שפת אמת פרשת בחוקותי

הרב דר צבי אבינר

קודשא. בריך הוא, אורייתא וישראל אחד

תרלו

ואולך אתכם קוממיות – ב׳ קומות, פ׳ כי ציור האדם הוא רק לבוש לאור נשמת חיים אשר בקרבו וזה ב׳ קומות אשר אחר התיקון כל הקומות מראשו ועד רגלו אז זוכה לקומה העליונה החופפת עליו בשלמות תיקון קומת הגוף, וכלל הדברים דאיתא קודש אבריך הוא אורייתא וישראל כולו חד, ואיתא כי אית באורייתא סתום  וגלוי כמו שהקבה סתים וגליא וכו׳. וכמו כן נפש איש ישראל אית ביה  סתום וגליא ….

בדרך כלל מפרשים את האמרה ״הקבה התורה וישראל הם אחד״ במובן פילוסופי או אזוטרי. הנכון הוא שבעל השפת אמת מפתח את הרעיון מהתורה עצמה במהלך ספר בראשית. נחזור כאן על עיקר הדברים והמהלך של הרב.

קודש אבריך הוא מגדר לפי הסכימה הבאה

חסד.         גבורה

אברהם……יצחק

 .ר…. רחמים

 י…… יעקב

 י…. ישראל

 ת….. תפארת

השכינה מגדרת לפי הקטע התחתון של הסכימה

נצח.     הוד

 .י….. יסוד

 מ.. מלכות -יוסף -יהודה- צדיק

בפרשת ויחי יעקב התחבר הקודשא בריך הוא עם השכינה

עתה נבאר כיצד יוצא הקודשא בריך הוא ישר מהתורה

1 בחסד  עולם יבנה

 

פרק ב׳ – סיפור הבריאה השני- מתאר את הבריאה כך

אלה תולדות השמים  והארץ בהבראם

ביום עשות יהו״ה אלוקים ארץ ושמים

יהו״ה  אלוקים א—ב—ג—ד—ה—-ו—-/שבת

יהו״ה כאן מסמן חסד שהוא טוב ללא הגבלה

2 אברהם איש חסד

יהו״ה  אלוקים א—ב—ג—ד—ה—-ו—-/שבת

אברהם

חסד ללא הגבלה

אברהם אהב את הקבה כמידה של חסד, והלך בעקבותיו.  כך נטע אשל – מלונות בו סיפק אכילה שתיה ולינה לכל נצרך וללא הגבלה. כל מה שביקש בתמורה היה שיברכו את מי שהכול שלו.

3 יצחק איש הגבורה

 

 

לעומת אברהם, יצחק קשור היה לגבורה

 

יהו״ה  אלוקים א—ב—ג—ד—ה—-ו—-/שבת

          י…….. יצחק

          ג……. גבורה

מה פרוש הדבר?ם

גבורה הוא צמצום של החסד – אומר הרב.  בעוד שאברהם עשה חסד ללא גבול וללא תנאי, עשה יצחק חסד בגבול ובתנאי. למשל כאשר התעשר עם יבול של מאה שערים, הפריש מעשר.  הכניס דין לחסד, או הגביל את החסד בדין

יצחק נקרא גבורה מסיפור העקידה.  שם, בעוד אברהם עומד לבצע את פקודת האלוקים לשחוט את בנו (של אברהם) -אומר לו מלאך יהו״ה אל תשלח ידך אל הנער.  יש כאן התנגשות ישירה בין המידות, שאין כמוה בכול התורה. למי ישמע אברהם?ם

אילו היה עומד שם אנוש שעליו נאמר אז הוחל לקרא בשם יהו״ה – כלומר עבד את יהו״ה בלבד ושכח את האלוקים, הפריד בין הדביקים, אזי היה אנוש שומע בקול מלאך יהו״ה ועוזב את המזבח מיד.  (כך אומרת הנצרות שיש לעבוד את הרחמים בלבד בעוד שחוקי האלוקים התבטלו).

לא כן אברהם. למרות שהיה איש חסד בכל נפשו כפי שראינו, לא עזב את פקודת האלוקים שעדיין נשמעה -להעלות את יצחק לעולה.  לכן אמר לו המלאך עתה ידעתי כי ירא האלוקים אתה.

הפתרון שמצא אברהם מדעתו היה להקריב את הראם במקום יצחק. אבל היה זה נצחון של האלוקים.  אברהם התגבר על רחמיו כדי למלא פקודת האלוקים ולכן רגשותיו קרויים גבורה, והם קשורים ליצחק.

