יוצא שהתורה כורכת את כולם לעניין אחד

מדוע אוסר הקבה גילוי עריות? מה אכפת לו על טיב יחסי מין?

הוא המחוקק, והוא השופט. לפעמים הוא גוזר . אבל בדרך כלל יש סיבה מאחורי חוקיו.

יש הגיון מאחורי עבודה זרה, משום שירד לכסא המלוכה כשדבר בלשון רבים ופתח פתח למינים.

יש הגיון מאחורי ש”ד.  רוצח ממעיט דמות השם בעולם

אבל מה ההגיון מאחורי  גילוי עריות?

 מצדה של הויה אולי  הדבר מובן.  בעיניה הדבר תועבה, כי היא ההפך מקדושה.  ואלוקי ישראל שונא זימה.ולכן מיד כשאכלו את הפרי והבינו טוב ורע, כלומר נכנסה בם הבנה של הויה , מיד כיסו את מערומם.

אבל מה לאלוקים  בורא הטבע ועריות? יש בטבע הומוסקסואליות. אין לאמר שהוא רוצה להגן מפני מחלות גניטיות, כי התורה היא לא ספר רפואות.

 והשאלה נעשית קשה לשתי המדות אם נאמר שחלק מבני אדם נולדים לתוך הומוסקסואליות בלי ברירה

כאבל אי אפשר להתגבר על הומוסקסואליות. מה עוד שהם טוענים  לזכותם הבסיסית כבני אדם