו תופיע ורק אחר כך על ידי דוד משיח צדקך.

את יהודה בוחר יעקב באחרית ימיו – לאחר שקיבל מלכות יוסף

וגם לפני מלכות יהודה אמר שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו, ורק אז קיבל מלכות יהודה

למרות שמלכות יוסף תקיפה בחוצה לארץ, אין היא תקיפה אלא מכח השבועה להעלות עצמות יעקב לארץ

כי רק בארץ תהא מלכות יהודה תקיפה על כל העולם וקודש אבריך הוא יתחבר עם שכינתיה