פרשת ויגש תשפ

ויגש: מי ישמש שליח ציבור למניין הראשון

 

 בפרשה הקודמת נוצר המניין הראשון של בני ישראל המורכב מעשרה אחים העומדים בתשובה לפני האלוקים ומחפשים את  אחיהם האבוד להחזירו הביתה ולהשיב עטרה ליושנה- היסוד של כל תפילת שמונה עשרה.  וכמו בראש השנה המנין עומד לפני האלוקים שהוא בהגדרתו החדשה “המלך המשפט” – כלומר לא רק שופט עליון אלא מלך המנהיג את ההסטוריה (בקבלה אנו אמרים שהמלכות עלתה לגבורה). אבל מניין מגדר על ידי שליח ציבור המייצגו  לפני בית הדין של מעלה.  השאלה היא מי מהאחים יזכה בתואר הנסף? ם .

    ולפנינו שני מתחרים לכתר : יוסף ויהודה. “ויגש אליו” אומר רשי למלחמה ולתפילה. כלומר ישנה התנגשות ת  בין יהודה ויוסף מי מהם ייצג את עשרת האחים בתפילה- ייצג את המניין הראשון הקרוי לראשונה “בני ישראל”. לפניהמלך המשפט  ם.

   ואמנם כל אחד מהם מייצג סוג שונה של שליח ציבור

 יוסף מגדיר את עצמו כשליח האלוקים שנשלח מלמעלה להציל את אביו ואחיו מכליה ברעב. הוא עומד כביכול כאשר פניו כלפי האחים כמייצג את ההשגחה ואומר למניין אל תדאגו- בואו ותחיו תחת השגחתי ויהיה לכם טוב. והאלוקים יסלח לכם על העוול שעשיתם כי אני סולח לכם

לעומתו ניצב יהודה כמייצג את המניין לפני השליט הזר.  ויהודה לא רק מתנדב מעצמו אלא הוא משמש “ערב קבלן” כפי שחזל מתארים אותו כלומר לא רק שהתחייב לאביו להחזיר את האחים בשלום אלא גם היה מוכן למסור עצמו במקומם אם יהיה צורך.

 והתחיבות זו של יהודה אמנם פעלה בסטוריה.  וכאשר עשרת השבטים גלו ונעלמו מעם ישראל נשאר שבט יהודה בלבד   לייצג את העם לפני יעקב ולפני בית הדין של מעלה, שהרי כולנו “יהודים” המתייחסים ליהודה ולנספחים אליו

   לפנינו  איפא שני סוגי שליח ציבור:

א) יוסף העומד כשליח של מעלה ופניו אל המניין

ב)  יהודה העומד כשליח  האחים כשפניו כלפי השליט וכלפי הקבה – כלפי ארון הקודש כשהמנין תומך בו מאחריו

   מי מהם יבחר? ם  

  ואם לרגע יעקב משתחווה ליוסף על ראש המטה משום שהכח לבצע בידו (רשי) הרי לפני מותו יבחר דוקא ביהודה כשליח הציבור שנאמר “יהודה  יודוך אחיך” כלומר האחים תומכים בך ולא ביוסף

והדבר נכון גם לשני סוגי משיח:

א) משיח בן יוסף הרואה את עצמו נשלח מלמעלה כלפי העם

  ב) משיח בן יהודה כלומר בן דוד הנבחר  מלמטה למעלה שכן דוד לא מלך בפועל עד שהעם בחר בו למרות שכבר נמשח בעבר על ידי שמואל

יש לנו מניין, העומד בתפילה, שהיא חזרה בתשובה, ויש לנו אפילו שליח צבור. והם מקדשים שם שמים כי כאשר יוסף מתוודה להם הוא מוציא את המצרים החוצה למנוע מאחיו בושה.  ואם ידעו המצרים על מכירתו הרי יהיה זה בגדר חילול שם שמים.  שמה איפא עשה המנין בזמן שחוזר בתשובה? מקדש שם שמים. וכך גם אנו עושים  בעקבות אנשי כנסת הגדולה ואומרים קדוש קדוש קדוש כעיקר התפילה

וזה סיום נהדר לספר בראשית הלוקח אותנו צעד צעד בעקבות ששת מצוות אדם הראשון שנתנו לו ולחווה בגן עדן והם

 עבודה זרה – מוגשת ומבוארת בפרק ראשון בהצגת הבורא, שמותיו ומעשיו ופתיחת פתח לעבודה זרה

גילוי עריות – בגן עדן בנוכחות הנחש

שפיכות דמים – לראושנה בעולום על ידי קין שהרג את הבל

גזל –  שנעשה על ידי כנופיות טובל קין לםני המבול ולאחריו על ידי האמפריות הגדולות בזמן אברהם

 דינים – הקמת בתי משפט והצבת שופטים ושוטרים בהם כפי שלימד יעקב את תושבי שכם

חילול השם וקידוש השם – מדגמים על ידי סיפור יוסף ואחיו

    אך לאיזה גובה רוחני המניין עולה? – על כך בפרשה הבאה