למושג גבורה יש היבט נוסף

לאברהם, החסד היה ללא גבול, והשכינה – חסד – היא חלק מבית דין של מעלה השולט בעולם מאז בריאת האדם כאשר אמר האלוקים נעשה אדם בצללמנו וכדמותנו.  נמלך ביהו״ה לעשות אדם.  בית הדין שולט בכל העולם ולכן בשעת רעב יכול היה אברהם לרדת מצרימה

לא כן לגבי יצחק. כאשר פגע הרעב, אמר לו הקבה  אל תרד מצרימה אלא שכון בגרר. ורשי מפרש שליצחק היה דין של קדושת קורבן ולכן היה אסור לו לצאת מגבול ארץ ישראל.

שכון בארץ – אומר המדרש הבא את השכינה לארץ. או עשה בה שכונות.  לעומת אברהם, יצחק מביא את השכינה מבית הדין של מעלה אל הר המוריה, והקדושה יוצרת גבולות של קדושה ושכונות בארץ.

למשל מרגע זה ארץ ישראל קדושה מכל הארצות,

וירושלים קדושה מכל עיר אחרת בארץ ישראל

והר המוריה קדוש מכל ירושלים

ובית המקדש קדוש מכל הר הבית

וההיכל קדוש מהעזרה

ומקום העקידה הוא קודש קודשים

כלומר יש הצטמצמות של הקדושה, שכונות ומעגלים וגבולות, מה שלא היה אצל אברהם.  וזה נקרא גבורה.

ואומר הרב שלא נחשוב שיצחק היא מידה חדשה לגמרי כנגד אברהם, אלא היא נגזרת של חסד אברהם שנאמר אברהם הוליד את יצחק.  הגבורה היא צמצום החסד

 

4 יעקב ורחמים

 

אומר הרב שיעקב -בתחילת דרכו- נטה ללכת בדרכי. יצחק אביו

יהו״ה  אלוקים א—ב—ג—ד—ה—-ו—-/שבת

אברהם

חסד

          י…… יצחק

         ג….. גבורה

        י…… יעקב

יעקב מחפש את האמת – המשפטית. יש לו תביעה על זכות הבכורה והוא רוצה לממשה. יש לו תביעה כלפי לבן על משכורתו והוא רוצה לממשה.  והוא בוחר ללכת בדרך של גבורה, בכוח, לרמות את מי שרימה אותו, מידה כנגד מידה

אך מהר הוא לומד  שדרך זו אולי היה צודק, אך נגמר לא בשלום. יעקב נאלץ שוב ושוב להמלט על נפשו. אם אתה מחפש צדק, אין שלום.  והנה כשנאבק עם מלאכו של עשיו פנים מול פנים, האמת צריכה לצאת לאור.  מי באמת זכאי להיות היורש של ברכת אברהם, בלי להתחשב בחוק והכללים שהם בספק.  ומי מחליט מה דמותו של הבכור הזה, אם לא יהו״ה? ואומר הרב כי יעקב הכיר כי האמת בעומק היא מידת הרחמים.

מהי מידת הרחמים? ראינו כי מידת חסד בראה את העולם והשתתפה בבית הדין של מעלה לפני החטא של אדם הראשון.  אבל לאחר החטא התגלה יהו״ה כמידה הסולחת והמבקשת מאדם לשוב ולבקש סליחה

 

 

 

יהו״ה אלוקים ………….חטא אדה״ר…….יהו״ה אלוקים: אדם אייכה?ם

אומר הרב שיהו״ה לאחר החטא היא מידת רחמים והיא גדולה מחסד כי היא כוללת דין.  שיעור הקומה של רחמים גדול מזה של חסד- וזה ישראל כי המלאך אמר ליעקב ישראל יהיה שמך

יהו״ה  אלוקים א—ב—ג—ד—ה—-ו—-/שבת

 חסד.

אברהם

          י ………..יצחק

         ג………. גבורה

        י …..יעקב

        ר… רחמים

        י…. ישראל

יוצא שישראל היא המידה שהשתלשלה מפרק ב׳ והלאה.

והיא לא מידה חדשה אלא נגזרת של יעקב.

חסד הוליד את הגבורה שהולידה את ישראל

קיבלנו את המבנה של קודש אבריך הוא מתוך התורה, לכן הם אחד.

וקיבלנו שקודשא בריך הוא השתלשל לישראל, והכל אחד

כל זה לפי הנסתר.  בנגלה אין רואים זאת אלא קוראים את הפרשיות כסיפור נמשך.  רק בעזרת הנסתר גילינו את הקבה והתורה וישראל שהם אחד. וזה קוממיות