פרשת תרומה: לשם  מה מקדש

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

השכינה  חודרת לעולם בשלבים

  (1

בסיפור הבריאה היא חודרת ליום השישי בצורה עלומת חן  בראשי תיבות  שנאמר

י ום  ה שישי  ו יכולו   ה  שמים  ו  הארץ

היא מגשרת בין יון השיש לשבת

(2

בסיפור גן העדן היא מופיעה ככלה צד בצד בעלה שנאמר

ביום ברא הויה אלוקים ארץ ושמים

וכך היא ממשיכה להופיע בשאר הסיפור על גן העדן. לעולם לא תראה אותה כך צמודה לבעלה ללא  הפרדה ביניהם

(3

בדברי חוה לאחר לידת קין  מופיעה  הויה לראשונה בתורה לחוד, בכל עצמתה שנאמר

קניתי איש את הויה

אמנו חוה, באחזה לראשונה את הרך הנולד , כשגופה שופע אהבה ורחמים וחסד,  חשה לראשונה את מה שאדם, הגבר לא חש.  חוה יכולה לחוש את מה  שאמא בשמים חשה לבניה על הארץ

(4

מכאן ממשיכה השכינה לרדת לעולם על הר סיני שנאמר וירד הויה על ראש ההר

(5

ומשם ירדה  השכינה  לשכון במשכן  בין כנפי הכרובים

(6

ומשם שוכנת השכינה בלבנו אף ללא קירות ומחיצות

(7

וכך היא תוביל אותנו לשבת הנצחית שבה היא שוכנת לעולם