•  

   

  פרשת אחרי מות תשפ

  הרב דר צבי אבינר

   

  ארבע חילוקי כפרה לרבי ישמעאל

   

  וכיפר על הקודש מכל טומאות בני ישראל  

   

  התזשובה משולה לרפואת הנפש כפי שאנו אומרים בשמונה עשרה “רפאני השם וארפא”.  ובדרך כלל אדם הולך לרופא מומוחה כדי לרפא את מחלותו , אך כשמדובר בתשובה התורה רוצה שהאדם ירפא את עצמו על ידי חיטוט בנפש והגדרת החטא .

  א אז יעברו תהליך תשובה הבנוי מארבע שלבים   

ח1 חרטה,

  ח2   וידוי,

ח3 בקשת סליחה

ח 4   הבטחה לעתיד

והתורה פוסקת  שישראל מביאים

ב ארבעה שעירים  ביום הכיפורים

     ם  1 שעיר פנימי המובא על טומאת מקדש על ידי אדם שהיתה לו ידיעה בתחילה (ידע את החוק) ועבר בלי שנודע  לו כלומר לא היתה לו ידיעה בסוף.  השעיר דוחה את העונש עד שיודע  לאדם ואז יביא חטאת או אשם תלוי לפי הצורך וימחל לו

 ם 2   שעיר שני לעזאזל המובא על שאר חטאי אדם כגון שפד או גע או גזל וכדומה , שהיתה לו ידיעה בתחילה (ידע על החוק) ולא היתה לו ידיעה בסוף (כלומר שלא נודע לו שחטא)  0

    ש 3 שעיר מוסף המכפר על חטא שלא היתה לו ידיעה בתחילה (כגון תינוק שנשבה) אבל היתה לו ידיעה בסוף (שחזר ליהדות ) הקובן תולה עד שיודע לו

ש 4  שעירי ראש חודש ורגלים מכפרים על חטא שלא היתה לו ידיעה בתחילה  ולא בסוף.  כגון  תינוק שנשבה ועדיין שבוי

 

  ג הקרבן עם  התשובה משיגים ארבענ דברים

ק 1   דחיית העונש

 ק2  כפרת העונש  כלומר החלפץתו בעונש קל יותר

ק3  מחילת העונש כלומר  ויתור על העונש בלי מחיקתו מהספרים

ק4  טהרת החטא שהיא מחיקתו כלא היה למשל על ידי  יום הכיפרים עצמו לפי רבי הקדוש

 

 ד ארבעה  אמצעים לריפוי החטא

ר 1  תשובה

ר 2    קרבן

ר3    עונש מלקות, יסורין, מיתה וכרת

 1.     ר  4 היום הכיפורים עצמו

        ה  ארבע  חילוקי כפרה לרבי ישמעאל

ה1 המבטל מצוות עשה ושב, מוחלים לו מיד

ה2  עבר על לת קלה  תשובה תולה ויום ככיפורים מכפר

ה3  עבר על לת חמורה תשובה ויום הכיפורים תולים ויסורין מכפרים

ה4 המחלל שם שמים לא נמחל לו  עד המיתה

 

מדוע הכל בנוי על ארבע יסודות? 0

 

.אין התשובה אפשרית מצד האלוקים אלא מצד הויה מידת הרחמים שיש בה ארבע אותיות   התשובה נוסדה בעדן כאשר קרא הויה אלוקים לאדם אייכה. שם בעדן האדם נכשל ולא חזר בתשובההולכן גורש.. אילו היה מתוודה ומבקש  סליחה ומבטיח לעתיד יתכן שהיה נמחל  לו והוא ואשתו היו נשארים  בעדן עד היום בלי שידעו מוות מהו.  היות והמשכן הוא מקום השכינה הרי שהתשובה והכפרה קשורים למשכן ולטכס יום הכיפורים.  שכן בפרשת הקהל אמר משה לישראל שהקבה קיבל את תחינתם וסלח להם, ומדי הודיע על הקמת המשכן וכל זה היה למחרת יום הכיפורים הראשון כידוע

 אין הקרבנות מנקים את המקדש כפי שאומרים המלומדים מבקרי התורה אלא מנקים את הלב של החוטא כפי שאומרים המלומדים יודעי תורה.  ואין השכינה רוצה לשכון מדקדש בלבד  אלא בתוכנו בלבנו ולכן עלינו לנקות את לבנו כדי שתשכון שם ללא גועל נפש מצידה.