ב ר א ש י ת : במי נמלך הקבה בבריאת האדם ולשם מה

ב  תשפא שיחה עם צליל בראשית   נעשה אדם בצלמנו כודמותנו – במי נמלך הקבה ולשם מה ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו הפסוק חשוב כי מלמדנו מי ברא את האדם, מתי, איך ולשם מה. לפנינו אחד הפסוקים הידועים ביותר, המצוטט ביותר בכל העולם. דנים בו מבחינה פילוסופית, תיאולוגית,...

ס ו כ ו ת : הסוכה כנגד הכרובים

הרב דר צבי אבינר תשפא  הסוכה כנגד הכרובים בהפטרה של שמיני עצרת בא”י אנו קוראים מספר מלכים על חנוכת הבית הראשון והכנסת הארון לתוכו על ידי שלמה. בחוץ לארץ אנו מוסיפים וקוראים באותו הסיפור גם ביום טוב שני של סוכות וגם בשמחת תורה (כפי שהתוספות אומר, ולא בספר...

כיפורים: מה ליונה וגילוי עריות של מנחה ? ם

לך מה ליונה ואיסורי עריות במנחה של יוה”כ                                                          הגמרא במגילה קובעת בפשטות שהקריאה במנחה של יו”כ היא באיסורי עריות ומפטירין ביונה.  וכל המפרשים והפוסקים מסבירים שקוראים בעריות משם שלב האדם...