ו א ת ח נ ן :שנקפיד להיות נחשבים בעיני העמים

פרשת ואתחנן תשעט שנקפיד להיות נחשבים בעיני העמים     ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם ויאשתם את  הארץ אשר השם אלקי אבותיכם נותן לכם (ד, א) םם לפי הרמבן עד כה עסק משה בתוכיחה ומעתה ואילך ישמיע עיקרי האמונה כגון...

adam 3

Genesis Vs Evolution Class 4/Adam Genesis Vs Evolution Class 4: Adam   NoahideSevenComandments.com Genesis-and-Seven-laws-of-Noah.com   Now that we’ve established Moses’s   credibility about the history of the World, is he also credible about the history of...

class 4 Adam (long version, with the Angels )

  Genesis Vs Evolution Class 4/Adam Genesis Vs Evolution Class 4: Adam   NoahideSevenComandments.com Genesis-and-Seven-laws-of-Noah.com   Now that we’ve established Moses’s   credibility about the history of the World, is he also credible about the history...

THE CREATOR 2 JULLY 5

    © 2019 by Rabbi Zvi Aviner Genesis Vs Evolution: How did Moses know so much?   Class 2: The CREATOR     As a prelude for our comparison between Moses’ Genesis and Science, we need to pay attention to the Name that Moses uses here for GOD...