שפת אמת פרשת בראשית

הרב צבי אבינר

 ב-ה נברא העה״ז

  

תר”מ[עריכה]

יום הששי הוסיף ה’ בששי כו’ הענין הוא דכ’ בי’ ה’ צור עולמים. בה’ נברא עולם הזה והוא שורש הבריאה אבל יש ה’ זעירא דבהבראם והוא בחי’ הטבע בעצמו.

יש על כך דיון במנחות כו׳. כתוב כי ב-י’ה צור עולמים פרוש צייר עולמים, לפחות שניים. ודורש רבי יהודה בר אילעי אלו שני עולמות שברא הקבה, אחד ב׳ה׳ ואחד ביוד ואינני יודע אם העוה״ז  ב׳ה׳ ועוה״ב ביוד, או ההפך

כשהוא אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראםאל תקרי בהבראם אלא ב׳ה׳ בראם. הוי אומר ב׳ה׳ נברא העוה״ז וביוד העוה״ב. והזוהר מפרש ב׳ה׳ האחרונה.

פרוש:

לפי פרק א׳ בראשית, כלומר סיפור הבריאה הראשון כפי שעלה במחשבתו (רשי)

הבריאה נראתה כך:

אלוקים – א—ב—ג—ד—ה—ו—–יה/וה שבת

דהיינו בסוף יום השישי כתוב י-ום ה-שישי ו-יכולו ה-שמים וכו׳ כלומר שם יהו״ה נכנס כביכול לעולמנו (לתוך יום השישי לבריאה שאנו חיים בתוכו כיום)

ולפי הציור הזה ה -יוד  של שם יהו״ה פונה אל ששת הימים , ומושך את העולם לשבת. הוא גם זה שברא את העולם הזה.  ה-הא האחרונה שבשם מצויה בתוך השבת ופונה לעולם הבא.  לפי זה אומר רבי יהודה בר אילעי שיתכן וה יוד ברא העולם הזה וה׳-הא את העולם הבא

אלא שבפרק ב׳ שהוא סיפור הבריאה השני כפי שארע במציאות (ביום עשות יהו״ה אלוקים ארץ ושמים) הדיאגרמה נראית כך

יהו״ה אלוקים א—ב—ג—ד—ה—-ו—–יה/וה שבת

וכאן ה-הא האחרונה שבשם פונה אל העולם הזה בעוד שה-יוד פונה אחורנית אל העולם הבא שלפני הבריאה.  ואז – אומר רבי יהודה – ה-הא עשתה את העולם הזה וה-יוד את העולם הבא, ההפך מהציור הראשון של הבריאה הראשונה.  מהי אם כן האמת?ם

אומר רבי יהודה – אל תקרי בהבראם אלא בה׳ בראם , ב-ה זעירא כלומר העולם הזה, וזו ה-ה׳ שנוספה לאברם.  דהיינו הציור של הבריאה השניה הוא הנכון , ש היוד היא העולם הבא וה-הא הוא העולם הזה, וספר הזוהר מדגיש ה הא האחרונה שבשם הקדוש