ע ק ב כיצד נעלה במעגל מעלות היראה

  2018 הרב צבי אבינר   עקב: כיצד יעלה אדם במעלות יראת שמים פרשת היראה מודפסת בסידור לאמרה ב ס ו ף התפילה. ואנו גם  פ ו ת ח י ם   את היום ב”מודה אני….ראשית חכמה יראת השם.” היראה מקיפה את יומנו. והנה הפרשה פותחת במלים “ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה” (י’...

ו א ת ח נ ן: כיצד נקבל עול מ”ש

    הרב צבי אבינר     ואתחנן: שמע—כיצד נקבל עלינו עול מלכות שמים השיחה ניתנה בפני יהודים רפורמים בארהב   שמע ישראל  הויה אלוקינו הויה אחד ה”שמע היא קריאת הקרב של היהדות.  אנשים הלכו לעולמם כשה”שמע” על שפתותיהם.  יהודים הלכו לתאי הגזים...

ד ב ר י ם: שהיו ישראל מרננים שאינו שפוי

  הרב דר צבי אבינר פ’ דברים : שהיו ישראל מרננים אחריו שאינו שפוי   למרות גילו המפלג עומד משה לפני צבאות בני ישראל בערבות מואב כשהוא עטור תהילת מנצחים וכוחו במתניו.  הנה זכה בנצחון גדול ומרשים שהגביר שמו בעולם כמנהיג צבאי:”אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי ואת...

מ ס ע י : יריחו, המסע הראשון והאחרון

    הרב דר צבי אבינר      מסעי: ירדן יריחו- המסע הראשון והאחרון   פרשת מסעי פותחת במילים  “ואלה מסעי בני  ישראל …ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם ….ואלה מסעיהם למוצאיהם”  כלומר רמז שהמסעות יכולות להיות  ישר והפוך.  לראות זאת הבה  ונבחן את המסע...

מ ס ע י : מהו הנס הגדול מקריעת ים סוף

      פרשת מסעי 2018 מהו הנס הגדול יותר מקריעת ים סוף אלה מסעי  בני ישראל ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם ואלה מסעיהם למוצאיהם   ידועה  שאלת האלשיך מדוע כותבת התורה את שמות כל המסעות הללו (42 במספר)? ומדוע כותבת “מוצאיהם למסעותיהם” ואחר כך בסדר...