פרשת משפטים:  מוקש ושמו מטטרון

ואל משה אמר עלה אל הויה

מי אמר? הפסוק סתום בכוונה תחילה

אומר רבינו בחיי  : מטטרון הראה לו הדרך

מיהו מטטרון? שר הפנים.  או: מוקש.   לקבה יש פנינה יקרה על ההר והוא חפץ לשמרה מפני גנבים לא ראוים שיקחוה לעצמם שלא  כשורה שכן אין הם מסוגלים בשלב זה להבינה.

כיצד הוא שומר? הוא מראה לאורחים הבלתי רצויים את הדרך הלא נכונה והם  הולכים ולשם ולוקחים פנינה  לקויה עם פגמים.  הם ישמחו עם הפנינה הזו כי אינם  מודעים לפגמים.  יום יבא ויצטרפו  למשה ויהנו אף  הם מהפנינה המשלמת. 0

ונשים לב שלפי רשי נאמרה הפרשה הזו לפני מתן תורה, ולפי הרמבן  לאחריה.  ויש עוד פרשיות שיש לגביהן שאלה אם נאמרו  לפני או אחרי מתן תורה.  וכנראה כל הדעות נכונות והפרשיות הללו נאמרו גם לפני וגם אחרי מת”ת.  כביכול הר סיני גבוה גם בתורה עצמה וכל הפרשיות מתיחסות אליו אם לפניו או אחריו ם

כלומר המוקש ששמו מטטרון שומר על התורה שבראש  ההר גם מלפניו וגם מאחוריו, דהיינו שמירה מעולה.  ממי? 0

ההסטוריה מספקת את התשובה.

 

המוסלמים למשל אומרים שהיה זה ” המוסלמי”  שהראה לו  למשה את הדרך.  ואכן המוסלמי היה שם ונשלח לפנינה הלא נכונה.  הם מכירים באללה אבל לא  בהויה.  הביטוי השגור בפיהם אללה הרחום והחנון הוא טעות  ומורה על חוסר הבנה שכן  אלוקים הוא אף פעם לא  רחום.

ומצד שני הנוצרים קוראים את הפסוק כאילו אלוקים אמר למשה לעלות להויה. יש לזה לכאורה בסיס, כי כל הפרשה כתובה לפני כן בשם אלוקים תשע פעמים. גם כך שמטטרון נראה צודק:  אלוקים אמר למשה לעלות.וזה מתאים לאמונתם בשילוש.  כלןומר יש בידיהם פנינה, והם חושבים שהיא הפנינה המעולה,  רק שאינם מודעים שמטטרון  הטעם ויש למשה פנינה יפה מזו שבידהם

ומה לגבי זקני ישראל? 0

הם חזו את האלוקים ויאכלו וישתו. אבל עליהם נאמר שאל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, ומפרש רשי שהיו ראויים לשלוח בם יד.   יש אומרים שחטאו בזה שאכלו ושתו, שלא כמו משה. ויש האומרים להפך ששמחו בשמחת התורה (רמבן) ם

אך הכתוב מרמז על כשלונם. הם  חזו את האלוקים, כלומר  בלי הויה.   ואמנם ירש שמפרשים ש”אל אצילי בני ישראל לא שלח ידו” הכונה שלא זכו לנבואה או לנבואה מלאה (אברבנאל). ואפשר לפרש ששמחו משום שחשבו שקבלו את התורה בכללותה אך לא זכו והאמינו  רק בתורה שבכתב.  הם אכלו ושתו בשמחתם כי חשבו שקבלו את הפנינה היפה, אך למעשה נידונו לשריפה כפי שאומר רשי. ם

כי מטטרון שומר על התורה לא רק מגנבים במחוץ  אלא  גם מגנבים מבפנים.