פרשת מצורע

הרב דר צבי אבינר תשעט

מה חטאו של המצורע? מדוע הוא מרחק כל כך מכל המחנות- שכינה לויה וישראל? 0
חזל  דרשו     מצורע- מוציא לשון רע. אך מה  החומרה שבמעשיו

. חזל מציעים  סיבות שונות.

הפרשה מזכירה “תורת המצורע ” חמש פעמים כרמז שעבר על חמשת חומשי תורה.  כיצד? הוה אומר עבר על איסור עבודה זרה.  אמת , המספר לשון הרע הוא גאותן שעובד את עצמו.

אך אין בכך להסביר את החומרה. לכן מביאים חזל דוגמא מפרעה שלקה בצרעת לאחר שלקח את שרה. הווה אומר עבר על גילוי עריות

אך אין גם בכך להסביר את חומרת העונש . לכן מביאים חזל דוגמא מיואב שר צבא דוד שלקה בצרעת עקב שפיכות דמים שעשה

אך גם בכך אין להסביר את חומרת החטא לכן מוסיפים חזל דוגמא מגיחזי משרת אלישע שלקה בצרעת עקב גזל כפי שמסופר במלכים.

 אך גם זה אינו די להסביר את חומרת העונש לכן אומרים חזל שנעמן שר צבא ארם לקה בצרעת עקב חוסר צדק ועבירה על מצוות דינים

וכן עוזיה לקה בצרעת על שעבד ככהן שלא כחוק וחילל את הקודש

דהיינו הלוקה בצרעת כאילו עבר על ששת המצוות שקיבל אדם הראשון בגן עדן.

 

ואכן לשון הרע יכול לגרום לגילוי עריות, שפיכות דמים, גזל דינים וחילול השם.  ואנו רואים זאת יום יום בעיתונות, בטלביזיה, ובטינטאנט. ודורנו חשוף ללשון הרע יותר מקודמינו

 

 אבל עדיין לא יורדנו לשורשו של העניין: מדוע העונש כה חמור שהוא מורחק מכל המחנות? לכן אומרים חזל שמצורע שהוציא שם רע פרושו שלכלך בפיו וקלקל שמו של אדם אחר

.אבל פרוש עמוק יותר אומר שזה שהרג ואנס וגנב הוציא שם רע לקרבנו משום שאנשים אומרים שהדבר מגיע לו. לזו שנאנסה אומרים מדוע הלכת לשם? את בודאי מתלבשת באופן מגרה.  לזה שגנבו ממנו אומרים מדוע  לא שמרת וכדומה. בקיצור- העוול שנעשה נהפך לסיבה להאשים את הקרבן. אדם שעושה כך ומוציא שם רע לקרבן דינו שילקה בצרעת

ויש הסבר עמוק יותר.  העוול שנעשה מוציא שם רע לקבה. כיצד? המסתכל מהצד אומר שבודאי הקרבן מגיע לו. יש דיין בשמים ואם הקרבן נהרג הרי שכך מגיע לו.  קרבסנות השואה מגיע להם כי לא היו ציונים ולא עלו לארץ.  זו שנאנסה מגיע לה כי היא כזו. בקיצור האומרים כך מגינים כביכול על הקבה.הנכון הוא שהם מוציאים שם רע על השם, הוםכים אותו לרע כי הוא אחראי כביכול לשואה. אדם האומר כך ראוי ת כי שילקה בצרעת כי הוציא שם רע על השם

  ויש אפשרות אחרת להגיב למקרה רע וזה לאמר שאין אלוקים בעולם ואין השגחה. וזה דרך נוספת להוציא שם רע על השם  והעושה כך ראוי שילקה בצרעת

    ואחרי כל זה יש הסבר נוסף.  מוציא שם רע הוא זה שהוציא את השם, את השכינה מהעולם. חברה אנושית שבה מאשימים את הקרבן או שאומרים שהוא חוטא ומגיע לו או שאין אלויקם בעולם, חברה כזו היא כה רעה שהיא מוציאה את השכינה ממנה.  אם לשון הרע של הנחש גירש את האדם ואשתו מגן העדן, הרי חברה רעה כזו שתיארנו גורמת לשכינה שתגרש ותסלק את עצמה ממנה

הווה אומר שבשלב ראשון מגורש המצורע מהשכינה ומישראל. אך בשלב שני תסתלק השכינה מהעולם ותשאירנו בידי מידת הדין הקשה שתחזיר את העולם לתוהו ובוהו

.