שמונה סוגי הלל

הרב דר צבי אבינר שמונה סוגי הלל ראינו את המשנה האומרת ש”ההלל והשמחה שמונה” שלפי הפשט פרושה שיש לאמר ההלל שמונה ימים (בחג הסוכות ושמע)  וכן יש להביא קרבן שמחה שמונה ימים. אך הבעל שם טוב זיע אמר כי המשנה מלמדת שיהודי עולה בחג בשמונה מעלות של שמחה.  לעיל...

השיר והברכה ב ש מ י נ י ע צ ר ת

הרב דר צבי אבינר השיר והברכה בשמיני עצרת  חזל נקבו בששה דברים המבדילים בין שמיני עצרת לסוכות והם בראשי תיבות “פזר קשב”  שהם ו פ יס כלומר הפלת גורל בין הכהנים מי מהם ישמש בקודש  בשמיני עצרת ז מן כלומר  ברכת שהחינו מחודשת ר גל כחומר הוא חג בפני עצמו לענין...

ס ו כ ו ת שמונה מעלות של שמחה

2018 הרב  דר צבי אבינר כיצד יעלה אדם בשמונה מעלות השמחה בחג הסוכות ,    .   . כשראה הבעש”ט  זי”ע שהדור עצב ומדוכא, הבין כי עליו לנסוך  שמחה בחיי היהודים ולכן דרש כי  המשנה אומרת: “ההלל והשמחה שמונה” (סוכה מב עב.) הפשט הוא שאמירת הלל בסוכות ...

ר א ש ה ש נ ה ופרשת הבריאה

הרב דר צבי אבינר ראש  השנה ופרשת הבריאה   היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים  לשם מה נברא העולם ראש השנה הוא לא רק תחילת השנה אלא תחילת מעשיך כלומר יום ההולדת של העולם כפי שאנו שרים בתקיעת שופר “היום הרת עולם.” ווביתר דיוק יום ההולדת של האדם ...

ו י ל ך :לכתוב חמשה מימדים לתורה

הרב דר צבי אבינר וילך:  לכתוב חמשה מימדים לתורה חמש פעמים מופיע “התורה הזאת” בפרשה  וכנגדה  חמש “פעמים “השירה הזאת ” ואין זה מקרח כי כמשה מרמז כאן שכתב חמש חומשי תורה.  להוציא מאלה שיאמרו כי התורה נכתבה בזמנים שונים על ידי סופרים שונים. ...

כ י ת צ א : מה נעשה בשעות הפנאי

הרב דר צבי אבינר כי תצא :מה לעשות בשעות הפנאי? 0   הפרשה מתחילה בשרשרת של מצוות: ראשית מצוות יפת תואר, לאחר מכן עניין אשה שנואה ואהובה, ולאחריו פרשת בן  סורר ומורה, ולאחריו מצוות תלוי על עץ שיש לקברו.  וחז”ל ראו כאן התדרדרות:  אם תכנע ליצר הרע  ותיקח  אשה פת...