ו י ח י : מה יכשיר את ישראל להדבק בשכינה

פרשת ויחי  תשפ מה  יכשיר את ישראל לחוש את השכינה  ויחי יעקב  בארץ מצרים שבע עשרה שנה   הרגע המתוק ביותר בחייי אדם מבחינה דתית יהודית – והרבה יעידו על כך – הוא הרגע שבו ילד יהודי קטן  קם בבוקר משנתו לזרועות אמו  האוהבת והיא מלבישה אותו תוך שהוא אומר אחריה מילה...

ו י ג ש : מי ישמש “שליח ציבור” למניין הראשון

פרשת ויגש תשפ ויגש: מי ישמש שליח ציבור למניין הראשון    בפרשה הקודמת נוצר המניין הראשון של בני ישראל המורכב מעשרה אחים העומדים בתשובה לפני האלוקים ומחפשים את  אחיהם האבוד להחזירו הביתה ולהשיב עטרה ליושנה- היסוד של כל תפילת שמונה עשרה.  וכמו בראש השנה המנין עומד...

מ ק ץ : היכן נולד עם ישראל וכיצד

פרשת מקץ תרפ    היכן נולד עם ישראל וכיצד     מקובל בעולם – והגויים גאים על כך- שעם נולד ויושב על אדמתו, מדבר בלשונו ומניף דגל של גאווה בין עמים אחרים. לא כן עם ישראל שנולד בתנאים מיוחדים- ההפך מכל עם ולשון.  זאת רואים בפרשתנו שנאמר וירא יעקב כי יש...

מ ק ץ : היכן נולד עם ישראל וכיצד

פרשת מקץ תרפ    היכן נולד עם ישראל וכיצד מקובל בעולם – והגויים גאים על כך- שעם נולד ויושב על אדמתו, מדבר בלשונו ומניף דגל של גאווה בין עמים אחרים. לא כן עם ישראל שנאמר וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו  למה תתראו? ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים...

מ ק ץ : מה ליוסף וראש השנה

פרשת מקץ תשפ מה ליוסף ולראש השנה ויהי מקץ שנתים ימים מדוע נענש  יוסף לשהות במאסר שנתים נוספות? כנגד שאמר “זכרתני” פעמים וכביכול לא בטח בקב”ה.  כלומר נענש “מידה כנגד מידה” בדרך שנוהגת מידת הדין.  והיה זה בראש השנה – אומרים חזל- שהקבה זכר...