פרשת וישב

תשפא

הרב דר צבי אבינר

 מי קידש יותר את שם שמים: יהודה או יוסף

 

אדם מקדש שם שמים לא רק במותו- אומר הרמבם –  אלא דוקא בחייו בכך שמתנהג כשורה ולא נכשל בעבירה.  הבריות מייחסות את התנהגותו המופתית לתורה שלמד.  ומדובר באדם הידוע כשומר מצוות. וההפך הוא גם נכון: אדם השומר מצוות  ומתנהג בשפל המדרגה עובר  לא על החוק אלא גם  מחלל שם שמים ברבים שכן הבריות ייחסו את התנהגותו הבזויה לתורה שלמד

לכן כאשר מכרו האחים את יוסף לעבד הם לא רק עברו על איסור גניבת אדם אלא גם חיללו שם שמים לדורות.  עד כדי כך   שאפילו הרומאים הרשעים הזכירו את המעשה  הנורא בעשרה הרוגי מלכות

וחילול זה של השכינה גרם לה להסתלק מיעקב ובניו.  ובכך השאירה את המשפחה בידי מידת הדין – אלוקים- לקיים את הגזירה להורידם מצרימה.  בנוסף לכך הוסיפה העצבות הנוראה שירדה על יעקב להרחיק את השכינה ממנו והלאה.

ולכן שם הויה חסר בכל סיפור יוסף מלבד שלש מקומות משמעותיים-  ששם היא חוזרת ומופיעה בפסוק בגלוי, כאילו   להחזיר עטרה ליושנה ולגאול אותם מהגלות המתלבשת עליהם

הסיפור הראשון הוא אודות יהודה ותמר. שם הויה מופיע שלש  פעמים

ויהי אונן רע בעיני הויה וימיתהו הויה

וירע הדבר בעיני הויה אשר עשה וימת גם אותו

 הויה מענישה את הרע, את ע ואונן. אך מתמר ויהודה יצאו דוד  ומשיח בן דוד

הסיפור השני שבו מופיעה הויה הוא מעשה יוסף ואשת פוטיפר

ויהי (1) הויה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי

וירא אדניו כי (2) הויה אתו

וכל אשר הו עושה (3) הויה מצליח בידו

  ויברך (4) הויה את בית בית המצרי בגלל יוסף

ויהי ברכת (5) הויה בכל אשר יש לו בבית ובשדה

ויהי (6) הויה את יוסף

באשר (7) הויה עמו

ואשר הוא עושה (8) הויה מצליח

כאן חוזרת השכינה  ומוזכרת שמונה פעמים במספר מועט של פסוקים. המספר שמונה משמעותי כיון שיוסף היה מחויב בשמונה מצוות- שבע של נח ושמינית שהיא מילה, החלה ביום השמיני ללידה. להלן יאמר רשי שיוסף דרש מהמצרים למול עצמם כדי לזכות בלחם.

עדין לא שמרו על גיד  הנשה, שהיא מצווה תשיעית ליעקב-ישראל

למלבד שלשת המקרים הללו נזכר רק שם אלוקים בפרשה

שם הויה חוזר בסיפור יוסף ואשת פוטיפר –  אומרים חזל- משום ששם שמים היה שגור בפי יוסף.  הצלחתו היתה גדולה בבית פוטיפר משום שלפני כל פעולה אמר “בעזרת השם”.  זו הסיבה שאדוניו המצרי הכיר בעובדה ש”הויה מצליח בידו”  ובכך קידש יוסף שם שמים , ההפך ממה שעשו אחיו כשמכרוהו. וכאשר בחר שלא לעבור על איסור ניאוף אפילו במחיר כבד- בכך הגדיל קידוש שם שמים יותר מיהודה.  ולכן שם הויה מופיע שלש פעמים אצל יהודה בניגוד לשמונה פעמים אצל  יוסף.

ולכן לעת עתה יוסף הוא המשביר והשולט. לעתיד לבא יהא זה יהודה