פרשת תצווה:  התפילה  כנגד מה בדיוק

ואתה תצווה את בני ישראל

ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

 

תצווה: אומר אור החיים שמשה מתמנה  כאן למלך, כנגד אהרון שמתמנה לכהן גדול

מה מצווה  משה כמלך ישראל? להביא לו  זיתים והוא . משה , יכתת אותם תשע פעמים שיהיה דק דק. ובזה מרגש הוא את ישראל שכן עושה הוא את השמן לעיני הסנהדרין והם מספרים על  כך לאלופי ישראל והם לקצינים והם לשאר ישראל.  וכך יש לעשות לכל מצווה, שכן “אתה תצווה”  הוא אב לכל המצוות” (מדרש).  ואכן “נר מצווה תורה אור”. התורה מתפשטת כאור  מתוך שמקיימים המצווה. אדם  נוטל לולב ואז שואל ולומד הלכות לולב.

 והשמן שכיתת משה הוא שמן טוב למאור, ושמן פחות  מסונן למנחות. ויש אומרים גם לשמן המשחה שמשחו בו מלכי ישראל ובית דוד. משה המלך מכין המשחה  עבור המלכות.  אבל אין משה משמש כמלך ללא אישרו של ישרארל שנאמר  מקרב אחיך  תשין עליך מלך.  הוא  מרגש   את העם לעשות מצוות אבל העם הוא מקור  סמכותו.

 

משה מכין את השמן, אבל אהרון הוא  זה שיערוך  וידליק את הנרות.  והערכה וההדלקה  מחולקות לרגש  את העם: קודם הטבת  חמש ואחר  כ ך הטבת שתי נירות.  וביניהם דם התמיד

וכל  זה לפני שאהרון מתמנה לכהן.  שכן כתוב “יערוך  אתו אהרון ובניו” ורק אחר כך כתוב “ואתה הקרב  אליך את  אהרון לכהנו לי”. ואמנם הדלקת הנירות כשרה בכל אדם .

ועתה מתארת התורה מיהו הכהן.  ויש שלבים:

א  אתה ה קרב אליך  כלומר אהרון לא  חפץ היה בכבוד הזה ועל משה היה למשכו בדברים. פרוש  אחר הוא שמשה  העניק   לו דרגה נבואית שבלעדיה לא היה קורא נכון את האורים והתומים.

ב  ועשית בגדי  קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת כדי לרגש את העם

ג  ואתה  תדבר אל כל חכמי לב ועשו את בגדי א הרון לקדשו לכהנו לי ”  הבגדים קדושים משום שהוקדשו על ידי הנשים התופרות.  ישראל מ קדשים את הבגדים   שמקדשים את  אהרון

ד  ועל הכהן אורים ותומים שמעניקים לו רוח הקודש

ה  והכהן מביא  מנחת כהן שמכניסה אותו לתפקיד

ו  ואז   מקריב את קרבן התמיד כנגד הזמן  שבין חמש נירות לשתי נירות

 

יוצא שמשה מכוון מצד המלכות לרגש את העם בין חמש לשתי נירות

ואהרון  ככהן גדול אף הוא מכוון לרגש את העם בדיוק בין חמש לשתי נירות

 

כך שתפילת שמנה עשרה שהיא נגד התמיד היא מכוונת בין  חמש לשתי נירות

לכן כשאנו עומדים בשמנה עשרה אנו רואים בדמיוננו את משה מביא את השמן שהוא עצמו טחן דק דק

ואנו  רואים  את אהרון מטיב את הנירות לפני השמנה  עשרה ו ממתין לנו שנסיימה ואז מטיב  את שתי הנירות הנותרים, ביניהם הנר המערבי שדולק לעולם.  ואז יכולים אנו להדליק את הנירות  בעצמנו שכן הדלקה כשרה בזר. אמן כן יהי רצון