ש ל ח : מה מגדיר עם בעיני השם

    שלח:מה מגדיר עם בעיני השם הרב צבי אבינר     דין דור המרגלים      עם  הכניסה לארץ הגיע הזמן להגדיר ההבדל בין היחיד לעם. מה עושה את אוסף היחידים בישראל לעם בעיני השם?  ם כלומר אנו מבינים שבעיני אדם ‘עם’ הוא קובץ אנשים עם רקע משותף, שפה משותפת, דגל וממשלה...

ש ל ח : על מה בכה העם לדורות

שלח לך   על מה בכה העם לדורות ויבכו העם בלילה ההוא  סיפור המרגלים הוא המקור לתשעה באב. בכיי ת  ה ע ם  נהפכה לבכיה לדורות. וכלל נהוג בידנו שבכל מקום שהתורה מציגה מושג חדש שם תמצא את תמצית עיקר המושג.  דהיינו כאן בפרשתנו טמון המסר העיקרי של תשעה באב. נשאל איפא על מה...

ב ה ע ל ו ת ך : מדוע אין עונשין מן הדין

בהעלותך מדוע אין עונשים מהדין ? 0   הפרשה האחרונה בשרשרת הפורענויות שבפ’ בהעלותך היא סיפור צרעת מרים.  והמסר הבולט ביותר בה הוא  ההכרזה  “והאיש משה ענו הוא  מכל האדם אשר על פני האדמה”. והרי זה פלא: התורה כביכול חיכתה לרגע זה לספר לנו על ענוונותו של...

נ ש א : מדוע כה קשה לקבל ברכת כהנים

הרב דר צבי אבינר תשמ”ח פרשת נשא : מדוע כה קשה לקבל ברכת כהנים    0? א) ברכה או תפילה    .פרשת   נ ש א  יש בה קטע מפלא והוא   נ ש י א ת  כפיים או ‘ברכת כהנים’.  0 ואכן הקטע מלא פלא והוד. אני מכיר אישית אנשים שהגיעו להכרה דתית והצטרפו ליהדות בעקבות...

עבודה זרה 4: מהו טוב בעיני אלוקים

   עבודה זרה -4: מה מהווה טוב בעיני האלוקים   © 2017 by Rabbi Zvi Aviner Noahidesevencommandments.com Genesis-and-seven-laws-of-noah.com  דע את הבורא, את עצמך ואת ההבדל הרעיון שהבורא אלוקים הוא שופט  נובע מהשם עצמו, אלוקים, וכן מהעובדה  שמדי יום ביומו הוא שפט את היום...

עבודה זרה 3 : מי ברא את העולם ולשם מה

  עבודה זרה –3 מי ברא את העולם ולשם מה  דע את הבורא, את עצמך ואת ההבדל   © 2018 by Rabbi Zvi Aviner Noahidesevencommandments.com Genesis_and_seven_laws_of_Noah.com     בלימודנו על עבודה זרה אנו מתמקדים במצווה הראשונה בעשרת הדברות האומרת אנכי הויה אלוקיך אשר הוצאתיך...