פרשת מצורע

הרב דר צבי אבינר תשעט

 

על מי הוציא המצורע שם רע? ם

 

 מה חטאו של המצורע? מדוע הוא מרחק כל כך מכל המחנות- שכינה לויה וישראל?

0 חזל דרשו “מצורע- מוציא לשון רע.”  אך מה החומרה שבמעשיו

. חזל מציעים  סיבות שונות

.

עבר על לפחות אחת מששת  המצוות של אדם הראשון

 

הפרשה חוזרת חמש פעמים על המלים “תורת המצורע ” – רמז שעבר על חמשת חומשי תורה.כלומר שם רע על עצמו.  כיצד?ם

יש אומרים שבר על איסור עבודה זרה.  המספר לשון הרע הוא גאותן שעובד את עצמו , שמחשיב את עצמו לאליל  .

 וחזל מביאים כדוגמא  את פרעה שלקה בצרעת לאחר שלקח בכח את שרה כלומר עבר על גילוי עריות

 יואב שר צבא דוד לקה בצרעת עקב שפיכות דמים

 וגיחזי משרת אלישע שלקה בצרעת עקב גזל כפי שמסופר במלכים.

  ונעמן שר צבא ארם שלקה בצרעת עקב חוסר צדק ועבירה על מצוות דינים

ועוזיה שלקה בצרעת על שעבד ככהן שלא כחוק וחילל את הקודש

דהיינו הלוקה בצרעת כאילו עבר על ששת המצוות שקיבל אדם הראשון בגן עדן.

 

    כשם שגורש אדם מעדן, עבור כל המצוות שיכול היה לעבור שם ועבר,

כך יגורש מהעולם שלנו אם יעבור על ששת המצוות (שהן שורש לכל תרייג המצוות)  ת

 

ואכן לשון הרע יכול לגרום לגילוי עריות, שפיכות דמים, גזל דינים וחילול השם כפי שרואים זאת יום יום בעיתונות, בטלביזיה, ובאינטרנט.  דורנו חשוף ללשון הרע יותר מק ודמינו

חזל אומרים שהוציא שם רע וקלקל שמו של אחר. על מי ? ם .

 

 

.הוציא שם רע על קרבנו

 

לעיתים מוציא אדם שם רע על קרגנו להצדיק את מעשיו. כך אומרים על קיין שהוציא שם רע על הבל לפני הרצח.

אבל לא רק הפושע עושה זאת אלא  אדם מהצד. אנשים אומרים שהדבר מגיע לקרבן. היא נאנסה משום שיצאה מהבית והלכה לשם. היא נאנסה משום  לבושה.  לזה שגנבו ממנו אומרים מדוע לא שמרת  כראוי וכדומה.  העוול שנעשה נהפך  למקור האשמה לקרבן. אדם שעושה כך הוא מוציא שם רע  ודינו שילקה בצרעת

כ

מוציא שם רע לקבה

.

כיצד? המסתכל מהצד אומר שבודאי מגיע לקרבן שהרי יש דיין בשמים וכך מגיע לו. השואה חלה כי הגיע להם, כי לא היו ציונים ולא עלו לארץ. או להפך משום שהיו ציונים ומרדו בהשם.  האנשים שאומרים כך  מגינים כביכול על הקבה.  אבל הנכון הוא שהם מוציאים שם רע על השם והופכים אותו לרע כי הוא אחראי כביכול לשואה. אדם האומר כך ראוי ת שילקה בצרעת כי הוציא שם רע על השם

 ויש אלו שאומרים שהשואה באה משום שאין השגחה. ובזה מוציאים שם רע על השם. והאומר כך ראוי שילקה בצרעת. גם הנחש אמר שאין הויה והוציא שם  רע וכך גרם לגירושם של אדם ואשתו מגן העדן.

הווה אומר שבשלב ראשון מגורש המצורע מהשכינה ומישראל. אך בשלב שני תסתלק השכינה מהעולם ותשאירנו בידי מידת הדין  הקשה שתחזיר את העולם לתוהו ובוהו, רחמנא ליצלן

.